загрузка...
§ 53. Води суходолу Євразії - 20 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 20 » § 53. Води суходолу Євразії
17:37
§ 53. Води суходолу Євразії

1. Назви основні типи живлення річок.
2. Поясни, чим відрізняються покривні та гірські льодовики.
Чинники, які впливають на формування річкової мережі.
Нам уже відомі чинники, які визначають клімат Євразії. Основним чинником, який зумовлює формування річкової й озерної мережі є клімат. Кількість опадів визначає густоту річкової мережі і повноводність річок. Якщо опадів мало або вони випадають рідко, постійних водотоків немає. Залежність поверхневих вод від клімату найкраще видно в тих місцях, де за останні тисячоліття клімат змінився з вологого на посушливий. Про це свідчать долини колись повноводних річок в нинішніх безводних пустелях.
На формування річкової й озерної мережі впливає і рельєф. Гори затримують вологі повітряні маси, тут випадає більше опадів. У високих горах формуються льодовики, танення яких дає початок річкам. У западинах і розломах земної поверхні збирається вода і утворюються озера (мал. 294).
Беручи початок із гір і височин, річки течуть до морів і океанів. Але не всі вони знаходять туди дорогу. Деякі, навіть такі значні як Волга, Урал, Амудар'я, Сирдар'я впадають у великі озера. Ці річки й озера, які збирають воду з величезних територій, належать до частини материка з внутрішнім стоком. Площа басейну внутрішнього стоку в Євразії займає близько третини всього суходолу материка.
Порівняй площу басейну внутрішнього стоку Євразії з іншими материками. Зроби висновок.
Ви знаєте, що на різній глибині в її верхніх осадових шарах порід залягають підземні води. Від просочування далі вглиб земної кори їх уберігають водонепроникні шари гірських порід. Ці води утворюють ніби велетенські підземні озера. Іноді вони, як кремові прошарки в тортах, залягають декількома шарами, заглиблюючись у земну кору на багато сотень метрів. Найбільші басейни підземних вод виявлені під найбільшими рівнинами: Східноєвропейською, Західносибірською, Туранською низовиною тощо.
Знайди ці рівнини на карті. Поясни, чому саме тут утворилися найбільші басейни підземних вод Євразії.
Річки Євразії. Загальний обсяг річкового стоку в Євразії є найбільшим у світі і дорівнює понад 16 тис. км3 за годину. Басейн Тихого океану - найбільший на материку. До нього належить найдовша річка Євразії - Янцзи, а також великі повноводні річки: Амур, Хуанхе й Меконг (мал. 295).
Річки басейну Північного Льодовитого океану - Єнісей, Об, Лена та інші є також повноводними. До басейну Індійського океану несуть свої води Інд, Тигр і Євфрат, а також найбільш повноводна річка Євразії Ганг разом із Брахмапутрою. За протяжністю Ганг поступається багатьом річкам материка. Але за водністю він є третім у світі. Ганг бере початок із льодовиків Гімалаїв, далі тече вздовж зволожених і повернутих до Індійського океану схилів гір (мал. 296). Літні мусони приносять сюди велику кількість опадів, що живлять річку. Тому Ганг, як і інші річки, що течуть у зоні дії мусонів (Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг), розливається влітку. Роздивіться на фізичній карті Євразії обриси Індо-Гангської низовини. Можна припустити, що мільйони років тому Бенгальська затока підходила аж до Гімалаїв. Ганг і Брахмапутра щорічно виносили з гір і відкладали на рівнині гальку, пісок і глину. З часом утворилася величезна низовина.
Ми українці - діти Атлантики. Кожна крапля води з України струмками й річками стікає до Атлантичного океану. Найпо-вноводнішою і найдовшою річкою басейну Атлантичного океану є Дунай. На другому місці - Дніпро. Інші великі річки Атлантики - Рейн, Дон, Вісла, Ельба. Більшість із них повноводні, тому що живляться опадами, які приходять з Атлантичного океану. Туди ж ця волога і повертається течією річок.
Підпиши на контурній карті різними кольорами річки басейнів різних океанів.
Від особливостей клімату й рельєфу місцевості, де протікає річка, залежить її режим живлення і характер течії. Наприклад, річки Амудар'я і Сирдар'я беруть початок у горах Тянь-Шань та Памірі. Влітку льодовики в цих горах інтенсивно тануть і річки розливаються. У своїй середній і нижній течіях ці річки перетинають пустелі. В минулому поведінка цих річок, коли в страшну спеку без жодної краплі дощів вони збільшували свою водність, дивувала й вражала людей (мал. 297).
Поясни, чому на річці побудовано такий високий міст (мал. 297).
Річки екваторіального кліматичного поясу повноводні протягом усього року. В помірному поясі повінь на більшості річок настає навесні, коли тане сніг. У тропічному поясі річок мало і вони маловодні впродовж усього року. Гірські річки мають велику швидкість течії, вони порожисті і утворюють водоспади. Рівнинні річки широкі і течуть повільно. Під час паводків вони розливаються і затоплюють прилеглі до них території (мал. 298).
Озера Євразії. В Євразії багато озер, різних за солоністю води, величиною, походженням. Озера розташовані на материку дуже нерівномірно. Найбільше їх є на північному заході Євразії, у Фінляндії і Швеції, на шляху давнього зледеніння. Місцями тут важко зрозуміти - чи це озера серед суходолу, чи острови серед озер. На північному заході Євразії знаходяться найбільші озера льодовикового походження - Ладозьке й Онезьке. Багато глибоких прісноводних озер на заході Євразії, в Європі. Серед них виділяються Женевське і Боденське. Найглибшим озером світу є Байкал. Його максимальна глибина 1620 м. В озеро впадає понад 300 річок, а витікає лише одна - Ангара, права притока Єнісею (мал. 299).
У Центральній Азії знаходиться Балхаш - унікальне за своїми властивостями озеро, західна частина якого прісноводна, а східна - має солону воду. 
Льодовики. Вічна мерзлота. Значна кількість прісної води Євразії зосереджена в льодовиках. За площею материкового зледеніння Євразія поступається лише Північній Америці. Льодовики є на островах Північного Льодовитого океану та в Ісландії. Найвищі гори Альпи, Кавказ, Памір, Тянь-Шань, Каракорум,
Куньлунь, Гіндукуш і Гімалаї також покриті льодовиками. Гірські льодовики дають початок великим річкам Євразії - Янцзи, Меконг, Хуанхе, Сирдар'я, Амудар'я, Інд, Ганг (мал. 300).
Багаторічна мерзлота Євразії займає найбільші площі у світі. У товщі землі зосереджена значна кількість прісної води у вигляді льоду. Товщина цього шару на півночі Євразії перевищує 600 м. Під впливом сонячного тепла влітку цей шар розмерзається лише на 50-150 см углиб від поверхні землі. Волога від дощів, танення снігу й розливу річок не проникає в глиб земної кори, утворюючи неглибокі озера й болота. Суворий клімат внутрішніх районів Євразії сприяє поширенню багаторічної мерзлоти на тисячі кілометрів на південь від Північного Льодовитого океану аж до північної частини Монголії.
Річкова і озерна мережа Євразії сформувалася під впливом клімату, рельєфу, геологічних процесів і стародавнього зледеніння.
Річки Євразії несуть свої води до всіх океанів Землі та утворюють найбільший у світі басейн внутрішнього стоку. Більшість з них мають змішане, дощове та льодовикове живлення.
Значна площа гір Азії покрита льодовиками. Багаторічна мерзлота в північно-східній частині Євразії займає найбільші площі у світі.
1. Назвіть та схарактеризуйте основні чинники формування річкової й озерної мережі на материку?
2. На конкретних прикладах поясніть вплив рельєфу на виникнення та характер течії річок.
3. Поясніть, чому не всі річки Євразії знаходять дорогу до морів і океанів?
4. Яку роботу виконують річки впродовж мільйонів років? Наведіть приклад.
5. Чому річки Амудар'я й Сирдар'я, які протікають пустелями, не пересихають, а, навпаки, стають найбільш повноводними влітку?
6. Де і чому в Євразії виникли найбільші озера?
7. Де в Євразії поширені льодовики й багаторічна мерзлота?

Нові підручники 7 клас за програмою 2015 року з музичного мистецтва, німецької мови, інформатики
Відповіді ГДЗ для 7 класу з іноземної мови, історії України, геометрії


Категория:
2015
| Просмотров: 525 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть