загрузка...
§ 51. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні - 20 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 20 » § 51. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні
17:19
§ 51. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні

1. Пригадай найвищі точки материків, з якими ми вже познайомилися.
2. Назви їх абсолютну висоту.
Внутрішні і зовнішні сили у формуванні рельєфу материка. Подивіться на карту світу. Чим відрізняється рельєф Євразії від рельєфу інших материків? Напевно, він набагато різноманітніший. Тут знаходяться найвищі у світі гори - Гімалаї, і найглибша западина - узбережжя Мертвого моря. Різниця між горою Джомолунгма (Еверест - 8848 м) і рівнем Мертвого моря (-403 м) перевищує 9 км. Отже, рельєф Євразії є контрастнішим за інші материки. Якщо брати до уваги середню висоту поверхні материків, то і тут Євразія попереду інших (крім поверхні льодового покриву Антарктиди). І, нарешті, рівнини й низовини Євразії займають більшу площу, ніж на будь-якому іншому материку.
Знайди гору Джомолунгму та западину Мертвого моря. В яких частинах материка вони розташовані?
Причини розмаїття рельєфу Євразії криються в геологічній історії. Ви вже знаєте, що нинішні півострови материка Індостан і Аравійський мільйони років тому «пристали» до нього. Вони продовжують свій рух на північ, тиснучи й підламуючи краї Євразійської літосферної плити. На їх кордоні утворилася ціла смуга найвищих гір планети. Величезні ділянки Євразії у далекому минулому опускалися й заливалися морями. Після їхнього відступу утворилися рівнини й низовини. Над рельєфом північно-західної частини Євразії добре попрацювало материкове зледеніння. Льодовики то наступали, то знову відступали. Ніби бульдозером, вони вирівнювали поверхню і залишали перед своїм південним краєм вали з каміння, піску й глини (морену).
Рельєф Євразії. Більшу частину Євразії займають рівнини. Серед них виділяється найбільша у світі Східноєвропейська рівнина. На ній знаходиться і 95 % території України. Ця рівнина відділяється від пласкої й заболоченої Західносибірської невисокими, сильно зруйнованими Уральськими горами. Вона теж належить до найбільших рівнин світу. Від Каспійського моря далеко на схід простяглася велика Туранська низовина. її простори вкриті піщаними пустелями. На півдні Євразії знаходиться ще одна велика низовина - Індо-Гангська. На сході - Велика Китайська рівнина (мал. 282).
Значні площі в Євразії займають сильно зруйновані й вирівняні старі гірські системи, які з часом перетворилися на плоскогір'я. Серед них виділяються Середньосибірське плоскогір'я та Казахський дрібно-сопковик.
Гори Євразії різні за віком, вони утворювалися в різний час і продовжують формуватися нині. Дуже давні вже встигли значно зруйнуватися. Деякі з них перетворилися на вкриті камінням рівнини, серед яких підносяться окремі залишки колись високих гір. Інші, сильно зруйновані гори, були знову підняті і ніби омолодилися (мал. 283).
Наймолодші, найвищі й наймогутніші гори утворюють смугу, що тягнеться із Західної Європи аж до Китаю. Це Альпійсько-гімалайський гірський пояс. Із заходу на схід його складають такі гірські системи: Піренеї, Альпи, Карпати, Кавказ, Памір, Гімалаї.
Знайди в атласі та підпиши на контурній карті ці гори.
В окремих місцях Євразії сходяться гірські хребти різних напрямів простягання. Вони утворюють значні за площею території, де поєднуються гірські масиви з плоскогір'ями і глибокими долинами. Це нагір'я. Найбільше за площею і найвище з них - Тибет.
На сході Євразії від Камчатки по Курильських і Японських островах, острову Тайвань, Філіппінах і Великих Зондських островах простягнувся Тихоокеанський гірський пояс. Ці гори є ще молодшими за гірські системи Альпійсько-Гімалайського поясу. Тут найбільше діючих вулканів, постійно трапляються землетруси (мал. 284). В океані вони викликають цунамі - велетенські хвилі до 50 метрів заввишки, які, досягнувши низинного узбережжя, руйнують поселення людей та господарські об'єкти.
Старі гори здебільшого невисокі, адже вони з часу свого утворення переважно лише руйнувалися (Урал, Скандинавські). Якщо пізніше вони зазнали «омолодження», знову піднялися (Алтай, Тянь-Шань), то ці гори одночасно і високі, і складені з давніх гірських порід. Не дивно, що їх не люблять альпіністи. Тверде, здавалося б, каміння, може розсипатися в руках (мал. 256).
Корисні копалини. Надзвичайна строкатість геологічної будови Євразії, неоднакові умови утворення гірських порід у різних частинах материка, визначають розмаїття й багатство Євразії на корисні копалини.
Тут є все та у величезній кількості. Так, у східній частині Європи зосереджені найбільші в світі запаси залізної й марганцевої руд. Східна частина Євразії багата на руди кольорових металів. До найбільших у світі належать родовища золота і різноманітного дорогоцінного каміння. Цим вирізняються північно-східна, східна і південна частини Євразії. На алмази багатий басейн р. Лени, на рубіни й сапфіри - о. Шрі-Ланка й п-ів Індостан (мал. 286).
В Євразії знаходяться і найбільші на Землі родовища горючих корисних копалин - кам'яного й бурого вугілля, нафти, природного газу. Найбільші поклади кам'яного вугілля знаходяться в басейні правих приток Єнісею. Значні поклади є в басейнах річок Лени, Хуанхе, у верхній течії Обі, в долині Рейну. Величезні родовища природного газу зосереджені в середній і нижній течії р. Обі, в Центральній Азії поблизу р. Амудар'ї та Каспійського моря. Газ видобувають і поблизу північно-західного узбережжя Європи на шельфі Північного моря.
Євразія - материк, де зосереджені найбільші в світі родовища нафти. Особливо значні запаси на узбережжі та дні Перської затоки, Каспійського моря, в середній течії р. Об, на Великих Зондських островах, шельфі Північного моря поблизу північно-західного узбережжя Європи тощо (мал. 287).
Мільйони років тому в багатьох місцях Євразії існували великі солоні озера і значні мілководні моря. Вода з них випаровувалася, на дні осідали солі. Так утворилися цінні для господарства поклади кухонної та калійної солей. Товщина таких покладів в осадових породах іноді сягає багатьох десятків метрів (мал. 288). З калійних солей виготовляють мінеральні добрива для підвищення родючості ґрунтів. Євразія багата й на іншу сировину, необхідну для їхнього виготовлення - апатити й фосфорити. На невеликій, у порівнянні з площею Євразії, території України зосереджені значні родовища різноманітних корисних копалин. Декілька родовищ є найбільшими у світі: поклади марганцевої руди, сірки, титану. Перспективним для видобування нафти й газу є шельф Чорного моря.
Сучасний рельєф Євразії сформувався під впливом руху літосферних плит, стародавнього зледеніння та сучасних процесів вивітрювання.
Через значну площу та складну геологічну будову на материку сформувався різноманітний рельєф. Тут є найвищі гори - Гімалаї, найглибша западина - Мертве море, великі рівнини, нагір'я та плоскогір'я.
Строкатість геологічної будови та неоднакові умови утворення гірських порід у різних частинах материка, вплинули на розмаїття й багатство корисних копалини в надрах Євразії.
1. Як називаються і де знаходяться найвища й найнижча точки поверхні Євразії? Яка їхня висота?
2. Поясніть причину великої різноманітності рельєфу Євразії?
3. Знайдіть на карті смугу гір Євразії. Як називаються ці гори? Яка їхня висота? Поясніть, як вони утворилися.
4. Які гори Євразії за віком належать до молодих?
5. Де проходить Тихоокеанський гірський пояс? Які геологічні процеси там відбуваються?
6. Чим зумовлене надзвичайне різноманіття й багатство Євразії на корисні копалини? Де знаходяться найбільші їх родовища?

Нові підручники 7 клас за програмою 2015 року з музичного мистецтва, німецької мови, інформатики
Відповіді ГДЗ для 7 класу з іноземної мови, історії України, геометрії


Категория:
2015
| Просмотров: 429 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть