загрузка...
§ 15.Тип Хордові. Підтипи: Покривники, Безчерепні, Черепні - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 15.Тип Хордові. Підтипи: Покривники, Безчерепні, Черепні
17:56
§ 15.Тип Хордові. Підтипи: Покривники, Безчерепні, Черепні

Тварин, чиї «фотопортрети» зображені на мал. 15.1, важко запідозрити бодай у якійсь спорідненості. Короп, орел, гепард, ланцетник, асцидія і зовні між собою дуже різняться, і спосіб життя ведуть різний. Проте всі ці істоти є представниками одного типу - Хордові. У всіх них на певному етапі розвитку організму можна побачити складові будови тіла, які вам не траплялися у жодному з типів тварин, що ви їх вивчали раніше. Цими складовими є хорда, нервова трубка, зяброві щілини в глотці.
Тип Хордові розподіляють на три групи (підтипи), які дуже різняться за кількістю видів. Це Покривники, Бесчерепні й Черепні. До підтипу Покривники належить асцидія, до підтипу Бесчерепні - ланцетник, А до підтипу Черепні - короп, орел, гепард, а також ми з вами. Перелічимо спільні ознаки внутрішньої будови організму, що єднають усіх черепних.
Це внутрішній скелет, який складається з хребта і черепа, а в більшості тварин є ще й ребра І кістки кінцівок. До скелету прикріплюються м'язи, і все це разом складає опорно-рухову систему.
Це нервова система - головний і спинний мозок, нерви, які від них відходять, а також розвинені органи чуття. Органами дихання у черепних слугують зябра або легені. Кровоносна система черепних замкнена, до неї належать серце і кровоносні судини. Травна система незамкнена, поділена на відділи, і містить в собі травні залози. Головним органом виділення є нирки.
Майже всі хребетні тварини роздільностатеві І розмножуються статевим шляхом.
Дізнаємося, що відрізняє черепних, або як їх ще називають, хребетних тварин, від тварин інших підтипів. З'ясуємо, чому в наших організмах, тобто у черепних тварин, ми нібито не знаходимо ані хорди, ані нервової трубки, ані зябрових щілин. А в подальшому вивченні хребетних тварин дослідимо, як властивості їх організмів дали змогу представникам цього типу заселити усі середовища нашої планети - водне, наземно-повітряне, ґрунт.
Усі представники типу Хордові об'єднані в три великі групи, а саме: підтипи: Покривники, Безчерепні, Черепні (Хребетні). З'ясуємо, які спільні риси характерні для розвитку І будови хордових, визначимо, за якими ознаками хордових класифікують на підтипи.
Загальні ознаки хордових. Назва типу «хордові» походить від слова «хорда». Таким терміном у біології позначають щільний тяж - внутрішній осьовий скелет, розташований уздовж усього тіла тварини (мал. 15.2).
Хорда складається з щільної сполучної тканини, тому цей орган міцний і пружний.. Вона слугує опорою для органів тіла і дає змогу виконувати різноманітні рухи. Хорду ви знайдете лише в ланцетника. Л ось у решти тварин, зображених на мал. 15.1, її немає. Скелет, який виконує функцію внутрішньої опори в коропа, орла і гепарда, складається з кісток і хрящів. У асцидії тіло схоже на мішок, у неї немає жодних спеціальних опорних органів. Чому ж цих тварин учені також відносять до хордових?
Зоологи дослідили розвиток корона, орла, гепарда, асцидії, ланцетника. Виявилося, що хорду мають зародки всіх цих тварин. Але лише в ланцетника хорда зберігається протягом усього життя. У корона, гепарда і орла підчас розвитку зародка цей орган поступово заміщуються хребтом. Асцидії мають хорду лише на личинковій стадії розвитку, а в дорослих особин вона зникає. Отже, цих тварин відносять до хордових, оскільки їх зародки яких мають хорду, незалежно від того, чи зберігається вона в дорослої особини.
Зяброві щілини. Чи є в хордових, крім хорди у зародків, ще якісь спільні ознаки?
Вивчаючи зародки хордових, зоологи з'ясували, що глотка у всіх них пронизана безліччю щілин (мал. 15.2), їх називають зябровими. Л в дорослих особин глотка із зябровими щілинами є? Підчас розвитку організмів вона зникає в корона, в орла, у гепарда - залишається лише в ланцетника і асцидії!
Отже, глотка зябровими отворами присутня і в дорослих особин ланцетника й асцидії, в інших хордових існує лише в зародковій стадії.
Нервова трубка. Ні в кого з тих видів тварин, яких ви вже вивчили, такого органу немає. А в хордових тварин нервова трубка є! її стінки складаються з нервової тканини, а порожнина заповнена спеціальною рідиною. Нервова трубка протягом усього життя зберігається в ланцетника, корона, орла, гепарда, і нас з вами, а в асцидії вона є лише в личинки. Нервова трубка в хордових розміщена над хордою або хребтом, тобто на спинному боці тіла (мал. 15.2).
Тепер зрозуміло, як усіх хордових тварин можна поділити на три підтипи. 
Підтип Безчерепні. Тільки в безчерепних усі загальні ознаки типу Хордові зберігаються протягом усього життя тварини. Всі ці тварини - різні види ланцетників. У дорослого ланцетника (мал. 15.3) є і хорда, що допомагає йому рухатися, і нервова трубка на спинному боці, від якої відходять нерви, і зяброві щілини, що слугують органом дихання. Легко зрозуміти, чому підтип отримав назву Безчерепні - у ланцетника немає черепа. Його будова дуже примітивна, таким є і спосіб життя.
Усі ланцетники мешкають в морях, в Україні - на чорноморському мілководді. Ланцетник - маленька (2-8 см у довжину) напівпрозора тварина (мал. 15.4). Він може плавати, проте майже все життя проводить, зарившись у пісок і виставивши назовні лише передню частину тіла. Живиться він тим, що пропливає повз нього і понадає в його глотку - різними мікроорганізмами. Ланцетники - роздільностатеві організми, спосіб розмноження в них лише статевий..
Підтип Покривники. Його представники - це асцидії (мал.15.5), морські тварини, які ведуть прикріплений спосіб життя. Довжина тіла дорослої асцидії може сягати ЗО см. Воно вкрите міцною оболонкою, що підтримує форму тіла асцидії незмінною. Саме через цю особливість у будові асцидій підтип дістав назву Покривники.
З усіх ознак типу Хордові доросла асцидія має лише одну - глотку із зябровими щілинами (мал.15.6). Інша справа - личинка асцидії. Вона має і хорду, і нервову трубку, і глотку із зябровими щілинами. За будовою вона нагадує ланцетника. У стадії личинки асцидія не живиться: травна система в неї недорозвинена. Лише личинка прикріплюється до дна, починається формування дорослої асцидії. її будова спрощується, нервова трубка і хорда зникають. Тіло дорослої асцидії нагадує мішок з двома воронками, через які рухається вода. Покривники - гермафродити, деякі види розмножуються брунькуванням, утворюючи колонії. Одні види покривників ведуть сидячий спосіб життя, інші вільно плавають.
Підтип Черепні (Хребетні) - най-численніший і найрізноманітніший підтип типу Хордові. Він складається з кількох класів: Хрящові риби, Кісткові риби, Земноводні, Плазуни, Птахи, Ссавці. Уточнимо ще раз, за якими ознаками їх відносять до тилу Хордові, підтипу Хребетні тварини.
Усі представники цього підтипу мають внутрішній скелет, основою якого є хребет, утворений сполучною (кістковою та хрящовою) тканинами. Він захищає внутрішні органи і є опорою для м'язів. З хребтом з'єднаний черен - скелет голови.
У всіх хребетних тварин з нервової трубки формуються головний і спинний мозок, від них відходять нерви. Головний мозок у хребетних дуже розвинутий, він захищений черепом. Спинний мозок розміщується в каналі, утвореному хребцями (складовими хребта), які його захищають.
Спільні ознаки в будові інших систем органів ви можете перелічити самі.
Повернімося до мал. 15.1. Хребетні опанували всі середовища проживання. Серед них Є ті, що плавають, ті, що ходять, ті, що повзають, і ті, що літають. У більшості видів хребетних є парні кінцівки: плавці.ноги, крила. Л безчерепні і покривними мешкають лише у водному середовищі і ніяких кінцівок не мають...
Хребетні тварини, що мешкають у різних середовищах, мають певні відмінності в будові та процесах життєдіяльності. Так, короп дихає зябрами, гепард і орел - легенями, у жаб органами дихання є не лише легені, а й шкіра. Усі хребетні розмножуються лише статевим шляхом. Проте більшість риб і жаби викидають ікру, птахи і ящірки відкладають яйця, захищені щільними покривами, гепарди і дельфіни народжують дитинчат....
Докладніше: представниками підтипу Хребетні ви ознайомитеся в наступних параграфах. Це буде захоплююча подорож у світ тварин, що є найближчими «родичами» людини, яка також належить до цього підтипу.
1. Поясніть, що таке хорда, яку роботу виконує цей орган ?
2. Який процес життєдіяльності здійснюється в ланцетника за допомогою зябрових щілин?
3. Яка система органів утворена з нервової трубки у коропа і людини?
4. Друга назва покривникив - личинковохордові. Чому їх так називають?
5. Які ознаки характерні для усіх хордових тварин?
6. Чому орла відносять до типу Хордові? Чому його відносять до хребетних тварин?
7. Назвіть три ознаки, характерні для черепних тварин.
8. Назвіть середовища проживання черепних тварин. Які пристосування до життя в них мають різні види цієї групи тварин?
9. Про тварину А відомо, що в неї є череп, а про тварину Б - що вона має скелет і ноги. Чи належать ці тварини до одного типу? 
10. Слово « хорда» в перекладі з грецької означає «струна». Чому це слово використали для назви органу в тілі тварин?

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу, а саме, з історії України, іноземної мови
Решебники ГДЗ для 7 класу з алгебри, української мови


Категория:
2015
| Просмотров: 735 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть