загрузка...
15. Види дизайну. Графічний дизайн - 12 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 12 » 15. Види дизайну. Графічний дизайн
19:29
15. Види дизайну. Графічний дизайн

Мистецтво проектування сучасної дійсності людини, відоме нам під назвою дизайн. Він бере свій початок в XX ст., коли на зміну ремісничому типу виробництва прийшов масовий випуск стандартних виробів.
В сучасному житті для людини важливо щоб оточуюче її середовище під час різних видів діяльності приносило певні емоції, викликало відчуття прекрасного, радості. Для цього необхідно, щоб усі об'єкти як культурного так і повсякденного життя були функціональними і красивими. Саме таки підхід до створення об'єктів використовується в сучасному дизайні.
Дизайн - це процес творчої діяльності направленої на розробку усіх без виключення об'єктів штучного середовища.
Види дизайну
Поряд із загальним використанням поняття дизайн, існує поняття поділу дизайну на окремі види. Кожен з них має свій напрямок розвитку проектної діяльності і ряд спільних і відмінних характеристик.
Основні види дизайну:
• графічний,
• арт-дизайн
• промисловий,
• дизайн середовища.
Графічний дизайн - графічно-проектна діяльність по створенню продукції, призначеної для зображення засобами візуальної комунікації (поліграфія, кіно, телебачення тощо).
До числа об'єктів графічного дизайну відносять різноманітні друковані видання, шрифти, рекламу, фірмовий стиль та ін.
Сучасні ринкові відносини вимагають від компаній не лише виготовляти якусь продукцію чи надавати спектр послуг на високому рівні, а й мати власний корпоративний стиль. Вдале оформлення фірмового стилю, оригінальна рекламна компанія - запорука вдалого розвитку підприємства.
Арт-дизайн - особлива художня діяльність, що направлена на організацію художніх вражень, які утворюються від сприйняття об'єкту.
В широкому сенсі це проектна діяльність, мета якої створити певний емоційний стан за допомогою використання звичайних речей. Дизайнерські рішення в такому випадку можуть бути лише індивідуальними. Будь-який предмет в такому випадку можна використовувати для створення різного художнього образу і враження.
Вироби арт-дизайну застосовуються в основному для житлового, громадського і виробничого середовища. Наприклад, можно використати занедбані об'єкти, застарілі вінілові пластинки чи касети для створення художнього образу. Такі підхід до дизайну дає можливість дати нове життя улюбленим речам.
Промисловий дизайн - художня проектна діяльність, направлена на створення штучного виробу масового виробництва. В повсякденному житті об'єкти промислового дизайну оточують нас повсюди. З першого погляду звичайні для кожного речі були спочатку були розроблені на рівні ідеї, яка перетворилась в пошукові ескізи, які згодом стали об'єктами промислового дизайну.
Дизайн середовища включає розробку зовнішнього простору (екстер'єр, ландшафт) і внутрішнього простору (інтер'єр). Дизайн середовища концентрується на розробці і втіленні концепції формування предметного середовища людини і архітектурного простору в єдиному контексті. Використання навичок художньої і проектної діяльності допоможе створити цілісний простір, наповнений художнім змістом. В такому випадку важливо не лише вдало підібрати елементи екстер'єру чи інтер'єру, а і втілити в них певну ідею.
Ландшафтний дизайн направлений на організацію зовнішнього простору громадських і житлових зон, з метою забезпечення естетичного враження і оздоровлення людей. Основними елементами утворення ландшафтних композицій виступають природні форми, декоративні і натуральні матеріали і малі архітектурні форми.
Графічний дизайн
Графічний дизайн - напрямок, що поєднує розробку знаків і символів, які, унікально відображаючи різні дані, дозволяють звести воєдино форму й зміст. Об'єкти, при створенні яких використовуються елементи графічного дизайну, надзвичайно різноманітні: логотипи, етикетки, упакування, товарні знаки, інтерфейси сайтів, рекламні плакати, рекламні ролики, білборди тощо. Особливо яскраво графічний дизайн проявляється в поліграфії.
Поліграфія увійшла в сучасне життя настільки широко, що просто неможливо собі уявити наше буття без друкованої продукції. Книжки і журнали, безліч газет і листівок, велика кількість найрізноманітніших упаковок, конвертів, календарів, етикеток. Всього просто неможливо перерахувати!
Поліграфія і дизайн - це дві взаємопов'язані індустрії. Будь-яка друкована продукція є результатом роботи дизайнерів. Вони розробляють і книжки, і марки, і пакувальні коробки, і вітальні листівки. Тобто не лише великі проекти, а й малі форми.
До малих форм належать невеликого розміру графічні композиції самостійного призначення: запрошення, листівки, афіші, рекламні оголошення тощо, а також ті, що вміщуються на різноманітних виробах: емблеми, знаки, логотипи.
Однак дизайн друкованої продукції полягає не лише в розробці книг, етикеток або періодичних видань, а й у розробці товарних знаків, логотипів, фірмового стилю в цілому.
Успіх фірми багато в чому залежить від того, наскільки її образ запам'ятовується в очах партнерів або широких верств населення. Саме цим обумовлено високий ріст замовлень на розробку фірмового стилю, передусім - на створення торгових марок, знаків, емблем та логотипів.
Фірмовий стиль охоплює багато складових, що утворюють єдину цілісну систему, за якою фірма впізнається безпомилково. Це і кольорове оформлення, і стилістика, і сам фірмовий знак. Усі вони важливі, однак найбільш запам'ятовується саме логотип і товарний знак.
Товарний знак - бренд - це зареєстроване, оригінально
оформлене визначення (художнє зображення)» яке потрібне для розпізнавання товарів або послуг фірми, а також для реклами. Товарний знак дає можливість відрізняти товари і послуги одних фірм від інших.
Фірмовий знак - зоровий образ торгової марки, один з основних елементів фірмового стилю.
Прообразом товарного знаку були особисті клейма середньовічних ремісників або мануфактур.
Основні вимоги до товарного знаку
Ідеальний фірмовий знак повинен мати такі якості:
1. Емоційну інформативність (певний натяк на вид діяльності фірми).
2. Презентабельність (бажання людини його розглядати).
3. Індивідуальність (не бути схожим на інші знаки).
4. Легкість запам'ятовування і впізнавання.
5. Лаконічність, але не примітивність (власний характер).
Композиція знаку
Розробка фірмового стилю - це насамперед робота над композицією.
Основна мета знаку - не викликати глибокі почуття, а звертати на себе увагу, тому він повинен бути оптимально складним, але в той же час і лаконічним. Сприйняття має бути ясним і чітким.
Знак не повинен взаємодіяти, «узгоджуватись» із оточуючими зображеннями. При об'єднанні його з іншими зображуваними елементами в поліграфії, рекламі, транспорті, у виробничих приміщеннях створюється «ділове співробітництво», коли один не заважає іншому. При цьому знак має суттєво відрізнятись від інших аналогічних об'єктів своєю індивідуальністю, унікальністю. Знак - це наче згусток енергії, скерований назустріч глядачеві.
За технікою виконання графічний знак може містити такі форми:
• геометричну;
• аморфну;
• шрифтову.
Цей розподіл є умовним, адже шрифт можна відтворювати і геометричними, і аморфними формами. Разом із тим шрифт - абсолютно самостійний засіб композиції.
Знак-індекс як частковий випадок формальної композиції
Якщо графічна структура знаку-індексу не пов'язана зі смисловим змістом - знак абстрактний.
Якщо немає, будь яких ознак, які здатні викликати предметні асоціації, композиція знаку повинна бути суворо формальною. У даному випадку ставляться особливо жорсткі
ВИМОГИ ДО ЧІТКОСТІ форми.
Побудова знаку-індексу
Побудова знаку-індексу починається з пошуку базової структурної схеми, яка виконує роль «каркаса» майбутньої форми. Зазвичай за основу береться сукупність простих геометричних фігур: кіл, квадратів, трикутників тощо. Пізніше ця схема наповнюється формою, яка й забезпечує індивідуальність і візуальну активність.
За однією і тією ж формою можна побудувати багато знаків.
Завершена композиція має бути простою: не примітивною, а лаконічною, цілісною та однорідною. Графічна структура знаку не повинна залежати від масштабу зображення. Знак повинен мати презентабельний вигляд як на візитній картці, так і на плакаті.
Зображальний знак
Зображальний знак - це частковий випадок композиції, який отримано в результаті виділення, підкреслення або утрирування певних якостей і властивостей реальних об'єктів.
Зображальний знак будується на основі стилізації об'єкта. За основу береться зображення реальних об'єктів або природних форм, виділяється головна якість, потім спрощуються і стилізуються предметні форми. Кінцевий варіант повинен відповідати всім вимогам до знаку: індивідуальності, лаконічності, компактності композиції. Суттєве узагальнення предметних форм надає зображенню певного характеру, при цьому зв'язок з прообразом залишається.
Знак на основі шрифтових елементів
За допомогою шрифтів можна побудувати чудові художиьо-декоратив-ні твори. Шрифтові композиції, як правило, пласкі, двовимірні, з чітким ритмом.
Цікаве рішення дають поєднання шрифтового елементу і декоративної графіки (буквиці, ініціали та монограми). На основі шрифтових елементів створюється велика кількість сучасних знаків. Коли знаком є текстова композиція (логотип) без будь-яких графічних елементів, то в основу має бути покладено оригінальний шрифт, який можна візуально впізнати.
Останнім часом для логотипів розробляються нові шрифти. З них будують цікаві композиції, не дивлячись на те, що сам текст часто буває важко прочитати. Стилізація літер іноді призводить до ситуацій, коли шрифтова композиція переходить у формальну.
Комбіновані знаки
Найчастіше композиція фірмового знаку складається з двох частин: текстової і графічної. Це забезпечує його краще запам'ятовування. Одночасно йде візуальне (знак) і вербальне (назва фірми) сприйняття інформації.
Можуть трапитись знаки, в яких одні шрифтові елементи відіграють роль графічної частини, а інші - текстової.
Знак обов'язково має добре сприйматись у чорно-білому варіанті.
Підбір кольору - наступний етап. Зазвичай для знаку використовують два кольори, один з яких - чорний або білий. Рідко сполучають два контрастних або однотонних кольори. Не рекомендується використовувати слабко насичені кольори і складні відтінки. Під час поліграфічного виробництва колір може «попливти».
Перед початком роботи над ескізом поліграфічного виробу необхідно визначитись якім він буде: зображальним, на основі шрифтових елементів або комбінованим. Ретельно обміркуй зміст, стилізацію форми елементів, підбір кольорових сполучень. Зроби декілька маленьких ескізів компоновки елементів поліграфічного виробу. Щоб створити єдиний незабутній образ треба чітко розуміти місце розташування і взаємодію окремих елементів знаку. Уникай складних ефектів.
Виконай розробку фірмового знаку, вітальної листівки, запрошення або іншого поліграфічного виробу на свій розсуд.
Ескіз зроби від руки. При виконанні цієї роботи, ти можеш використувати комп'ютерні технології.
У творчу годину
У творчу годину виконай розробку фірмового стилю. Повна розробка включає не лише розроблення логотипа фірми, а й усю продукцію, необхідну для її роботи. Зазвичай це конверти, запрошення, вітальні листівки, календарі. Ти можеш створити «обличчя» фірми. Самостійно продумай, яка поліграфічна продукція вкрай необхідна для існування фірми, розроби її оформлення.
По можливості намагайся спостерігати і звертати увагу на фірмовий стиль існуючих компаній. Як у них оформлено лінію фірмових бланків, календарів, листівок тощо. Визнач, що саме надає нам відчуття єдності стилю? Які елементи повторюються в усіх видах друкованої продукції? Ці спостереження допоможуть тобі в роботі над власними дизайнерськими розробками.
Тематичний перегляд
Фірмовий стиль є сьогодні основою всієї ідентифікації фірми, одним з головних засобів боротьби за покупця.
Його використання передбачає єдиний підхід до оформлення, колірних сполучень, образам в рекламі, ділових паперах, технічної та ділової документації, упаковці продукції та ін.
Фірмовий стиль - це один з найбільш сучасних та актуальних видів реклами.
Подивись на приклади фірмового стилю. Зверни увагу на дизайн кожного елементу, чиє оформлення повністю підкоряється загальній ідеї, водночас зберегаючи функціональність.

Підручники 7 клас основи здоров'я, інформатика
Відповіді 7 клас алгебра, українська мова


Категория:
2015
| Просмотров: 614 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть