загрузка...
§ 4.Процеси життєдіяльності і будова організму тварин - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 4.Процеси життєдіяльності і будова організму тварин
16:58
§ 4.Процеси життєдіяльності і будова організму тварин

Вам відомо про багаторівневу будову організму тварини: «клітини, з них - тканини, з них - органи і їх системи». Отже, на певному рівні органи і їх системи можна розглядати як «блоки», з яких побудований тваринний організм. Які саме органи І системи органів присутні в складі організмів усіх тварин? За якою загальною схемою утворений будь-який тваринний організм?
Конструюємо схему будови організму тварини. Тваринний світ надзвичайно різноманітний. То чи можна взагалі створити схему, що відбиває суттєві риси будови будь-якої тварини - і риби, і медузи, і жаби тощо?
Усі тварини - живі організми. Вони мають однакові життєві завдання (ростуть, розвиваються, розмножуються). І вирішують тварини ці життєві завдання за допомогою одних і тих самих процесів життєдіяльності. Для цього потрібні певні «пристосування» - для кожного процесу життєдіяльності свої. Таке пристосування називають органом. Якщо ж певний процес життєдіяльності здійснюється за участю декількох органів, такий їх «набор» називають системою органів.
Процеси життєдіяльності будь-якого тваринного організму - дихання, живлення, транспорт речовин, виділення, рух, регуляція життєвих функцій, розмноження. Л відповідні їм органи і їх системи які? Усі вони перелічені на схемі (мал. 4.і). З неї видно, що складовою організму тварини, що відповідає за дихання, є дихальна система, за живлення - фавна система... Перелічити всі «будівельні блоки» , тобто системи, що розміщуються в організмі тварини, ви можете самі.
Уточнимо, як пов'язана кожна з систем органів тварини з певною життєвою функцією.
Дихання і дихальна система (мал. 4.2). У клітинах тварин оксиген бере участь у хімічних реакціях, що забезпечують організм енергією. Цей процес учені і називають диханням. Дихання неможливе без газообміну. Кисень має надійти до організму, а вуглекислий газ, що утворився підчас дихання, -видалитися. Отже, в організмі будь- якої тварини є орган дихання, який відповідає за газообмін. Де цей орган може розташовуватися?
У медуз поверхнею газообміну є покриви тіла. У ящірки поверхня газообміну - легені, цей орган розміщується всередині тілі. До легенів повітря надходить дихальними шляхами, по них назовні видаляється вуглекислий газ. У комах газообмін відбувається в трахеях, трубочках, що пронизують усе тіло тварини.
Легені і дихальні шляхи складають дихальну систему.
Живлення і фавна система (мал. 4.3). Підчас живлення через ротовий отвір у кишкову порожнину, розміщену всередині тіла тварини, надходить їжа. У ній відбувається травлення - розщеплення їжі до поживних речовин під дією травних соків. Молекули поживних речовин проникають до клітин стінок кишкової порожнини, а неиеретравлені рештки їжі з неї видаляються. Ротовий отвір і кишкова порожнина - органи травної системи. За якими схемами може бути влаштована травна система в організмі тварини?
У медузи кишкова порожнина замкнена, і рештки їжі видаляються через ротовий отвір. Травні соки надходять до кишкової порожнини з клітин її стінки. 
У ящірки кишкова порожнина -це наскрізна трубка, що починається ротовим, а закінчується анальним отвором, через який рештки видаляються. Кишкова порожнина ящірки складається кількох відділів - органів. Це рот, глотка, шлунок, кишечник. Л ще й і фавні залози - спеціальні органи, що виробляють травні соки.
Транспорт речовин і кровоносна система (мал. 4.4) . І кисень, що надійшов у клітини органу газообміну, і поживні речовини з клітин кишкової порожнини мають потрапити до кожної клітини організму тварини. У більшості тварин ці речовини переміщуються у складі спеціальної рідини - крові, що циркулює всередині організму.
Схеми, за якими побудована така система транспорту тварин, різні. Так, в замкненій кровоносній системі риб або ящірок кров рухається лише по судинах, а «підштовхують» її скорочення серця і м'язів у стінках судин.
Розгалужуючись, судини сягають будь-якої частини тіла тварини. Через стінки найтонших судин відбувається обмін речовинами між кров'ю і всіма клітинами організму. А в незамкненій кровоносній системі комах або павуків кров заповнює порожнину тіла, омиваючи органи, і лише деякий час рухається судинами. Така кровоносна система, наприклад, в комах.
Виділення і видільна система (мал.4.5). У клітинах унаслідок хімічних перетворень утворюються не лише потрібні організму речовини, але й шкідливі для нього. Такі речовини З організму виділяються.
У медузи вони залишають клітини і одразу доправляються з організму назовні. У ящірки шкідливі речовини надходять до крові . Отже, аби цих речовин позбутися, потрібний «фільтр», за допомогою якого вони видаляються 3 крові. У ящірки цей фільтр - нирки, в них утворюється сеча, що містить відфільтровані з крові речовини. З нирок сеча надходить до сечового міхура, а звідти по сечовидільних каналах назовні. В інших видів тварин схема будови видільної системи може бути інакшою.
Рух і опорно-рухова система. У більшості тварин пристосуванням до руху є опорно-рухова система. її складовими є м'язи і органи опори, на які м'язи опираються. У дощового черв'яка пе м'язи, що прикріплені до покривів тіла і опираються на рідину в його порожнині. Опорно-рухова система може складатися з твердого скелета і м'язів, прикріплених до нього. Скелет буває зовнішнім, яку раків, або внутрішнім, яку риби або ящірки (мал.4.(і)
Регуляція процесів життєдіяльності і нервова система та органи чуття. Тварини сприймають зміни в навколишньому середовищі і реагують на них за допомогою органів чуття і нервової системи, яка з ними пов'язана. В організмі тварини робота однієї системи органів координується з роботою всіх інших. Так, підчас руху працюють м'язи і витрачається багато енергії. Зростає потреба в кисні, і дихання стає частішим. Забезпечує зв'язок між органами руху і дихання нервова система.
Нервова система тварин різних груп має відмінності. У ящірки вона складається з нервів, головного і спинного мозку.
Розмноження і система органів розмноження. Ви вже знаєте, що організми розмножуються нестатевим і статевим шляхом. І серед тварин є такі, що здатні до нестатевого розмноження - брунькування. Проте більшість видів тварин розмножується у статевий спосіб. Підчас статевого розмноження новий організм формується з клітини, що утворилася внаслідок злиття жіночих і чоловічих статевих клітин. Жіноча статева клітина - це яйцеклітина, або яйце, чоловіча - сперматозоїд. Злиття цих клітин називають заплідненням (мал.4.6). Запліднення може бути внутрішнім, воно відбувається в організмі тварини (дощовий черв'як, павук). У деяких тварин запліднення є зовнішнім, воно відбувається за межами організму (жаби, риби).
Для утворення статевих клітин існують статеві органи. В одних статевих органах (сім'яниках) формуються сперматозоїди, в інших (яєчниках) - яйцеклітини. Особин, у яких в статевих органах утворюються сперматозоїди, називають самцями, а тих, в кого формуються яйцеклітини - самками. Якщо представники виду тварин поділяються на самців і самок, це тварини різностатеві. Такими є раки, павуки, комахи, собаки, люди тощо. Проте є серед тварин є організми, в яких статеві органи і самця, і самки розміщуються в одній особині. Це одностатеві тварини, або гермафродити, як, наприклад, дощовий черв'як.
І будова статевих органів і розмноження тварин - складний процес, докладно ви дізнаєтеся про них пізніше.
1. Прочитайте уважно першу частину параграфу і назвіть за допомогою мал. 4.1 системи органів у такому порядку:
• ті, що відповідають за надходження до організму і видалення з нього речовин,
• ті, що зв'язують між собою усі системи органів, а потім
• ту, що забезпечує появу нових організмів.
2. Задайте товаришу три запитання щодо процесів життєдіяльності тварин І планів будови відповідних органів і їх систем. Перевірте його відповіді за текстом параграфа.
1. Які системи органів тварин відповідають за підтримання життя організму, за відтворення організмом собі подібних?
2. Які органи травної системи тварин вам відомі?
3. Яким є загальний план будови травної системи жаби? Актинії?
4. Поясніть, якою є функція нирок у дельфіна.
5. Як поживні речовини доставляються до клітин м'язів орла?
6. Яка система забезпечує злагоджену роботу всіх інших систем організму? Наведіть приклад її роботи.
7. Назвіть головну відмінність у будові опорнорухової системи рака і курки.
8. Чому в кота газообмін відбувається не через всю поверхню тіла, а за допомогою дихальної системи?
ПІДСУМКИ
• Тварини є багатоклітинними організмами, за способом живлення - гетеро-трофами. Аби захопити їжу вони рухаються, захоплену здобич поміщають у кишкову порожнину в середині організму.
• Організм тварини має клітинну будову. На відміну від клітин рослин, клітини тварин не мають клітинної стінки, пластид і вакуолі, заповненої клітинним соком.
• Клітини тварин спеціалізуються для виконання певних завдань в їх організмах. Розрізняють чотири типи тваринних тканин: епітеліальні, м'язові, нервові, сполучні.
• В організмах тварин за виконання певних функцій відповідають органи, що в більшості тварин об'єднані в системи: травну, дихальну, виділення, кровоносну, опорнорухову, нервову, статеву. Будова органів обумовлена тією функцією, яку вони виконують в організмі.
• Розподіливши роботу, складіть по три тестових завдання до кожного з параграфів розділу, що ви вивчили. Запропонуйте один одному виконати ці завдання. Обговоріть, чиї завдання були цікавішими. Заведіть папку «Банк запитань» і помістіть туди кращі запитання, вказавши назву параграфа (якщо можна, зробіть це на комп'ютері).

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу, а саме, з історії України, іноземної мови, трудового навчання
Решебники ГДЗ для 7 класу з алгебри, української мови, біології


Категория:
2015
| Просмотров: 573 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть