загрузка...
§ 69. Класифікація природних ресурсів - 21 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 21 » § 69. Класифікація природних ресурсів
22:16
§ 69. Класифікація природних ресурсів

1. Для чого потрібні природні ресурси?
2. Чому ресурси потребують раціонального використання?
Природні ресурси - це компоненти та сили природи, що використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання для задоволення різноманітних потреб суспільства, для підвищення якості життя людей.
Природні ресурси - це частина географічного або природного середовища. Це сукупність природних умов існування та життєдіяльності людей. Оскільки усі природні ресурси належать до компонентів природи, то їх розподіл та концентрація на Землі визначаються певними закономірностями природи.
Назви відомі тобі закономірності розвитку природи Землі.
Класифікація природних ресурсів. Оскільки природні ресурси - це природні тіла, компоненти географічної оболонки Землі, то вони мають природну класифікацію і поділяються на такі групи:
• за ознакою їх належності до природних систем: космічні (сонячна енергія тощо), планетарні (внутрішня енергія Землі тощо), ресурси Землі (атмосфера, гідросфера тощо);
• за належністю до природних систем: елементи природних систем (мінерали, ґрунти, види рослин і тварин тощо) та результати їх функціонування (поліпшення родючості ґрунтів, зростання поголів'я та маси тварин тощо). Але останні важко віднести до такої чисто природної класифікації тому, що вони є результатом взаємодії природи і суспільства;
• за видом і тривалістю кругообігу: у довготривалому (космічні, геологічні) і в короткотривалому (кругообіг води) кругообізі;
• за характером розміщення на поверхні землі: відносно рівномірно розподілені (атмосфера тощо) та зосереджені на певних територіях (елементи гідросфери, літосфери тощо);
• за можливістю їх переміщення територією: такі, що переміщуються природно (повітряні маси, вода, тварини тощо) і такі, що не переміщуються (рослини тощо);
• за видами: мінеральні, кліматичні, водні, земельні, лісові, рекреаційні тощо (мал. 391).
Виходячи з господарського використання, природні ресурси поділяються на такі групи:
• за територіальною належністю: світові (глобальні) та національні (зв'язані з певною територією);
• за вичерпністю: вичерпні і невичерпні.
Ресурси, які при їх видобутку і використанні не відтворюються природою або відновлюються в терміни, значно більші в порівнянні із швидкістю їх господарського використання, називаються вичерпними.
Окремі з них є відтворюваними ґрунти, рослинність, тваринний світ, деякі мінеральні ресурси, наприклад, солі, що осідають в лиманах і озерах (мал. 392). До невідтворюва-них ресурсів належать багатства надр (горючі, металічні та неметалічні корисні копалини), їх використання можливе лише один раз і призводить до виснаження та вичерпання їх запасів. їх поповнення неможливе, адже умови, в яких вони Мал 392 видобуток солі в Африці виникли багато мільйонів років назад, відсутні або відбуваються дуже повільно.
Природні ресурси, існування яких необмежене часом, називаються невичерпними. При будь-якому інтенсивному споживанні їх кількість не зменшується або зменшується дуже мало. До них належать: сонячна енергія, кліматичні і гідрологічні, енергія вітру і морських припливів, дощі, енергія рік, вода як засіб транспортування.
Сфери використання природних ресурсів. За напрямом використання ресурси поділяють на паливно-енергетичні, мінерально-сировинні, продовольчі та інші (мал. 393).
За можливістю залучення до господарського використання природні ресурси діляться на ті, які можна експлуатувати зараз та потенційні, тобто ті, які можна буде використовувати в майбутньому.
До потенційних природних ресурсів належать ті, що знаходяться на стадії вивчення або підготовки до промислової експлуатації (освоєння, розробки). Інколи природні ресурси не можуть використовуватись у господарстві через неможливість вивезення їх з місця видобутку.
Отже, для того, щоб розпочати використання потенційних природних ресурсів, необхідні не тільки додаткові знання про них, а й затрати праці.
У зв'язку з інтенсивним використанням природних ресурсів, їх виснаженням і деградацією вони стають предметом все більшого вивчення різних галузей науки: економіки, екології, географії, геології тощо.
Природні - ресурси це частина географічного або природного середовища.
Природні ресурси мають природну класифікацію і поділяються на групи за різними ознаками.
Усі ресурси (вичерпні, невичерпні, відновлювані, невідновлювані) використовуються в різних сферах життєдіяльності людини.
1. Поясніть, що таке природні ресурси, чому їх поділяють на різні групи.
2. Назвіть паливно-енергетичні, мінерально-сировинні та продовольчі ресурси.
3. Поясніть, чому виділяють потенційні природні ресурси.
4. Чим відрізняються вичерпні та відновлювані природні ресурси?
5. Чому все гостріше постає питання раціонального використання природних ресурсів?

Нові підручники 7 клас за програмою 2015 року з музичного мистецтва, німецької мови
Відповіді ГДЗ для 7 класу з іноземної мови, історії України


Категория:
2015
| Просмотров: 342 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть