загрузка...
§ 59.Взаємояв'яяок компонентів екосистеми - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 59.Взаємояв'яяок компонентів екосистеми
20:09
§ 59.Взаємояв'яяок компонентів екосистеми

Ви знаєте, що живі організми не живуть поодинці. Вони пов'язані багатьма зв'язками з особинами свого ж виду і особинами інших видів. З декотрими з них вони пов'язані трофічними зв'язками. Але не можна забувати, що важливою складовою екосистеми є й абіотичні чинники. Про пристосування тварин до їх дії ви вже знаєте. А от як відбувається передавання речовин з абіотичної до біотичної складової екосистем? І перехід яких саме речовин з однієї складової до іншої є найбільш важливим?
Звідки живі тварини беруть елементи для побудови тіла?
Сукупність популяцій тварин, рослин, грибів та мікроорганізмів на певній територій разом з чинниками навколишнього середовища не-біологічного походження утворюють екосистему. Окрім того, що всі живі організми в екосистемі вимушені пристосовуватися до певних абіотичних чинників, біотична і абіотична частини екосистеми пов'язані між собою постійним кругообігом хімічних елементів. Організми використовують для побудови тіла хімічні елементи, з яких складається наша планета. Ці елементи постійно циркулюють між організмами та середовищем. Якби не було цього кругообігу, елементи втрачалися б, залишаючись зв'язаними в тілах організмів, які жили мільйони років тому! Оскільки перехід хімічних елементів із зовнішнього середовища до організмів і назад у середовище включає* як геологічні, так і біологічні процеси, такі циркуляції називають біогеохімічними циклами.
Для кожного хімічного елемента в екосистемі характерний власний біогеохімічний цикл, але всі цикли мають спільні риси. Загалом, неорганічна форма елемента переходить в органічну завдяки діяльності автотрофних організмів, зокрема рослин. Якщо тварина з'їдає рослину, то елемент стає частиною тканин тварини. Якщо інша тварина з'їдає цю тварина, то елемент стає частиною тіла цього хижака. Якщо тварина помирає, то редуценти руйнують її тканини, повертаючи елемент до середовища в неорганічній формі.
Вода вкриває більшу частину поверхні Зешгі, в першу чергу це океани, а також озера, річки, ставки, струмки, сніг та лід. Вода також є під поверхнею, це ґрунтові води. Здатність води існувати при різних температурах у трьох різних агрегатних станах - вода, лід та пара - дозволяє їй циркулювати з поверхні планети до атмосфери і знову повертатися на Землю. 
Сонце нагріває відкриті водойми та спричиняє випаровування води. Рослини вбирають воду з фунту, використовують її та випаровують в процесі транспірації. Тварини повертають воду в середовище під час виділення і випаровування. Вода, що випарилася, здіймається з теплими повітряними масами, охолоджується та формує хмари. Якщо повітряні маси піднімуть цю вологу вище, вона утворить водяні краплі. Залежно від температури та тиску, краплі випадуть у вигляді дощу, снігу або граду.
Більшість опадів потрапляє до океанів або інших водойм, але якась кількість випадає на суходіл і надалі або уходить під землю, або змочує поверхню фунту . Маленькі річки об'єднуються і утворюють великі ріки, більшість з яких впадає в моря чи океани, де завдяки сонячній енергії частина води знову випаровується в атмосферу і цикл повторюється.
У циклі вуглецю значну роль відіграють рослини, бо вони накопичують сонячну енергію. Ця енергія використовується ними для засвоєння атмосферного вуглекислого газу і утворення органічних речовин, з яких вони будують свої тканини. Частину утворених органічних речовин рослини окислюють для одержання енергії, а продукт окиснення - вуглекислий газ - виділяють в атмосферу. Мертві 59.2. Ьіогеохімічпий цикл вуглецю організми або екскременти також по-
вертають вуглець у фунт або воду. Безхребетні тварини живляться цими рештками, а бактеріальні та грибні редуценти переробляють органічні компоненти до простого вуглецю, що також потрапляє до фунту, повітря або води.
Деякі геологічні відкладення містять вуглець давніх тварин. Вапняк, наприклад, складається із зовнішніх скелетів та раковин мешканців древнього моря. Викопне паливо, вугілля чи нафта, також сформувало* ся із залишків давно померлих організмів. Коли це паливо горить, то вуглець повертається в атмосферу у вигляді вуглекислого газу.
Цикл кисню
Кисень є найбільш розповсюдженим елементом на Землі. Завдяки своїй хімічній активності він відіграє важливу роль в земній корі.
Розвиток геохімічних процесів на Землі супроводжувався збільшенням вмісту кисню в атмосфері. Справжньою фабрикою з виробництва кисню є зелені рослини, хоча в земній корі також відбуваються процеси, що супроводжуються виділенням кисню. Однак основна кількість кисню виділяється як побічний продукт при фотосинтезі.
Споживання кисню з атмосфери живими організмами пов'язане З його використанням для окиснення органічних сполук та одержання енергії їхніх зв'язків. Таким чином, цикл кисню в біосфері складається З двох ланок:
- виробництво кисню в процесі фотосинтезу;
- споживання кисню під час реакцій окиснення.
Ще один міграційний шлях кисню пов'язаний з тим, що в холодних широтах вода в річках поглинає кисень, а потрапивши з океанічними течіями в тропіки, віддає його в атмосферу. Але такий шлях порушується через техногенну діяльність людини. Шкідливі речовини, що зливаються промисловими підприємствами в стічні води, зв'язують кисень, розчинений у воді, та перешкоджають його виділенню в атмосферу. Забруднення фунтів, вирубування лісів, а також оиустелювання земель унаслідок господарської діяльності людини призводять до зменшення виробництва кисню рослинами суходолу.
Велика кількість атмосферного кисню витрачається на спалювання палива. В деяких промислово розвинених країнах кисню спалюють більше, ніж його утворюється при фотосинтезі рослинами на цих територіях
1. Використовуючи дані, наведені в тексті складіть схеми циклів води, вуглецю й кисню.
2. Проаналізуйте приклади біогеохімічних циклів речовин, наведені в тексті параграфу, з'ясуйте, чи беруть у них участь живі організми. Поміркуйте, який біогеохімічний цикл міг би відбуватися без їх участі.
3. Знайдіть в літературі і складіть такі ж схеми для циклів азоту і фосфору.
1. Чому хімічні елементи мігрують між біотичною і абіотичною складовою екосистем?
2. Яку роль відіграють живі організми в біогеохімічних циклах?
3. Опишіть біогеохімічний цикл води.
4. Назвіть процеси, які відбуваються в живих організмах і є складовими циклів вуглецю і кисню.
Накопичення певних речовин в живих організмах
Через те, що клітини накопичують певні хімічні речовини, вміст цих речовин у живих організмах вищий, ніж в середовищі. Унаслідок цього концентрація певних речовин в клітинах у сотні або тисячі разів перевищує їхню концентрацію в екосистемі. Деякі речовини, що в нормі відсутні в екосистемі, концентруються в організмах.
Прикладом такого явища є накопичення пестициду ДДТ або ртуті. Пестициди - це речовини, які використовуються в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками.
ДДТ є пестицидом, який донедавна використовувався проти комах-шкідників, оскільки він руйнував їхню нервову систему. Однак, невдовзі з'ясувалося, що ДДТ діє і на представників інших видів тварин. ДДТ був виявлений навіть у жировій тканині в антарктичних пінгвінів, які жили в середовищі, де цей пестицид ніколи не використовувався! ДДТ потрапляв до тваринних тканин, а потім передавався ланцюгами живлення, і його концентрація зростала. Найбільш шкідливим він виявися для тварин, які перебувають на верхівці харчової піраміди. На четвертому її рівні вміст ДДТ був у 2000 разів більший, ніж у організмів в основі піраміди (мал. 1 ). 
Ртуть є елементом, який також накопичується в живих організмах. Рослини, що зростають біля вулканів або термальних джерел, вбирають ртуть з повітря та фунту; фітопланктон - із прісної або океанічної води. Накопичення ртуті в ланцюгу живлення може призвести до високого її вмісту в рибі та створити небезпеку для людей і хижих тварин - итахів-хижаків та морських ссавців. Хронічна інтоксикація ртуттю призводить до повільного руйнування головного мозку, й, унаслідок цього, до втрати координації рухів і здатності розмовляти, до часткового паралічу.

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу - географії
Решебники ГДЗ для 7 класу з геометрії


Категория:
2015
| Просмотров: 314 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть