загрузка...
§ 5. Рельєф Землі та його формування - 19 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 19 » § 5. Рельєф Землі та його формування
15:42
§ 5. Рельєф Землі та його формування

Ми вже з'ясували, що на Землі утворилися великі природні комплекси - материки та океани. їх природа сформувалася під впливом багатьох чинників, законів та закономірностей, складна конфігурація та взаємодія яких зумовили природне різноманіття нашої унікальної планети.
Коли ти подорослішаєш, то зрозумієш, що найкраще пізнання Землі - це особисті подорожі. В цих подорожах тобі знадобляться отримані на уроках географи знання: до якої країни брати з собою парасольку та теплий одяг, де треба завжди мати під рукою питну воду, у яку пору року краще відправлятися на відпочинок у тропічні країни, де найбільше різноманіття пам'яток історії та культури людства і таке інше.
Тож розпочнемо знайомство із загальними особливостями природи материків та законами, відповідно до яких вони існують.
ВИВЧАЮЧИ ТЕМУ, ТИ:
Дізнаєшся про найдавніші платформи, пояси складчастості, кліматичні пояси та природні зони Землі.
Навчишся характеризувати циркуляцію атмосфери в екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широтах.
Познайомишся із закономірностями формування рівнин і гір на материках, широтної зональності і вертикальної поясності, переміщення повітряних мас на різних широтах. Оціниш значення знань про формування природи материків для розвитку географічної науки і для себе особисто.
Усвідомиш послідовність геологічних ер, епох складчастості та їх вплив на формування сучасного рельєфу планети; відмінності між основними і перехідними кліматичними поясами та їх вплив на формування природних зон Землі.
1. Як саме сформувався теперішній рельєф земної кори?
2. Як відбуваються його зміни в наш час?
Рельєф Землі та його формування. Внутрішні сили Землі.
Як відомо, величезні літосферні плити земної кори перебувають у постійному русі. На дні морів протягом мільйонів років утворюються горизонтальні шари осадових порід внаслідок постійного відмирання живих організмів, виносу піску й глини річками. Під впливом тиску води на великій глибині осадові породи змінюють свої властивості і перетворюються на метаморфічні. В результаті руху літосферних плит ці шари вигинаються складками або ж розриваються. Утворюються розломи та інші зміни в літосфері. Цими розломами з глибин Землі піднімається розплавлена магма. Застигаючи в осадових породах чи виливаючись на земну поверхню, вона формує магматичні гірські породи.
Якщо взаємний тиск двох плит незначний, утворені форми рельєфу будуть невеликі, наприклад, пасмо горбів. При сильних зустрічних рухах шари гірських порід можуть зминатися у велетенські складки, які геологи називають антикліналі, і западини - синкліналі.
Зіштовхуючись чи розсуваючись, літосферні плити можуть не лише зминати свої краї у складки, але й розламувати їх на окремі блоки. При розходженні цих плит поверхня між двома розломами може опуститися. Утвориться грабен - велике продовгувате провалля в земній поверхні.
Якщо літосферні плити рухаються назустріч одна одній, ділянка між двома розломами може бути витиснута вгору. Утворюється підняття, яке називається горстом (мал. 12).
На мал. 12 знайди горст і грабен, поясни їх утворення.
Поверхня материків і дно океанів у багатьох місцях укриті різними за площею, протяжністю та висотою горами. Більшість із них утворилися внаслідок зминання в складки чи розламування окремих ділянок земної кори під час руху літосферних плит. Зім'яті у складки товщі осадових порід сформували цілі пояси складчастих гір. Якщо пізніше тиск двох плит не припинився б, то такі гори могли бути розбиті розломами. Вздовж них окремі частини складчастих гір піднялися, а інші опустилися. Утворилися складчасто-брило-ві гори (мал. 12). Коли ж розломами піднімалася магма, виникали то ланцюжки вулканів то вулканічні гори, що виросли під тиском магми з надр нашої планети.
Зміни рельєфу під впливом вивітрювання. Основні риси сучасного рельєфу сформувалися внаслідок руху літосферних плит і дії внутрішніх сил Землі. Гори одразу ж після утворення потрапляють під дію зовнішніх сил - вивітрювання. Це дія Сонця, вітру, води, льоду, живих організмів.
У пустелях внаслідок різких перепадів температури повітря та земної поверхні протягом доби гірські породи поступово розтріскуються й розпадаються на все дрібніші частинки. Утворюються значні піщані масиви, наприклад, як в африканській пустелі - Сахара. Гнаний сильним вітром пісок у свою чергу руйнує скелі. Протягом мільйонів років на місці високих гір утворюються рівнини. Вітер і пісок виконують руйнівну роботу таких розмірів, що людину її результати просто вражають.
Вітер і пісок не лише руйнують різні форми рельєфу, а й самі створюють нові: велетенські піщані горби - дюни, які можуть досягати висоти сотень метрів, і місяцеподібні підвищення - бархани.
Вплив гідросфери на формування рельєфу Землі. Світовий океан справляє значний вплив на перетворення рельєфу. Його хвилі постійно руйнують узбережжя. Під час сильних штормів вони руйнують навіть скелі, утворені міцними магматичними породами. В скелях формуюються печери, ніші, арки. Штормові хвилі несуть каміння, яке, наче снарядами, руйнує берег. Це завдає збитків і людям. Наступаючи на берег, море руйнує цілі райони міст. Через багато років високі скелі розколюються і падають у море. Там їх уламки труться хвилями між собою, утворюється гладенька галька. З часом вона перетирається на пісок.
Великий вплив на формування рельєфу Землі здійснюють річки, які, постійно розмиваючи гірські породи в одному місці, відкладають їх в іншому. Річки несуть таку кількість осадових порід, що дельта окремих з них іноді на кілометри щороку висувається в океан, а в западинах утворюються потужні товщі океанічних осадів.
Змінюється рельєф і під дією материкових та гірських льодовиків. Льодовики повільно рухаються, просуваються і, ніби бульдозером, виорюють поверхню, руйнують гори і переносять продукти руйнування (морену) на рівнини. В минулому значні площі материків, особливо Північної Америки і Євразії, займали льодовики. Рухаючись, вони залишили перед своїми краями моренні пасма. Це горби, складені з уламків гірських порід занесених сюди за тисячі кілометрів із півночі.
Пухкі гірські породи швидко розмиваються потоками води під час дощів. На стрімких схилах утворюються численні яри. Деякі породи розчиняються водою. Вона розчиняє й вимиває вапняк, гіпс і утворює на поверхні землі карстові провалля, а в глибині - підземні печери.
Рельєф змінюється і внаслідок падіння метеоритів, які утворюють величезні кратери. В останній час діяльність людини все інтенсивніше змінює рельєф Землі, особливо під час видобутку корисних копалин.
Геологічна історія формування рельєфу материків. В житті Землі вчені виділяють величезні відрізки часу, які називаються ерами. Ери в свою чергу поділяються на періоди. Ери і періоди разом об'єднані у геохронологічну таблицю (мал. 13).
Найдавнішими були архейська та протерозойська ери. Хоча вони і складають близько 87 % усього часу існування нашої планети, про особливості природи й форми життя в той далекий час відомо мало. Все через те, що гірські породи, які утворилися в той час, у незмінному вигляді трапляються дуже рідко, а більшість організмів в той час не мали твердих кістяків.
Краще дослідженими є останні 590 млн років історії Землі. Вони поділені на три ери: палеозойську, мезозойську і кайнозойську. «Палео» означає стародавнє, «мезо» -середнє, «кайно» - нове, взоє» - життя. В межах кожної ери виділяють періоди, а окремі періоди поділяють на епохи.
Платформи і пояси складчастості. Найбільшими тектонічними структурами є давні платформи, наприклад. Східноєвропейська платформа в Євразії. її фундамент складають докембрійські кристалічні породи (граніти, базальти, гнейси, кристалічні сланці, лабрадорити, кварцити).
На платформах підносяться щити - це найдавніші ділянки земної кори, кристалічні фундаменти яких перекриті незначною товщею осадових відкладів, а в багатьох місцях древні докембрійські породи виходять просто на земну поверхню. Через те, що платформи та щити утворились давно, то давніми глибинними розломами вони розбиті на великі блоки.
Назвіть за мал. 13 та картами атласу найбільші плат-К форми Землі. Запишіть їх назву в зошит, за геохронологічною таблицею визначте їх приблизний вік.
Складчастий пояс це - планетарна система складчастих гірських споруд, яка виникла на місці між двома платформами або між континентальною платформою і океаном. їх протяжність складає тисячі кілометрів, ширина перевищує 1 тис. км. Головними складчастими поясами Землі є: Тихоокеанський, Середземноморський, Атлантичний, Арктичний та Урало-Монгольський.
Знайдіть на карті та підпишіть на контурній карті ці складчасті пояси.
Величезні літосферні плити перебувають у постійному р русі. Зіштовхуючись чи розсуваючись, вони можуть не лише зминати свої краї у складки, а й розламувати їх на окремі блоки.
Основні риси сучасного рельєфу сформувалися внаслідок руху літосферних плит і дії внутрішніх сил Землі.
Після утворення гори потрапляють під дію зовнішніх сил вивітрювання: Сонця, вітру, води, льоду, живих організмів.
Величезні відрізки часу, які називаються ерами, у свою чергу поділяються на періоди. Ери і періоди разом об'єднані у геохронологічну таблицю.
1. Як утворюються осадові, магматичні та метаморфічні гірські породи?
2. Що таке антикліналі й синкліналі, горсти і грабени? Поясніть механізм їх утворення.
3. Як утворюються складчасто-6рилові гори?
4. Який вплив на рельєф має Світовий океан?
5. Чому і як утворилася на поверхні Землі тверда земна кора?
6. Дайте визначення поняття «геохронологічна таблиця». Що визначають за її допомогою?
7. На які часові відрізки поділяється геологічна історія нашої планети?

Відповіді решебники 7 клас з геометрії, іноземної мови, історії України, алгебри
Підручники зя новою програмою 2015 року 7 клас з образотворчого мистецтва, трудового навчання, інформатики, біології


Категория:
2015
| Просмотров: 377 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть