загрузка...
§ 3.Будова тваринної клітини - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 3.Будова тваринної клітини
16:56
§ 3.Будова тваринної клітини

Клітини є «елементарними одиницями» і рослинного, і тваринного організму. Проте між будовою клітини тварини і клітини рослини є певні відмінності. Які це відмінності? Як пов'язані вони з особливостями життєдіяльності рослини і тварини?
Вам відомо, що у складі багатоклітинних організмів усі клітини отримують різні «професії» - спеціалізуються. Разом з міжклітинною речовиною вони утворюють різні тканини. Які типи тканин є у тварин? Як залежить будова тканини від функції органа, до складу якого вона входить? Із яких тканин утворені різні органи?
Будова клітини тварини. Ознайомимося зі загальним планом будови тваринної клітини і ЇЇ основними компонентами (мал. 3.1), порівняймо будову клітин тварин і клітин рослин .
Оболонка клітини тварини. Важливою складовою будь-якої клітини є оболонка. Пригадаймо: оболонка рослинної клітини складається зі щільної клітинної стінки, встеленої плазматичною мембраною. У клітини тварини внутрішній вміст відокремлений лише плазматичною мембраною. Проте вона не тільки відмежовує клітину, але й забезпечує її зв'язок з навколишнім середовищем. Так, через плазматичну мембрану до клітини безперешкодно проникають молекули кисню і води, а з неї - молекули вуглекислого газу.
А от органічні молекули долають мембрану вибірково, лише для певних молекул у ній є спеціальні «пристрої», що допомагають їм цс зробити.
Плазматична мембрана слугує не тільки для транспорту певних речовин до клітини і з неї. Вона здатна сприймати зміни навколишнього середовища і бере участь у деяких хімічних реакціях, що відбуваються в клітині.
Внутрішній вміст тваринної клітини - це цитоплазма з ядром і численними органелами. Майже всі вони є і в рослинній клітині. Проте на відміну від рослинної клітини, у тваринній клітині відсутні хлоропласти й вакуолі з клітинним соком.
Цитоплазма на 80-90 % складається з води, решта - різні органічні та неорганічні сполуки. Цитоплазма схожа на густий кисіль, де постійно відбуваються хімічні реакції . Вона постійно рухається, тому переміщуються і деякі органели, у ній розташовані. У цитоплазмі містяться також крапельки жиру, білкові «кульки» тощо.
Більшість хімічних реакцій відбувається в органелах клітини. На рибосомах утворюються білки. Деякі з них потрапляють до транспортної системи клітини - ендоплазматичної сітки і переміщуються но ній до різних частин клітини.
В апараті Гольджі внаслідок хімічних перетворень молекули певних речовин «упаковуються» в спеціальні пухирці і за їх допомогою виводяться з клітини. Апарат Гольджі «виготовляє» також і органели, необхідні клітині для розщеплення органічних молекул.
У мітохондріях проходять хімічні реакції, що забезпечують клітину енергією. Однією з речовин, яка бере в них участь, є кисень. У результаті цих реакцій утворюється вода і вуглекислий газ, що виділяється з клітини.
За програму життєдіяльності тваринної клітини відповідає ядро. У ньому зберігаються довгі (до кількох сантиметрів) органічні молекули, у яких закодована «програма життя» організму. Ці молекули багаторазово згортаються, утворюючи хромосоми. Перед поділом клітини для кожної хромосоми створюється ії копія. Завдяки цьому підчас поділу кожна з дочірніх клітин отримує однаковий набір хромосом. Л з ним і цілісну «програму життя».
Тканини організму тварини. Тканини складаються зі сиеціадізованих клітин, подібних за будовою, і з міжклітинної речовини. Усі органи тварин складаються з тканин декількох типів.
Епітеліальна тканина, або епітелій, майже не містить міжклітинної речовини, шари клітин у ньому щільно прилягають один до одного. З епітелію утворені покриви тварин. Клітини зовнішнього його шару можуть виділяти різні речовини - хітин (як у раків), слиз (як у риб). Зовнішні шари покривного епітелію можуть складатися з омертвілих і ороговілих клітин (як у змій, слонів). Такі тканини є надійним захистом організму.
Внутрішні поверхні органів також утворені з епітелію. Будова його Клітин залежить від функції органу. Клітини епітелію порожнини носа (мал. 3.2а) , наприклад, кота або собаки, оснащені безліччю війок, що затримують пилинки. У легенях клітини епітелію (мал. 3.2 б) позбавлені війок, оскільки вони заважали б газообміну.
М'язова тканина (мал. 3.3) забезпечує рухи тварини. її клітини подовжені, вони здатні скорочуватися. І стрибок кішки, і помах крила голуба є наслідком роботи м'язової тканини. Це вимагає великих витрат енергії, тому в клітинах м'язової тканини міститься багато мітохондрій.
Нервова тканина (мал. 3.4). складається з нейронів - клітин з багатьма відростками. За їх допомогою нейрони єднаються між собою, утворюючи ланцюги. До складу нервової тканини належать певні допоміжні клітини. Нервова тканина пронизує всі інші тканини організму і забезпечує його здатність реагувати на зміни власного стану і навколишнього середовища. У відповідь ці зміни в нейроні виникає електричний сигнал, що розповсюджується ланцюгом нервових клітин.
Сполучна тканина може міститися під епітелієм, що покриває тіло. Разом із епітелієм вона утворює шкіру і сполучає епітелій із м'язовою тканиною (мал. 3.5 а). До сполучної тканини відносять і кров (мал. 3.5 б). Зрозуміло чому: кров сполучає між собою всі інші тканини, забезпечуючи обмін речовинами всередині організму. І хрящі, і зв'язки, і сухожилля, і кістки теж утворені із сполучної тканини (мал. 3.5 в).
Усі види сполучної тканини мають спільну ознаку - у них багато міжклітинної речовини. У кістковій тканині міжклітинна речовина тверда, адже вона є основою опорної системи тварин. У міжклітинній речовині сполучної тканини із складу шкіри є речовини, що додають їй еластичності й пружності. Л міжклітинна речовина крові рідка, оскільки кров має легко переміщуватися організмом.
Тканини у складі органів. В організмі тварини налічується чотири типи тканин: епітеліальна, м'язова, нервова та сполучна. З їх певного «набору» сформовані органи. Серце і шлунок (мал. 3.6) - з тканин усіх типів, а в печінці м'язова тканина присутня в неве
ликій кількості. Пояснити це легко. М'язова тканина є у складі серця і шлунку, оскільки ці органи забезпечують рухи рідин. Завдяки скороченню м'язів шлунка їжа змішується і просувається до кишечника, серце, скорочуючись, штовхає кров. Л функція печінки не пов'язана з рухом, м'язова тканина там є лише у складі протоків.
Організми всіх тварин мають складну багаторівневу будову. її «одиницею» є клітини. Групи спеціалізованих клітин утворюють тканини. Сполучення тканин різних типів формують органи, з органів утворюються системи органів.
1. Знайдіть помилку у твердженнях:
«Оболонка тваринної клітини складається не лише з плазматичної мембрани, а й із щільної клітинної стінки». «У рослинній клітині відсутні хлоропласти».
2. Попрацюйте разом із товаришем. Нехай один із вас знайде на малюнку 3.1 складові внутрішнього вмісту тваринної клітини, а інший відшукає в тексті опис того, яку роботу ці складові виконують.
3. За мал. 5.4-5.4 перевірте, чи зможе ваш товариш розпізнати типи тканин організму тварини.
4. Виконали всі завдання? Зверніться до запитань, наведених на початку параграфа. Чи знайшли ви на них відповіді?
1. Назвіть відмінності між рослинною і тваринною клітиною.
2. Як відбувається газообмін у тваринній клітині?
3. У які способи може здійснюватися гетеротрофне живлення клітини?
4. Чому епітелій майже не містить міжклітинної речовини?
5. Яку роль виконують численні відростки нейронів?
6. У клітинах м'язової тканини міститься багато мІтохондрій. Поясніть, чому.
7. Яка особливість будови сполучної тканини обумовлює твердість кісток тварини?
8. Що станеться з тваринною клітиною, якщо з неї видалити ядро?
9. У тюленів навколо нирок і під шкірою розташовується безліч клітин неправильної форми, заповнених жиром. До якої з груп належить ця тканина? Яку функцію виконує?

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу, а саме, з історії України, іноземної мови, трудового навчання
Решебники ГДЗ для 7 класу з алгебри, української мови, біології


Категория:
2015
| Просмотров: 877 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть