загрузка...
2015 біологія 7 клас Остапченко підручник - 11 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 11 » 2015 біологія 7 клас Остапченко підручник
17:13
2015 біологія 7 клас Остапченко підручник

Назва: Біологія. Підручник для 7 класу
Автор: Остапченко Л.І.
Сторінок: 254
Рік видання: 2015

Перейти на відповіді

 

Рубрика "Пригадаємо"" допоможе вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий.
Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючися на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, Інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить валі кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому.
Після кожного параграфа є рубрика «Біологічний словничок». У ній виділено нові для вас терміни й поняття. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу. Основна частина параграфів завершується рубрикою «Узагальнення знань». Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте ключові моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.
Не оминайте увагою рубрики «Перевірте здобуті знання», «Обговоріть у групах», «Для допитливих і кмітливих», «Творче завдання». Запитання і завдання, запропоновані в них, допоможуть розвинути вміння користуватися додатковою інформацією, навички працювати в групах, зіставляти факти й висловлювати власні судження, знаходити закономірності у природних явищах тощо. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть практичні й лабораторні роботи та лабораторні дослідження. Під час їхнього виконання ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок. Сподіваємося, що за допомогою цього підручника ви поповните свої знання з біології. Він допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

 

§ 1. Тварина-живий організм
§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин
§ 3. Тканини тварин
§ 4. Органи та системи органів тварин
§ 5. Поняття про класифікацію тварин
§ 6. Кишковопорожнинні 
§ 7. Кільчасті черви
§ 8. Членистоногі
§ 9. Ракоподібні
§ 10. Павукоподібні
§ 11. Будова комах 
§ 12. Різноманітність комах
§ 13. Молюски, або м'якуни
§ 14. Паразитичні черви-гельмінти
§ 15. Паразитичні та кровосисні членистоногі
§ 16. Загальна характеристика хордових
§ 17. Риби
§ 18. Амфібії 
§ 19. Рептилії
§ 20. Птахи: риси пристосованості до польоту 
§ 21. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища вжитті птахів
§ 22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини
§ 23. Ссавці: загальна характеристика 
§ 24. Різноманітність ссавців: яйцекладні, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі 
§ 25. Різноманітність ссавців: гризуни, зайцеподібні, копитні
§ 26. Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні
§ 27. Різноманітність ссавців: примати
§ 28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення
§ 29. Різноманітність травних систем
§ 30. Дихання та газообмін у тварин
§ 31. Кров, її основні функції. Транспорт речовин у тварин
§ 32. Виділення та його значення для організму 
§ 33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин
§ 34. Опорно-рухова система хребетних тварин 
§ 35. Захист організму тварин. Покриви тіла 
§ 36. Пристосування до активного захисту та нападу
§ 37. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин
§ 38. Подразливість як універсальна властивість тварин. Органи чуття тварин
§ 39. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин
§ 40. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин
§ 41. Розвиток тварин 
§ 42. Періоди та тривалість життя тварин
§ 43. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення
§ 44. Стратегія поведінки. Вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки
§ 45. Структура поведінкового акту 
§ 46. Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин 
§ 47. Способи орієнтування тварин
§ 48. Суспільна поведінка тварин 
§ 49. Територіальна поведінка
§ 50. Комунікація тварин
§ 51. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення
§ 52. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища
§ 53. Ланцюги живлення і потоки енергії. Роль організмів у колообігу речовин
§ 54. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми
§ 55. Основи охорони природи
Узагальнення


Категория:
2015
| Просмотров: 19986 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть