загрузка...
2015 біологія 7 клас Фещенко підручник - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » 2015 біологія 7 клас Фещенко підручник
16:25
2015 біологія 7 клас Фещенко підручник

Назва: Біологія. Підручник для 7 класу
Автор: Фещенко Т.І.
Сторінок: 365
Видавництво: АССА
Рік видання: 2015

Безхребетними називають тварин, які не мають хребта. Саме такими є представники вже знайомих вам типів Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски. До безхребетних належить ще багато типів тварин, наприклад, Пласкі черви, Круглі черви тощо. У групі безхребетних багато видів вільноживучих видів тварин. Проте лише в ній ми знайдемо тих тварин, які ведуть паразитичний спосіб життя. Їх вивчення є суттєвим завданням для зоологів з двох причин. По-перше, важливо з'ясувати, як паразитизм впливає на життєдіяльність організмів, яким він притаманний, які пристосування до нього в цих організмів існують. По-друге, паразити «обкрадають» своїх хазяїв, споживаючи їх поживні речовини, їх тканини, вони руйнують органи, отруюють організми продуктами своєї життєдіяльності. А серед хазяїв є і рослини, і тварини, зокрема, людина. Отже, людині треба зрозуміти, як уникнути перетворення на хазяїна паразитів і вберегти від них корисні їй рослини і тварин.

§ 1.Чому потрібно вивчати зоологію?
§ 2.Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин і грибів
§ 3.Будова тваринної клітини. Тканини тваринного організму
§ 4.Процеси життєдіяльності і будова організму тварин
§ 5.Класифікація тварин
§ 6.Тип Кишковопорожнинні: класи Гідроїдні, Сцифоїдні
§ 7.Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви, Багатощетинкові черви й П'явки
§ 8.Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні
§ 9.Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні
§ 10.Тип Членистоногі. Клас Комахи
§ 11.Різноманітність комах
§ 12.Класи Черевоногі молюски і Двостулкові молюски
§ 13.Клас Головоногі молюски
§ 14.Паразитичні безхребетні тварини. Людина і світ тварин
§ 15.Тип Хордові. Підтипи: Покривники, Безчерепні, Черепні
§ 16.Риби - хребетні тварини, які пристосовані до життя у воді
§ 17.Клас Кісткові риби. Різноманітність кісткових риб
§ 18.Клас Хрящові риби. Різноманітність хрящових риб
§ 19.Амфібії - будова тіла і пристосування до двох середовищ проживання
§ 20.Клас Амфібії. Різноманітність амфібій
§ 21.Рептилії - будова тіла і пристосованість до життя на суходолі
§ 22.Різноманітність рептилій, їх роль в екосистемах
§ 23.Будова тіла птаха і пристосованість птахів до польоту
§ 24.Органи чуття птахів. Пристосування птахів до місць проживання
§ 25.Різноманітність птахів
§ 26.3овнішня будова ссавців
§ 27.Розмноження і розвиток ссавців
§ 28.Пристосування ссавців до особливостей середовищ і місць проживання
§ 29.Різноманітність ссавців
§ 30.Різноманітність плацентарних ссавців (продовження)
§ 31.Особливості обміну речовин гетеротрофного організму
§ 32.Різноманітність живлення і травних систем тварин
§ ЗЗ.Дихання і газообмін
§ 34.Різноманітність будови дихальних систем тварин
§ 35.Транспорт речовин
§ З6.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин
§ 37.Виділення, його значення для організму тварин. Органи виділення у тварин
§ 38 Опора і рух. Різноманітність скелетів тварин
§ 39. Скелети хребетних тварин
§ 40. Покриви тіла
§ 41. Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття і їх значення
§ 42. Нервова система, її значення і розвиток у різних видів тварин
§ 43. Загальні схеми будови нервових систем у тварин
§ 44. Розмноження тварин
§ 45. Розвиток тварин
§ 46. Розвиток тварин (продовження)
§ 47.Поведінка тварин та методи її вивчення
§ 48.Стратегії поведінки тварин
§ 49.Інстинкт. Біологічне значення інстинкту і научіння
§ 50.Структура поведінкового акту
§ 51.Типи поведінкових реакцій. Міграція. Агресія
§ 52.Тини поведінкових реакцій. Шлюбна поведінка. Альтруїзм
§ 53.Видова схильність до деяких форм поведінки
§ 54.Суспільна поведінка тварин
§ 55.Територіальна поведінка
§ 56.Еволюція поведінки тварин та її пристосувальне значення
§ 57.Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища
§ 58.Ланцюги живлення та потік енергії
§ 59.Взаємояв'яяок компонентів екосистеми
§ 60.Співіснування організмів в угрупованнях
§ 61.Вплив людини та її діяльності на організми
§ 62.Екологічна етика. Основи охорони природи
§ 63. Природоохоронні території
Практичні роботи

Практичні роботи (продовження)


Категория:
2015
| Просмотров: 615 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть