загрузка...
5 клас математика. Урок 121 - 24 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 24 » 5 клас математика. Урок 121
15:56
5 клас математика. Урок 121
Урок № 121. Розв'язування задач на відсотки

Цілі:
- навчальна: удосконалити вміння розв'язувати задачі на відсотки; перевірити рівень уміння розв'язувати задачі на відсотки шляхом проведення самостійної роботи. 
- розвивальна: формувати вміння логічно мислити; 
- виховна: виховувати відповідальність. Тип уроку: удосконалення і застосування знань і вмінь. Обладнання: картки для індивідуальної роботи.

 ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель збирає зошити учнів і перевіряє правильність виконання домашнього завдання. За потреби відповідає на запитання учнів, обговорює контрольні моменти.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель проводить бесіду, в ході якої повідомляє учням, що це останній урок з теми «Розв'язування задач на відсотки», тому учні мають з'ясувати всі незрозумілі питання, якщо такі виникнуть, і продемонструвати свої знання і вміння, набуті під час вивчення цієї теми, під час написання самостійної роботи.
Після цього вчитель пропонує учням задачу.
Задача. У парку ростуть клени, берези й акації. Клени становлять 40 % усіх дерев, берези — 58 % решти, а акації — решту 126 дерев. Скільки всього дерев росте в парку?
Після обговорення учні доходять висновку, що це новий тип задач на відсотки.
Отже, завдання уроку: удосконалити вміння розв'язувати задачі на відсотки.
IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Перш ніж пояснити учням, як можна розв'язати запропоновану задачу, учитель пропонує обернену задачу:
У парку росли клени, берези й акації. Клени становили 40 % усіх дерев, берези — 58 % решти. Скільки акацій росло в парку, якщо всього було 500 дерев?
Розв'язання і коментарі
Приймаємо кількість усіх дерев у парку за 100 %. Оскільки клени становлять 40 % усіх дерев, то решта дерев, тобто кількість беріз і акацій разом, становить:
100%-40% = 60%. Тобто:
усього дерев 100 % — 500 дерев; решта дерев 60 % — ? дерев.
Знайдемо кількість решти дерев, тобто кількість беріз і акацій разом (відсотки від числа):
500:100 60 = 300 (беріз і акацій).
Оскільки відомо, що берези становлять 58 % решти, то тепер решту дерев приймаємо за 100 % . Тоді акації становлять
100%-58% = 42% решти,
тобто 42 % від 300 дерев. Тобто:
решта дерев 100 % — 300 дерев; акації 42 % — ? дерев.
Знайдемо кількість акацій (відсотки від числа):
300:100 42 = 126 (акацій).
Відповідь. 126 акацій.
Зауважимо, що в ході розв'язання задачі дві різні величини ми приймали за 100 %. (Для учнів ця ситуація не є новою, оскільки на минулому уроці вони розв'язували задачі, де за 100 % береться спочатку одна, а потім інша величина.)
На такому принципі базується і розв'язання задачі, запропонованої на етапі формулювання мети і завдань уроку (тільки дії виконуємо у зворотному порядку).
Задача. У парку ростуть клени, берези й акації. Клени становлять 40 % усіх дерев, берези — 58 % решти, а акації — решту 126 дерев. Скільки всього дерев росте в парку?
Розв'язання
Приймаємо за 100 % кількість решти дерев, тобто кількість беріз і акацій разом. Тоді кількість акацій становить
100%-58% = 42%
від кількості решти дерев. За умовою кількість акацій дорівнює 126 дерев. Тобто:
решта дерев 100 % — ? дерев; акації 42 % — 126 дерев.
Знаходимо кількість решти дерев (число за його відсотками):
126:42 100 = 300 (беріз і акцій).
Тепер за 100 % приймаємо кількість усіх дерев. Оскільки кількість кленів становить 40 % усіх дерев, то решта дерев становить
100%-40% = 60%.
Тобто:
усі дерева 100 % — ? дерев; решта дерев 60 % — 300 дерев.
Знаходимо кількість усіх дерев (число за його відсотками):
300:60 100 = 500 (дерев).
Відповідь. 500 дерев.
V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
1. Магазин продав за три дні партію яблук, причому першого дня було продано 45 % всіх яблук, другого — 60 % остачі, а третього — решту 660 кг. Скільки всього кілограмів яблук було продано за три дні?
2.  Першого дня турист пройшов 25 % маршруту, другого — 50 % залишку, а третього — решту 24 км. Яка довжина туристичного маршруту?
3.  Учень прочитав першого дня 15 % усієї книги, другого 10/7
остачі, а третього — решту 140 сторінок. Скільки сторінок у книзі? 
Запропоновані задачі — це задачі високого рівня. Якщо в класі є учні, для яких такі задачі будуть надскладними, то цим учням учитель на власний розсуд може запропонувати індивідуальні картки з більш простими завданнями.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Ngv 3 метою перевірки рівня вмінь учнів розв'язувати задачі на відсотки вчитель пропонує самостійну роботу. Оскільки задачі, розглянуті на цьому та попередньому уроках, належать до достатнього та високого рівнів складності, то до самостійної роботи слід включити задачі не тільки таких, а й інших типів.
Самостійна робота
Варіант 7
1.  Степан купив журнал за 9 грн, що становить ЗО % грошей, які в нього були. Скільки гривень було в Степана?
2.  У школі навчається 800 учнів. Скільки п'ятикласників навчається в школі, якщо їх кількість становить 12 % кількості учнів школи?
3.  Три насоси наповнили водою басейн об'ємом 320 м3. Перший насос наповнив басейн на 30 % , що становить 60 % об'єму води, яку перекачав другий насос. Знайдіть об'єм води, яку перекачав третій насос.
4.  Першого дня фермер зорав ЗО % площі всього поля, другого — 75 % остачі, а третього — решту 42 га. Знайдіть площу поля.
Варіант 2
1.  Площа поля дорівнює 340 га. Скільки гектарів засіяли житом, якщо відомо, що житом засіяли 18 % поля?
2.  Насос перекачав у басейн 42 ма води, що становить 60 % об'єму басейну. Знайдіть об'єм басейну.
3.  За три дні виготовили 60 пар взуття. Першого дня було виконано 35 % усієї роботи. Обсяг роботи, виконаної першого дня, становить 70 % роботи, виконаної другого дня. Скільки пар взуття було виготовлено третього дня?
4.  За першу годину було продано 84 % всього морозива, за другу — 78 % остачі, а за третю — решту 44 порції. Скільки порцій морозива було продано за три години?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1)3 однієї ділянки фермер зібрав 560 т картоплі, а другої — на 25 % більше. На скільки більше тонн картоплі зібрав фермер з другої ділянки?
2) Щоб заправити моторний човен, витратили 8 % бензину, який був у бочці. Скільки бензину було в бочці, якщо витратили 24 л бензину?
3)У саду росли троянди, гладіолуси і жоржини. Троянди становили 40 % усіх квітів, жоржини — 80 % кількості троянд, а гладіолусів було решта 21 квітка. Скільки всього квітів росло в саду?
4) У коробці лежали цукерки. Спочатку взяли 50 % цукерок, а потім — 50 % решти. Після цього в коробці залишилось 10 цукерок. Скільки цукерок було в коробці спочатку?


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1440 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть