загрузка...
§ 60.Співіснування організмів в угрупованнях - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § 60.Співіснування організмів в угрупованнях
20:11
§ 60.Співіснування організмів в угрупованнях

Живі організми, які живуть разом і є частинами однієї екосистеми, постійно взаємодіють один з одним. Вони можуть бути ланками одного ланцюгу живлення, але цим не вичерпується розмаїття їхніх взаємодій. Як вони взаємодіють? Чи можуть ці взаємодії бути корисними для обох?
Що таке біотична спільнота? Популяції всіх живих істот, які населяють певну територію, не живуть незалежно одне від одного, а перебувають у постійній взаємодії: одні види тварин харчуються рослинами або іншими видами тварин, інші перебувають у взаємовигідних стосунках, деякі види тварин здатні призводити до захворювання інших. Су куішість популяцій живих істот, які проживають на одній території, складає біотичну спільноту.
Наприклад, повалене дерево є місцем для проживання багатьох видів комах, хробаків, грибів та мікроорганізмів, які мають можливість обрати собі бажані умови для проживання (мал. 60.і). Після того, як дерево падає, певні види комах починають заселяти внутрішню кору, потім інші види входять до молодої деревини. Пізніше, різні види тварин заселяють серцевину. Потім усередині напівзруйнованого дерева жуки-короїди прокладають ходи-лабіринти для відкладання яєць і виведення наступного покоління, і самки-жу-ки охоронятимуть входи до лабіринтів. Оси відкладають яйця на личинок короїдів. Коли личинки ос вилуплюються, вони поїдають личинок короїдів. Жуки-чистильники доїдають залишки мертвих личинок короїдів. Якими є межі біотичної спільноти? Біотичні спільноти дуже різняться на своїми розмірами. Китова патока в Антарктиці є спільнотою, що складається з морських котиків, королівських пінгвінів, чайок, морських слонів, а також численних морських організмів, які є їжею для цих великих ссавців та птахів. Натомість мертва білка, з усіма комахами, червами та мікроорганізмами, що в ній оселилися, також є не менш складною біотичною спільнотою. Межі між спільнотами є довільними. Вся планета Земля є немов клаптиковою ковдрою різних біотичних спільнот. Біологічне різноманіття вище біля екватору, ймовірно, завдяки теплому клімату, та знижується у напрямку полюсів.
Кожен вид в угрупованні має власну домівку та спосіб життя. В одному угрупованні навряд чи зможуть співіснувати види, які мають однакові потреби в ресурсах. Цікавим є приклад маленьких вусоногих раків, які мешкають у иринливно-віднливній зоні на узбережжі Шотландії. Два види вусоногих раків поділили територію: один заселяє берег вище іірилливно-відпливної зони та зростає швидше, ніж його конкурент, якого він витіснив до нижчої зони. Ллє вид раків, що зростає повільніше і вимушений займати більш вологу нижчу зону, краще переносить зневоднення, коли відбувається відплив. Цікаво, що поодинці кожен вид заселяв усю нрипливно-відпливну зону, тобто поділ на зони був вимушеним задля пристосування видів з однаковими потребами до обмежених ресурсів
Які відносини складаються між представниками різних видів в угрупованні? Ллє іноді таке змагання закінчується зникненням одного з видів-конкурентів. Найчастіше фатальним стає змагання за їжу. Наприклад в африканській саванні дикі собаки та гієни полюють на зебр та антилоп (мал. 60.2). Гієни є більшими за розміром та більш агресивними, і іноді вони витісняють собак із місць їхнього проживання. Більш досконалі мисливські навички гієн призвели до зниження чисельності популяції диких собак.
Іноді ініціатором такого змагання мимоволі стає людина. Дрейссена - вид двостулкових молюсків, є розповсюдженою в Каспійському морі (мал. 60.3). Випадково цей молюск був занесений до Великих озер в Америці та розповсюдився у СШЛ та Канаді. Він не лише витіснив характерні для місцевих водойм види молюсків, але й призвів до зміни структур рослинних угруповань, збільшивши прозорість води. Нові для цих екосистем види рослин сформували інші умови для життя риб та інших водних організмів.
Ллє види зі схожими уподобаннями можуть співіснувати, розділивши ресурси середовища або використовуючи один ресурс різними способами. Наприклад, у хвойних лісах Північної Америки на тих самих деревах мирно співіснують п'ять видів співочих птахів з однаковими уподобаннями щодо комах. Просто кожен вид обрав свою частину дерева та використовує свій тип харчової поведінки.
Конкуренція є лише одним із багатьох тинів співіснування організмів в угрупованнях. Одні види можуть жити всередині інших або на них, і така взаємодія зветься симбіозом. Тип симбіозу, для якого характерні відносини, корисні для обох тварин-симбіонтів, називають мутуалізмом (наприклад, рак-відлюдник і актинія, жуйні тварини й найпростіші, що мешкають у їхніх шлунках і беруть участь у перетравленні їжі). Протилежний тин симбіозу - паразитизм (наприклад, аскарида і її
хазяї, кліщі і птахи або ссавці тощо). Паразити використовують організм хазяїна в якості середовища проживання і джерела їжі, при цьому завдаючи йому шкоди. Два види тварин можуть співіснувати і таким чином: один надає іншому притулок або залишки їжі. Такий тин симбіозу називають комен-сааізмом (мал. 60.4). 
Які види є найважливішими для існування угруповання? У багатьох випадках існування всього угруповання залежить від одного тину організмів, який зветься ключовим видом. Звичайно, що існування будь-якої екосистеми залежить від продуцентів - зелених рослин, які виробляють первинну органічну продукцію, використовуючи енергію Сонця. На відміну від продуцентів, ключовий вид не виробляє продукції, а є, найчастіше, хижаком, який підтримує чисельність інших видів в угрупованні на певному рівні і визначає рівновагу в системі. Такими видами можуть бути, наприклад, морські зірки, які поїдають пуголовків безхребетних, або комахоїдні птахи. Коливання чисельності ключових видів може призвести до руйнування угруповання в цілому.
1. Що таке біотична спільнота і які її межі?
2. Які типи взаємодії можливі між тваринами в угрупованнях?
3. Як вплине на кількість зайців зникнення в лісі лисиць і вовків?
4. Які види тварин можуть конкурувати в лісі за їжу?
5. Назвіть типи симбіозу тварин, наведіть приклади.
6. В одному з типів мімікрії безпечна тварина імітує забарвлення небезпечної.
Поясніть, чому аби безпечні тварини були захищені, їхня чисельність повинна бути меншою від небезпечних, отруйних тварин.
7. Наведіть приклади негативних наслідків знищення хижаків в природі.
Ланцюги живлення є взаємопов'язаними і формують складні мережі. Мережі формуються, коли особини одного виду їдять представників кількох інших видів або можуть бути з'їденими представниками кількох інших видів, або коли один вид перебуває не на одному, а на кількох трофічних рівнях. Випадіння одного ключового виду може призвести до руйнування всієї трофічної мережі.
Наприклад, таке сталося в підводному водоростевому лісі біля Алеутських островів у Тихому океані. Ключовим видом для тієї екосистеми була видра (мал. 1), що живилася морськими їжаками, які в свою чергу харчувалися морськими водоростями. На початку 90-х років XX століття екологи помітили зниження чисельності популяції видр, але мертвих особин не знаходили. Відсутність мертвих особин виключила з переліку можливих причин хворобу, забруднення води або проблеми із розмноженням. Вочевидь, у зменшенні чисельності видр був винен новий хижак. Спостереження показали, що таким хижаком-винищувачем видр виявився дельфін-косатка, хоча до того дельфіни і видри мирно співіснували багато років.
Виявилося, що першопричиною всіх подій стало зменшення чисельності морського окуня та оселедця, які є основною їжею для морських левів та котиків. Морські леви та котики почали помирати від недоїдання. Дельфіни-косатки, для яких морські леви та котики є звичайною їжею, потребували іншого джерела живлення, і вони переключилися на прибережну екосистему та почали полювати на видр. Як наслідок, чисельність видр, яка складала 53 000 особин у 1970 році, зменшилася до 6 000 особин у 1990 році!
Внаслідок цього, чисельність популяції морських їжаків різко зросла і вони виїли всю водорість ламінарію. Екологи прогнозують зникнення всієї екосистеми, оскільки риби, які ховалися в заростях водоростей, стали помітними для хижих птахів. Коли щезнуть риби, те саме станеться і з хижими птахами. Водночас відбулося збільшення чисельності морських зірок, ворогами яких були видри.

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу - географії
Решебники ГДЗ для 7 класу з геометрії


Категория:
2015
| Просмотров: 503 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть