загрузка...
§ 38 Опора і рух. Різноманітність скелетів тварин - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 38 Опора і рух. Різноманітність скелетів тварин
19:20
§ 38 Опора і рух. Різноманітність скелетів тварин

Однією з ознак життєдіяльності тварин є здатність до руху. Тварини рухаються у пошуках їжі, задля захисту від ворогів, будуючи собі схованки, приваблюючи партнерів під час шлюбних ритуалів, піклуючись про нащадків. Що більшу кількість різних завдань вирішує тварина протягом життя, то більшою є різноманітність її рухів.
За рахунок чого рухаються тварини? Як влаштована система органів, що відповідає за їхні рухи?
Тини симетрії та особливості руху тварин.
Пригадаймо коралові поліпи, які ведуть прикріплений спосіб життя. Зрозуміло, що різновидами руху ці тварини не можуть похвалитися. Найпростішою середед багатоклітинних організмів є в них і будова тіла. Через тіло такої будови можна провести декілька осей симетрії, які будуть пересікатися у центрі тіла и розходитись немов промені у напрямку його країв (мал. 38.1). Такий тип симетрії має назву променевий, або радіальний. Променеву симетрію можна спостерігати у тварин, що існують у водному середовищі та ведуть малорухливий спосіб існування.
Але більшість тварин, що переміщуються у товщі або на поверхні води, твердим субстратом та в повітрі мають двобічну симетрію (мал. 38.1). Через їх тіло можна провести тільки одну вісь симетрії: права і ліва сторона майже однакові. Це має важливе значення для утримання рівноваги в просторі під час складних рухів.
У таких тварин верхня і нижня частини тіла потрапляють у різні умови по відношенню до факторів оточуючого середовища. їх тіло має спинну (верхню) та черевну (нижню) сторони. Рух двобічносиметричних тварин має певний напрям, тому важливі органи чуття (очі, вуха тощо) та полювання (рот, зуби, щупальця), зазвичай, розташовуються на одному кінці тіла - передньому. Така будова значно полегшую пошук їжі, дає змогу швидко визначити можливу небезпеку і запобігти їй. 
На передньому кінці тіла розташовано також і центральний орган нервової системі - мозок.
Онорно-рухова система. Пересування тварин у просторі, рухи окремих органів здійснюються за допомогою роботи м'язів, які прикріплюються до покривів або скелету тварини. М'язи утворені особливими клітинами, які називають м'язовими волокнами (мал. 38.2). М'язові волокна мають унікальну властивість - вони здатні до скорочення і розслаблення. Під час скорочення м'язових волокон скорочується і м'яз, до складу якого вони належать. Коли м'язові волокна розслаблюються, м'яз видовжується. Так, завдяки чергуванню скорочення і розслаблення м'язів відбуваються рухи тварин.
М'язи разом із скелетом утворюють онорно-рухову систему тварини. Складові цієї системи забезпечують не лише рух тварин. Опорно-рухова система «формує» тіло тварини, підтримує його у просторі в певному положенні, забезпечує відповідне розташування внутрішніх органів.
Різноманітність скелетів тварин. Робота м'язів вимагає надійного та мідного кріплення, яке здатне витримати скорочувальну силу і допомагати здійснювати рух тварині. Як саме вирішується це питання в тваринному світі?
Кишковопорожнинні тварини. Пригадаймо будову тіла гідри або медузи, їх м'язові клітини не утворюють м'язів, а розташовуються у внутрішньому шарі тіла тварини. Сила скорочення таких поодиноких клітин невелика і не потребує міцних опор. Тому ані гідрі, ані медузі міцний скелет не потрібний. Форму їх тілам забезпечує вода в кишковій порожнині, а у медузи ще й драглиста речовиною між зовнішнім та внутрішнім шарами клітин.
Вода в кишковій порожнині і двошарове тіло гідри утворюють так званий гідростатичний скелет. Він не має у своєму складі жорстких структур, а форму тримає за рахунок порожнин із рідиною. Цей тин скелету можна порівняти з пластиковой) пляшкою, що заповнена водою. Пластик, з якого зроблено пляшку, - м'якенький і легко гнеться, а вода - рідка і податлива, але разом вони утворюють досить міцну структуру.
Гідростатичний скелет та прошарок м'язових клітин цілком задовольняють потреби кишковопорожнинних в їх нескладних рухах. Усі кишковопорожнинні можуть рухати щупальцями, захоплюючи їжу. Гідра здатна до повільного нересуваня, «перегортаючись» через голову: вона по черзі утримується на фунті то підошвою, то щупальцями . При скороченні стінок парасольки медузи з-під купола виштовхується вода, завдяки чому медуза ривками пересовується вперед. Такий спосіб руху має назву реактивного.
Черви гак само, як і кишковопорожнинні належать до м'якотілих тварин і не мають твердого скелету. Але на відміну від гідри та медузи, черви здатні до більш складних і плавних рухів. їх м'язові волокна «збираються» у м'язи, які прикріплюються до м'яких покривів, утворюючи шкірно-м'язовий мішок. У різних типів червів м'язи розташовуються у шкірно-м'язовому мішку по-різному: вздовж тіла та кільцями. Тому й рухаються ці тварини у різний спосіб.
Кільчасті черви мають під шкіряною оболонкою декілька шарів м'язів: кільцевих і поздовжніх. Будова м'язових шарів повторюється з сегменту в сегмент. Почергове скорочення кільцевих і поздовжніх м'язів у сегментах забезпечує пересування кільчака в середовищі. Підтримує органи тіла і шкірно-м'язовий мішок рідина в порожнині тіла, вона виконує в кільчаків роль скелету.
Молюски. Вам вже відомо, що черевоногі й двостулкові молюски мають специфічний орган пересуванні! - мускульну ногу. Ковзаючи підошвою ноги, черевоногі пересуваються дном водоймищ і стеблами рослин. Л двостулкові витягують ногу вперед, закріплюються за її допомогою у ґрунті, а потім підтягують до неї тіло. Зрозуміло, що такі рухи потребують певних зусиль - одночасного скорочення значної кількості м'язових волокон. Тому в цих тварин м'язи ноги з'єднані в м'язові пучки. Але такої спільної роботи м'язів ще не достатньо для сильних бистрих рухів, тому двостулкові та черевоногі молюски пересуваються дуже повільно.
У головоногих молюсків нога видозмінена у специфічні органи руху: воронку та щупальця. Головоногі пересуваються у реактивний спосіб, засмоктуючи у мантійну порожнину і з силою виштовхуючи воду. Такий спосіб руху забезпечує їм швидкість плавання до 50 км/год.
У членистоногих є зовнішній скелет ( мал. 38.3). Він складається з особливої речовини хітину - міцної та одночасно легкої і гнучкої, часто просоченої солями кальцію. Такий тип скелету обмежує вільний ріст тварин. Тому, як вам відомо, членистоногі вимушені декілька разів за життя линяти: скидати старий хітиновий скелет та утворювати новий. До зовнішнього скелету прикріплюються м'язи, зібрані в м'язові пучки. У багатьох членистоногих є кінцівки - вирости тіла, за допомогою яких відбувається пересування тварини у просторі. Ускладнена будова опорно-рухового апарату членистоногих забезпечує їм здатність до різ- І номанітних стрімких рухів. Так, ракоподібні можуть рухатися по дну водойм на ходильних ногах. Л від небезпеки вони рятуються за допомогою плавання, швидкими поштовхами підгортаючи під себе воду. Павуки також пересуваються за допомогою ходильних ніг, а деякі з них навіть здатні стрибати на значну відстань. Комахам притаманна найбільша різноманітність засобів пересування: вони здатні ходити (жуки, клопи, таргани), стрибати (кобилки) та літати у повітрі за допомогою крил (бджоли, мухи, комари).
Хребетні тварини. Усі хребетні мають внутрішній скелет, який утворюється поєднаними між собою у різний спосіб кістками. До кісток прикріплюються потужні м'язи, скорочення яких забезпечує складні різноманітні рухи хребетних тварин: змії повзають, а деякі ще й плавають, птахи здатні літати та ходити землею, заєць добре бігає та стрибає. Будова опорно-рухового апарату хордових має певні відмінності в залежності від способу життя та різноманіття притаманних тваринам рухів.
1. Прогляньте параграф і з'ясуйте за назвами його частин, про що в ньому
йдеться. Пригадайте І коротенько занотуйте, про що з його змісту вам вже відомо.
2. Прочитайте параграф уважно, виокремте ту інформацію, що виявилася для вас новою. А тепер спробуйте відповісти на контрольні запитання.
1. Назвіть особливості здобування їжі і захисту від ворогів у тварин з радіальною симетрією.
2. Назвіть три ознаки, що відрізняють спосіб життя радиально-симетричних тварин від двобічносиметричних.
3. Поясніть, що називають гідростатичним скелетом.
4. За допомогою чого рухаються черви різних типів?
5. Як влаштовані ноги членистоногих?
6. Чому серед медуз немає тварин розміром з акулу?
• 1. Уважно перечитайте першу частину параграфу й влаштуйте змагання з товаришем: хто назве більше різних функцій покривів тіла.
• 2. Розгляньте мал. 40.1, на якому зображені різні типи забарвлення покривів комах. Які приклади такого ж значення забарвлення ви можете привести у інших групах тварин?
Хребетні є групою у складі типу Хордових, виділення якої засновано, головним чином, на наявності в цих тварин особливої структури -хребта. Крім того, в них є скелет голови, черен, який допомагає їм їсти, а також прикриває і захищає головний мозок та основні органів чуттів - очей, органів нюху та слуху тощо. Є й скелет кінцівок, на допомогою яких хребетні пересуваються. Звісно, будова скелету в різних представників хребетних має свої особливості. Як саме побудовано скелет в різних груп хребетних? Як будова скелету пов'язана з пристосуванням до умов середовища існування?

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу - географії, біології, хімії
Решебники ГДЗ для 7 класу з геометрії, української мови, історії України


Категория:
2015
| Просмотров: 1619 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть