загрузка...
Біологія 6 клас. Урок 11. Основні органели клітини - 2 Января 2015
Главная » 2015 » Январь » 2 » Біологія 6 клас. Урок 11. Основні органели клітини
17:07
Біологія 6 клас. Урок 11. Основні органели клітини

Мета: Біологія 6 клас. Основні органели клітини
- закріпити знання учнів про основні органвли клітини, їх будову і функції; довести в процесі лабораторного дослідження, що клітина жива одиниця рослинного організму;
- формувати в учнів науковий світогляд, демонструючи на матеріалі уроку доступність пізнання процесів життєдіяльності, що відбуваються в найдрібніших структурах живого навіть на шкільному рівні;
- продовжити формування вмінь працювати з наочністю, дидактичним матеріалом, визначати особливості будови клітини та її органел, порівнювати, робити умовиводи;
- у разі проведення лабораторного дослідження продовжити формувати практичні вміння і навички виконання лабораторних досліджень, працювати з мікроскопом, виготовляти тимчасові мікропрвпарати, досліджувати їх, правильно виконувати роботу, малюнки рослинної клітини, робити узагальнюючі висновки.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 

Методи та методичні прийоми: інформаціЙно-рсцептивниЙ, 
Тип уроку: урок застосування знань та формування вмінь і навичок.
Наочність та обладнання: тпблиця "Будови рослинної клітини","Будови тваринної клітини", фотографії, колекції електронних зображені, клітини, органел, комп'ютер, мультимедійний проектор; у разі проведений лпбороторіїого досліджений обладнлння відповідно до Інструктивної картки, вміщеної в підручнику.
Хідр уроку
I.  Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів. 
А. Фронтальна бесіда за запитаннями: 1. Назвіть основні частини клітини. 2. Охарактеризуйте будову і функції: міто-жондрій, хлоропластів. 3. Які види пластид ви знаете? 4. Які функції  в   клітині   виконують  лейкопласти  і   хромопласти?
5.   Назвіть функції клітинної стінки і  клітинної мембрани.
6.  Що собою становлять клітинні включення? У якому стані вони бувають у клітині?
Б. Робота | дидактичними картками (німими схемами) з визначення будови клітини.
II.  Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми з вами ознайомились а будовою клітини. її основними органелами і функціями. Всі клітинні органели занурені в цитоплазму, яка об'єднує їх, забезпечує їх взаємодію і тим самим сприяє злагодженій роботі клітини, усім процесам життєдіяльності цієї унікальної біохімічної лабораторії клітини, або, як ми її ще називали, ідеального міста. Як у цьому переконатися? Для цього проведемо ще одне лабораторне дослідження.
Завдання уроку.
1.  Охарактеризувати особливості будови і функцій оргапел клітини.
2.  Виготовити тимчасовий мікропрепарат живих клітин листка елодеї.
3.  З'ясувати, у якому стані перебуває цитоплазма живої клітини рослини.
4. Довести на підставі проведеного дослідження, що кліти-на - жива одиниця рослинного організму.
III. Виконання учнями лабораторного дослідження «Рух цитоплазми в клітинах листа елодеї».
I.  Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час виконання лабораторних І практичних робіт.
Примітка: звернути увагу учнів на 1 пункт Інструктивної картки для проведений дослідження - дія подразників: температура і не к рано освітлення (які активізують рух цитоплазми).
II.  Контроль за проведенням учнями дослідження: виготовленням тимчасового мікрон репера ту, виконанням правил роботи з мікроскопом під час роботи з ним.
III.  Обговорення результатів досліду 1 варіантів висновків на підставі виконаної роботи.
Примітка: узагальнюючи результати проведеного дослідження, підвести учнів до розуміння, що рух цитоплазми 1 подразливість (дія освітлення і температури) с невід'ємними властивостями живого.
IV. Закріплення матеріалу уроку. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть основні частини рослинної клітини. 2. Які органе-ли входять до складу клітини? 3. Які типи пластид трапляються в рослинній клітині? 4. Яку форму 1 колір мають хлоропласти? Чому вони забарвлені в зелений колір? У раді проведення лабораторного дослідження - обговорити питаиння: 1. При якому збільшенні мікроскопа можна спостерігати! рух хлоропластів у клітинах листка елодеї. 2. Чим зумовлений цей рух?
V.   Узагальнення і систематизація знань. Обговорення положення: «Доведіть, що клітина - одиниця будови рослинного організму».
VI.  Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII.  Рефлексія. 
Біологія 6 клас. Основні органели клітини
VIII.  Повідомлення домашнього завдання: повторити матеріал §8-10.

 


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 951 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть