загрузка...
§ 5.Класифікація тварин - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 5.Класифікація тварин
17:01
§ 5.Класифікація тварин

Уже при першому знайомстві з тваринами стає зрозуміло, наскільки відрізняються між собою організми, які належать до цієї групи. Як учені упорядковують це різноманіття? Які правила, або принципи вони застосовують? Яку систему класифікації вибудовують зоологи?
Принципи класифікації. Порівняйте кішку і актинію, а потім кішку і лисицю. У якої нари тварин ви знайдете більше спільних ознак? Поза сумнівом, у лисиці і кішки. Отже, кішку і лисицю за кількістю спільних ознак можна об'єднати в групу «близьких родичів», а кішку і актинію - в групу «далеких родичів». Саме так, об'єднуючи тварин у групи, які характеризуються певною кількістю спільних ознак, учені класифікують тварин. Принципи, на яких ґрунтується сучасна класифікація тварин, запропонував видатний шведський учений Карл Лінней майже 300 років тому. Проте і дотепер учені продовжують працювати над її вдосконаленням,
У сучасній класифікації ознаками, за якими тварин об'єднують у групи, є особливості внутрішньої і зовнішньої будови, процесів життєдіяльності, будови і складу клітин, здатність народжувати плодовите потомство тощо. Опис, найменування і розподіл, тобто класифікація, тварин по групах за спільними ознаками є предметом науки систематики. Щоб з'ясувати, до якої систематичної групи належить та або інша тварина, користуються спеціальними книгами - визначниками тварин.
Як улаштована система класифікації тварин? У класифікації тварин як і в класифікації рослин, основною одиницею є вид. Вид - це група особин, що мають однакову будову і процеси життєдіяльності, здатні вільно схрещуватися між собою і давати плодовите потомство.
Види тварин об'єднуються в групи, які називають родами, роди - в групи під назвою родини, родини - у ряди, ряди - у класи, а класи - у типи. Звернімося до прикладів.
Птахи, яких ви часто помилково називаєте воронами, насправді належать до різних видів: галка, крук, грак, ворона сіра (мал. 5.1.). Усі перелічені види об'єднані в рід Корвус. Близькими «родичами» представників роду Корвус є птахи, які належать до роду Сорока, роду Сойка, роду Горіхівка (мал. 5.2). Ці роди утворюють родину Воронові. У якій групі особин більше - у родині Воронові або в роді Корвус? Зрозуміло, що в родині, адже крім роду Корвус вона включає в себе й інші роди (Сорока, Сойка, Горіховок).
До якого ряду належить родина Воронові? Воронові разом з родинами Синицеві, Ластівкові, В'юркові, Вівсянкові і ще багатьма родинами об'єднані в ряд Горобцеподібні (мал. 5.3). Деяких з представників цього ряду ви постійно бачите біля своїх осель. Яка група численніша - родина Воронові або ряд Горобцеподібні? Безумовно, ряд, оскільки до його складу крім родини Воронові належить ще багато родин .
Родичами горобцеподібних є представники інших рядів - Совоподібні, Гусеподібні, Пеліканоподібні тощо. І всі представники цих рядів входять до складу класу Птахи.
Клас Птахи є частиною типу Хордові, який об'єднує ще декілька класів. Серед них клас Ссавці (собаки, дельфіни, слони, миші), клас Земноводні (жаби, саламандри:), клас Плазуни (змії, ящірки, крокодили), клас Кісткові риби (окуні, осетри, лящі, оселедці).
Крім типу Хордові учені вирізняють тин Членистоногі (павуки, комахи, краби), тип Молюски (кальмари, равлики, мідії), тип Кільчасті черви (дощовий черв'як, п'явки), тип Кишковопорожнинні (актинії, коралові поліпи) і ще близько двадцяти різних типів тварин. Усі вони об'єднані в царство Тварини.
Розгляньте схему (мал. 5.4). На ній зображено зв'язки між родом Корвус (галки, круки, граки і ворони сірі) і їх близькими і далекими «родичами*. Зрозуміло, що на схемі представлено лише невелику частину тварин, які є з ними «спорідненими». Корисно також роздивитися цю схему у зворотному напрямку. А саме, від найчисленніших груп організмів - царств, до найменших за чисельністю - видів.
Підчас такої «екскурсії» ми ще глибше починаємо розуміти, як саме учені впорядковують світ тварин. Царство Тварини розподіляється на тини, сьогодні відомо близько ЗО типів. Кожний тип складається з класів. Наприклад, у тині Хордові близько 20 класів, і серед них клас Птахи. Кожний клас поділений на ряди, деякі ряди із складу Птахи ви можете назвати самі. Ряди містять в собі родини, які складаються з родів. А от група тварин, що є складовою роду, - це вид.
Отже, завдяки такому упорядкуванню, або класифікації, будь-яка тварина посідає певне місце в системі царства Тварини. Інакше кажучи, має власну «систематичну адресу». У ворони сірої вона така: Царство Тварини, тип Хордові, клас Птахи, ряд Горобцеподібні, родина Воронові, рід Корвус, вид Ворона сіра.
Ми розглянули лише основні систематичні групи тварин, або, як їх іще називають учені, систематичні категорії. Хочете дізнатися, які систематичні категорії і систематичні групи тварин ви вивчатимете цього року? Відкрийте сторінку підручника «Зміст» і уважно прочитайте його.
1. У частині параграфу «Принципи класифікації» позначте три речення, які ви вважаєте ключовими для її переказу. Покажіть їх товаришу, з'ясуйте його точку зору - чи можна за вибраними реченнями переказати текст.
2. Доповніть схему:
Тип - клас -... - ... - ... - вид
3. За мал. 5.4. складіть систематичну адресу крука.
1. Яке з тверджень є правильним: «Грак і крук належать до одного виду тварин» чи «Грак і крук належать до одного ряду тварин»?
2. Назвіть тварин, що належать до родини Воронові, до ряду Горобцеподібні, до класу Птахи.
3. Які класи тварин, крім класу Птахи, відносять до типу Хордові?
4. Дізнайтеся зі «Змісту», які типи тварин ви вивчатимете цього року.
5. Назвіть декілька тварин, що належать до типу Кишковопорожнинні, до типу Молюски, до типу Хордові.
б Знайдіть серед членистоногих тварин тих, які вам добре знайомі. З'ясуйте, до якого класу вони належать. 
7. Визначте типи і класи, до яких належать жаба, рак, медуза.
• Сформулюйте п'ять запитань, на які ви особисто хотіли б знайти відповіді, вивчаючи зоологію. Запишіть кожне на окремому аркуші й покладіть у теку. Оформіть свій «запитальник» красиво, записуйте в ньому відповіді в міру того, як будете ознайомлюватися зі світом тварин. Дізнайтеся, які питання цікавлять вашого товариша, допомагайте один одному шукати на них відповіді.
• Разом із товаришем складіть список відомих вам тварин. Знайдіть їх фотографії. Розкажіть цікаву історію з життя цих тварин, свідком якої ви були.

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу, а саме, з історії України, іноземної мови, трудового навчання
Решебники ГДЗ для 7 класу з алгебри, української мови, біології


Категория:
2015
| Просмотров: 761 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть