загрузка...
Біологія 6 клас. Урок 16. Одноклітинні твариноподібні організми - збудники хвороб людини - 9 Января 2015
Главная » 2015 » Январь » 9 » Біологія 6 клас. Урок 16. Одноклітинні твариноподібні організми - збудники хвороб людини
15:40
Біологія 6 клас. Урок 16. Одноклітинні твариноподібні організми - збудники хвороб людини

Мета: Біологія 6 клас. Збудники хвороб людини
- розширити знання учнів про різноманітність одноклітинних твариноподібних організмів, ознайомити з хара«тврними особпивостями паразитичних одноклітинних, шляхами зараження, впливом на органові людини, засобами попередження захворювань та лікуванням їх; сформувати чітке поняття термінів «організми-паразити», «малярія», «дизентерія»;
- продовжити формування наукового світогляду учнів, показуючи значення знань про особливості будови, процесів життєдіяльності і розвитку паразитичних одноклітинних тварин для попередження захворювань, зв'язок науки з практикою;
- формувати загальноиавчальні вміння і навички працювати з теїстом і малюнками підручника, розпізнавати одноклітинних паразитів на малюнках, таблицях, розвивати вміння порівнювати, встановлювати лри-чинно-наслідкові зв'язки, складати прості і складні плани тексту, на матеріалі уроку формувати в учнів санітарно-гігієнічні навички.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 

Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецеїггивнжа. репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: таблиця "Найпростіші", "Будова рослинної клітини", «Будова тваринної клітини», діафільм "Різвоии-нітяість найпростіших", діапозитиви «Одноклітинні тварини», листівки, фотографії, колекції комп'ютерних зображень одноклітинижж паразитичних твариноподібних організмів, комп'ютер, мультимедійний проектор (фільмоскоп).
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань І чуттєвого досвіду учміт (на розсуд учителя).
A. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть відомі вам одішклітвш-ні твариноподібні організми. 2. Які ознаки живого притаманні одноклітинним твариноподібним організмам? 3. Охарактеризуйте одноклітинні твариноподібні організми з використанням наочності за планом: 1. Середовища життя. 2. Органела руху. 3. Форма тіла. 4. Живлення. 5. Дихання. 6. Виділеная. 7. Розмноження. 8. Пристосування до несприятливих умов. 9. Значення в природі. 10. Значення в житті людини.
Б. Перевірка складання учнями простих і складних планів (виконання домашнього завдання) і розповідь учнів про особливості будови та процесів життєдіяльності одноклітииках твариноподібних організмів за складеними ними планами. Запитання до класу: За яким плавом, простим чи складним, краще відтворювати навчальний матеріал?
B. Самостійна робота учнів за завданням: із запропонованого переліку ознак вибрати характерні ознаки, позначені цифрами: I варіант - для амеби протея, II варіант для інфузорії-туфелькн. (Ознаки надруковано на папірцях і розкладено на кожному столі, написано на дошці або на моніторі комп'ютера.)
Ознаки: 1 - тіло складається з однієї клітини, 2 форма клітини непостійна, 3 - має постійну форму тіла, 4 - рухається за допомогою численних війок, 5 - рухається за допомогою несправжніх ніжок, 6 - рух забезпечує джгутик, 7 - тіло вкрите лише клітинною мембраною, 8 - живиться бактеріями, 9 - живлення за допомогою фотосинтезу, 10 - має два ядра: велике і мале, 11 - має лише одне ядро, 12 - їжа перетравлюється в травній вакуолі. 13 - надлишок води з клітини виводить скоротлива вакуоля, 14 - неперетравлені рештки їжі виводяться назовні через поверхню тіла, 15 — дихає киснем, розчиненим у воді. 16 розмножується поділом клітини навпіл, 17 - за настання несприятливих умов утворює цисту.
Г. Самостійна робота з дидактичними картками - німими схемами будови амеби протея та інфузорії-туфельки (по варіантах) за завданням: зробіть підписи до схеми будови (запропонованої тварини) та укажіть функції її органел.
II.  Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми ознайомилися з двома представниками одноклітинних твариноподібних організмів, які вільно живуть у прісних водоймах у товщі води або на дні, пересуваються, живляться, дихають, розмножуються - живуть своїм «мирним* життям. Багато з них, як ви знаєте, приносять користь. Але поруч із мирними мешканцями, трапляються одноклітинні, які обирають середовищем свого життя інші організми, оселяючись на поверхні їх тіла або всередині і завдаючи їм шкоди. Які це організми? Чому про них треба знати? Як захистити себе від одноклітинних «ворогів», які спричиняють захворювання? На цьому уроці ми ознайомимося з деякими з них 1 дізнаємося, як себе захистити від них.
Завдання уроку.
1.  З'ясувати, які організми наливають паразитами і як вони впливають на інші організми.
2.  Ознайомитися з найпоширенішими паразитами людини.
3.  З'ясувати шляхи проникнення паразитів в організм людини,
4.  Ознайомитися з особливостями будови і процесами життєдіяльності дизентерійної амеби.
5.  Визначити збудника та особливості перебігу небезпечного захворювання людини - малярії.
6.  З'ясувати способи уникнення зараження людини паразитами.
III.  Вивчення нового матеріалу.
1. Поновлення понять «паразити*, «паразитичні тварини*, загальна характеристика їх способу життя, приклади паразитичних одноклітинних тварин - розповідь з елементами бесіди з використанням таблиць, листівок, фотографій, електронних колекцій зображень паразитичних твариноподібних організмів.
2 Амеба дизентерійна, середовище життя, особливості будови її клітини, особливості процесів життєдіяльності, негативний вплив на організм людини: утворення осередків запалення в органах людини - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 66 (с. 53), демонстрація таблиць, електронних засобів навчання Із зображенням амеби дизентерійної.
3. Шляхи зараження людини дизентерійною амебою, профілактика зараження, необхідність дотримання правил особистої гігієни - розповідь, робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст параграфа «Чи безпечна дизектерійпа амобя?» (с. 68) і дайте відповіді "о запитання: І. Як цисти амеби дизентерійної потрапляють у иовнішнс се-|>еловнще? 2. Як вони потрапляють в організм людини? З. Що відбувається з ними и організмі людини? 4. Як уникнути ураження дизентерійною амебою?
4.  Малярія - небезпечне захноркпщшін людини; поширеним у світі; збудник і переносник захнорюнанпя. знайомство Із :ювніпінім виглядом малярійного комара, значення санітарного контролю в попереджені і поширені захворювання малярією, боротьба з малярією у світі - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 57 (с. 54). демонстрація самки малярійного комара на таблиці, електронних засобах навчання.
5.  Збудник малярії - малярійний плазмодій, шляхи потрапляння плазмодія в організм людини (на прикладі триденної лихоманки), розвиток плазмодія в організмі людини, коротка характеристика захворювання; шляхи уникнення зяхворао-нання - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 58 (с MX, демонстрація таблиці, фрагментів діафільму "Різноманітність найпростіших", колекції комп'ютерних зображень  комара, малярійного плазмодія.
IV.  Закріплення матеріалу вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Які організми називають паразитами? 2. Які паразитичні одноклітинні твариноподібні організми ви знаєте? 3. Яку будову має клітина амеби дизентерійної? Де мешкає цей паразит? 4. Як ви вважаєте, чому в клітинах амеби дизентерійної відсутні мітохондрії? 5. Як відбувається зараження дизентерійною амебою? 6. Якої шкодт людяні може завдати цей паразит? 7. Які ознаки захворювання на малярію? 8. Який організм є переносником збудннжа малярії? 9. Як відбувається зараження цією хворобою? 10. Як перебігає триденна лихоманка? 11. Як можна уникнути цього захворювання? 12. Як у світі борються з малярією?
V.  Узагальнення та систематизація знань.
А. Обговорення питання: Як ви вважаєте, чи могли бути паразитами організми, які першими з'явилися на Землі? Чому?
Б. Заповнення таблиці: «Одноклітинні твариноподібні організми - паразити людини.

 

В. Робота ід завданням «Життєва ситуація» та запитаннями рубрики «Поміркуйте» іг. 55).
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учніт.
VII.  Рефлексія. 
Біологія 6 клас. Збудники хвороб людини
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 14, виконати тестові завдання і підготувати відповіді на запитання на с 55; підготувати повідомлення, міпі-презентації про одноклітинні водорості (за рекомендаціями вчителя).


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2265 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть