загрузка...
§ 47.Поведінка тварин та методи її вивчення - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 47.Поведінка тварин та методи її вивчення
19:38
§ 47.Поведінка тварин та методи її вивчення

Обговорюючи поведінку тварин, ми розповідаємо про неї зазвичай приблизно так: собака, почувши грюкіт, почав гавкати, кіт заліз на стілець і дістав лапою кусочок сиру, гуска прямує до водойми, аза нею йдуть пташенят Отже, ми розуміємо її як сукупність певних актів або дій тварин, зазвичай пов'язаних з їх рухами. Чи відповідає таке наше розуміння дійсності? Чому тварини поводяться саме так, а не інакше? Як можна вивчати їхню поведінку?
Що такс поведінка? На перший погляд, здається, що поведінка - це насамперед рухи тварин. Це біг, плавання, ковзання та інші види переміщень. Проте до поведінкових реакцій тварини необхідно включити також і роботу внутрішніх чинників, що спричиняють такі рухи: кішка вилизує шерсть язиком - чому? Мурахи прямують, вишукавшись чередою - чому? І таких «чому» щодо вед інки тварин можна нарахувати безліч.
Спостерігаючи за тваринами, ми доходимо висновку, що не лише рухи є проявами поведінки. Багато тварин мають подібну до нас здатність змінювати колір свої покривів. Ми здатні червоніти, і це може бути ознакою того, що нам соромно. І хамелеони змінюють свій колір, спілкуючись один з одним: аби продемонструвати супернику свої загрозливі наміри, тварина може почервоніти або почорніти.
Поведінка тварини може відображатися і в повній її нерухомості, коли тварина затаюється перед тим, як здійснити рух, як, наприклад, ваш хатній улюбленець кіт, який полює на птаха та завмер перед вирішальним стрибком. Л ось той же кіт снить собі згорнувшись клубочком. Він також не рухається, але ми розуміємо, що ця нерухомість - не прояв поведінки, а звичайний фізіологічний процес.
Форми поведінки тварин різних видів мають певні особливості, характерні лише для них одних. Так, маленького птаха вільшанку можна впізнати за його співом, за способом живлення, за тим, як він будує своє гніздо (мал. 47.1). З іншого боку, у тварин одного виду дуже багато різних форм поведінки, навіть тієї, спрямованість якої нескладно зрозуміти. Так, чайка живиться, пірнаючи у воду за рибою, або розгулюючи пашнею у пошуках черв'яків, або полюючи на комах у польоті. І все ж таки набір поведінкових реакцій тварин обмежений: чайка ловить птахів лише у свій спосіб, і ніколи не робитиме це так як сокіл, а вільшанка будує гніздо інакше, ніж птах-пічник і ніколи не змінить свої будівничі прийоми.
Наука про поведінку - етологія. Більшості людей, де б вони не мешкали и чим би не займалися, доводиться спілкуватися з тваринами. Таке спілкування подібне до спільної подорожі: нам приємно бути в оточенні живих істот, спостерігати за їх турботами, за їх стосунками. Це приносить нам не лише радість, а й розуміння своєї спорідненості з тваринним світом.
Людина намагається пізнати світ, в якому живе. Вона хоче знати, де і що відбувається, які причини того, що відбувається. Цікавість до поведінки тварин призвела до народження нової науки - етології.
Етологія - наука, яка вивчає поведінку тварин, зокрема й людини.
Хоча етологія як наука сформувалася у ЗО роки XX століття, широкому загалу вона стала відома у 70-х роках завдяки роботам трьох зоологів - Карла фон Фріша, Конрада Лоренца та Ніко Тінбергена (мал. 47.2).
Що і як вивчає етологія? Метою етології є не просто опис поведінки тварин, а в першу чергу відповідь на питання, чому тварини поводять себе саме так, а не інакше. Аби досліджувати причини поведінки тварин, учений етолог має знатися на біології, зокрема на зоології.
Інша проблема, що привернула увагу вчених-етологів - це те, наскільки певна форма поведінки сприяє пристосованості тварини до навколишнього середовища, виживаності її самої та її нащадків.
Так, самець риби-колючки зазвичай будує гніздо у вигляді трубки, а потім, змусивши одну чи декількох самок відкласти туди ікру, поводиться дивним чином: то плаває навколо гнізда, то пірнає в нього, то швидко рухає плавниками, заганяючи воду до гнізда (мал. 47.3).
Дослідники-етологи знали, що для розвитку зародків риб у яйцях (ікринках) потрібна вентиляція. Отже вони припустили, що поводячи себе так, самець колючки забезпечує доступ повітря до ікри. Аби з'ясувати це напевно, вчені-етологи провели декілька простих експериментів.
У першому з них самця прибрали від гнізда, і ікра загинула. Це впевнило дослідників у тому, що поведінка самця пов'язана із зберігання ікри. Проте як саме? У іншому експерименті самця залишили біля гнізда, а вхід до нього закрили опуклим склом. І хоча самець виконував усі свої рухи, ікра загинула все одно. В останньому експерименті самця знову прибрали від гнізда, а вентиляцію ікри забезпечили у штучний спосіб. Ікра вижила і через певний час вилупилися маленькі рибки.
Так було доведено експериментально, що призначення дивних рухів самця риби-колючки - забезпечення доступу свіжого повітря до заплідненої ікри.
Цей приклад ілюструє два основні етани в етологічних дослідженнях. По-перше, на основі простото спостереження вчені зробили припущення щодо того, яким є призначення певної поведінки (спостереження за рухами самця та припущення про необхідність вентиляції). По-друге, спробували експериментально підтвердити чи спростувати це припущення (видалення самця, закриття входу до гнізда склом або штучна вентиляція ікри).
Так саме етологи досліджували поведінку ворон і звичайних чайок. Звичайні чайки, які гніздяться великими колоніями в дюнах на морському узбережжі, подібно до інших птахів, виносять геть яєчну шкаралупу, як тільки пташеня вилуплюється з яйця (мал. 47.4). Навіщо вони це роблять?
Було запропоновано багато різних припущень. І зрештою дослідники визнали найбільш вірогідним , що птахи чинять так задля маскування. Адже біла внутрішня поверхня шкаралупи, що кидається в очі, лежить поруч з пташеням та сигналізує хижаку про наявність здобичі.
Аби перевірити цю гіпотезу, дослідники спочатку вивчали поведінку ворон - основних ворогів пташенят звичайних чайок. Виявилося, що увагу ворон привертають саме ті гнізда, поруч з якими лежали шкар-лупи. На такі гнізда ворони нападали найчастіше.
Отже, дії чайок, що прибирали шкарлуии подалі від гнізд, дійсно були маскувальними, спрямованими на захист пташенят.
Учених зацікавило, чи існують у чайок ще якісь способи захисту потомства від хижаків. Завдяки тривалим спостереженням за птахами вдалося отримати відповідь на це питання. Вони з'ясували, що всі чайки відкладають яйця в один і той же час. Якщо птах робить це раніше або пізніше, ризик того, що на гніздо нападуть хижаки, значно збільшується.
Ще один приклад застосування експерименту в етології - це досліди англійського етолога Роберта Хайнда. Хайнд спостерігав за шлюбною поведінкою в канарейок. Відомо, що канарейки зазвичай будують гнізда і виводять пташенят навесні, як і більшість інших птахів. Вчений припустив, що у такої повторюваності у поведінці канарейок є внутрішні причини. Навесні, у зв'язку з кліматичними змінами (освітленість, довжина світлового дня тощо) в організмах птахів підвищується вироблення речовин, що стимулюють формування статевих клітин. Своє припущення Хайнд перевірив експериментально: канарейкам робили ін'єкції таких речовину будь-яку пору року, і вони починали будувати гнізда.
Так, в результаті систематичного спостереження, а там, де можливо - і з допомогою експерименту, що дає змогу оцінити користь від окремих дій тварин, дослідник поступово осягає всю складну систему їх поведінки. І стає зрозумілим - поведінка є одним з важливих пристосувань, які використовують тварини у безкінечній боротьбі за виживання.
Поки що ми далекі від повного розуміння поведінки тварин, але наше завдання невідкладне. Ми повинні навчитися жити, даючи можливість жити і іншим тваринам на нашій планеті. Завдання збереження тваринного світу також потребує цього розуміння. І, нарешті, вивчення поведінки тварин допоможе й нам пізнати самих себе.
1. Параграф, який ви щойно прочитали, розділений на частини. Поясніть за їх назвами, про що йдеться в тексті цього параграфу.
2. Першій частині тексту знайдіть приклади того, що поведінка тварини відображається не лише у її рухах. Поясніть, що спільного між тим, як ми червоніємо від сорому і зміною кольору хамелеону.
3. Проаналізуйте експеримент по вивченню поведінки самця риби риби-колючки.
З'ясуйте наступне:
а) якою була мета цього експерименту;
б) яке припущення щодо спрямованості рухів риби зробили експериментатори;
в) як змінювали вони умови експерименту;
г) до яких висновків дійшли вчені.
Повідомте товариша про результати своєї роботи. Запропонуйте йому розказати про експеримент з самцем риби-колючки.
4. Знайдіть у тексті опис дослідження поведінки чайок. Яке твердження, на вашу думку, є правильним:
- учені досліджували поведінку птахів експериментально
- учені досліджували поведінку птахів за допомогою спостереження. Поясніть, який пристосувальний сенс має поведінка чайок, що прибирали від гнізд шкаралупки яєць.
1. Наведіть власні приклади поведінки тварин і тих її рухів, що до поведінки не відносять.
2. Охарактеризуйте в двох словах пристосувальне значення поведінки самця риби-колючки.
3. За якими птахами І чому спостерігали вчені, аби з'ясувати значення поведінки чайок після вилуплення пташенят?
4. За якими ознаками можна відрізнити вільшанку від птахів інших видів?
5. Наведіть приклад експериментального вивчення поведінки тварин.
6. Підготуйте доповідь про одного з «батьків» етології - Конрада Лоренца, Карла фон Фріша або Ніко Тінбергена.
7. Опишіть поведінку власного кота підчас харчування, підчас спілкування з вами (завдання для любителів кішок).

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу - географії, біології
Решебники ГДЗ для 7 класу з геометрії, української мови


Категория:
2015
| Просмотров: 608 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть