загрузка...
Біологія 6 клас. Урок 61. Гриби-паразити - 24 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 24 » Біологія 6 клас. Урок 61. Гриби-паразити
19:51
Біологія 6 клас. Урок 61. Гриби-паразити

Мета: Біологія 6 клас. Гриби-паразити
- розширити знання учнів про різноманітність грибів, ознайомити Із середовищем їх життя, особливостями будови і біополі грибів-паразитів, визначити їх значення в природі І житті людини та засоби боротьби з ними.
- на матеріалі уроку продовжити формування наукового світогляду учнів. їх переконань у необхідності і цінності знань про паразитичні гриби, і вплив не організми для визначення засобів захисту від отруєння і боротьби з ними, використання для біологічних способів боротьби » шкідливими видами
- продовжити формувати вміння І навички роботи з текстом тоннами підручника, додатковими джерелами знань, знаходити в тексті необхідний матеріал для виконання завдання, уміння застосовувати набуті знання • новій ситуації, встановлювати причинно-наслідхові зв'язки між будовою грибів і способом їх життя; виховувати санітарно-гітіснічні навички.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 

Методи тв методичні прийоми: інформаційно-рецептииніні. репродуктивний, пошуковий.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та пЛлалііяняя: нптуряльиі об'єкта трутовиків, гербарні рослини, уражених сажкою, ріжками, плоди борошнистою росою, картини, малюнки, листики, комп'ютерні колекції грибі в-перепитів, їх хавяїв. таблиці "Гриби-паразити", "Шапинкові гриби", діафільми «Гриби», фільм «Гриби», комп'ютер, мультимедійний проектор.
ХІД УРОКУ
1.  Актуалізація опорних знань і чуттєвою досвіду учнів.
A.  Самостійна робота за завданнями: І. Охарактеризуйте гриби за планом: 1) назва гриба; 2) гриб трубчастий чи пластинчастий; 3) спосіб живлення: сапротрофний чи симбіотичний;
4)  їстівний чи отруйний. І варіант: підосичник; ІІ варіант -мухомор білий.
2.  Із запропонованого переліку видів грибів випишіть окремо їстівні та отруйні гриби. І варіант: 1) польський гриб, 2) підосичник, 3) дощовик несправжній, 4) опеньок літній, 5) рядовка тигриста, б) печериця, 7) опеньок сірчано-жовтий, 8) сироїжка ароматна, 9) мухомор білий. ІІ варіант: 1) сироїжка блювотна, 2) білий гриб, 3) дощовик, 4) бліда поганка, 5) сироїжка світло-жовта, 6) мухомор червоний, 7) лисичка, 8) сатанинський гриб, 9) підберезник.
Б. Перевірка сенканів на теми «Білий гриб», «Мухомор».
B.  Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Що собою становить лишайник як симбіотичний організм? 2. З яких організмів складається Його тіло? 3. На які групи поділяють лишайники за зовнішньою будовою тіла? 4. Як живиться і розмножується лишайник?
II. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку. Послухайте ще одну казку.
Жили в лісі два друга: Білий гриб і Коричневий. Були вони давніми друзями, їх гіфи у грунті так сильно переплелися, що і  не впізнаєш, де чиї. Кожиого року їх грибниця утворювала «діток» -плодові тіла. Грибники знаходили ці плодові тіла і дякували грибам за їх щедрість, бо плодових тіл було багато і вони були дуже смачними. Усе було добре. Але якось Коричневий гриб сказав Білому, що йому набридло живитися мертвим листям на землі і він хоче перебратися угору на дерево, ближче до Сонця і жити там.
-  Чим ти будеш там живитися? - спитав Білий гриб.
-  І що, на дереві немає поживних речовин? Листки дерева так стараються утворювати поживні органічні речовини, я впевнений. що вони поділяться І зі мною.
- Як ти дістанеш ці речовини в дерева, ти зумієш?
- Зумію, знайду в корі щілинку, протисну крізь неї свої гіфи і буду живитися поживними речовинами не мертвого листя, а живими соками дерева або його деревиною. Пішли зі мною.
- Ні, - відповів Білий гриб. — в залишуся на землі, тут моє місце. Вранці, коли сонечко освітило ліс. Коричневого гриба поруч уже
не було. Білий гриб подивився на дерево і побачив високо над землею його коричневу шапинку на корі. Ну і нехай собі живе там.
Це, звісно, казка. У природі Існує дуже багато грибів, які оселяються нн рослинах, живляться ними і завдають великої шкоди диким і культурним рослинам, лісовим І парковим господарствам. Вони є ворогами не тільки рослин, а Й тварин і людини, а ворогів треба зняти, щоб боротися з ними і перемагати.
Завдання уроку.
1.  Ознайомитися Із загальною характеристикою паразитичних грибів.
2.  З'ясувати особливості будови і вплив на рослини грибів трутовиків.
3.  Встановити, які гриби вражають культурні рослини.
4.  Визначити, якої шкоди завдають гриби-паразити тваринам і людині.
III. Вивчення нового матеріалу.
1.  Загальна характеристика грибів-иарааитів, їх взаємовідносини з організмом хазяїна, способи живлення, формуннння понять «обов'язкові паразити*, «необов'язкові паразити» -розповідь з елементами бесіди, демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків рослин, уражених грибами-парн-аитами, картин, малюнків, листівок, таблиці, комп'ютерних зображень грибів-парлзитів на рослинах, діапозитивів, фрагмента фільму, доповіді і міні-презентації учнів.
2.  Характеристики грибів трутовиків, їх способів живлення, пояснення походження слова «трутовик*; особливості будови трутовикін, їх біологія, спосіб зараження і живлення організмом хазяїна: перехід від паразитичного способу живлення до сапротрофного, шкідливий вплив на організм хазяїна, способи боротьби - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 229 (с. 212), демонстрація плодових тіл трутовиків різних видів, картин, листівок, таблиці, комп'ютерних зображень грибів трутовиків у їх природних умовах, діапозитивів, доповіді учнів.
3.   Боронінисторосяні гриби - паразити плодово-ягідних культур, особливості їх будови, спосіб живлення, негативний вплив на рослини, на урожайність культур, засоби боротьби -розповідь з елементами бесіди, демонстрація мол. 230 (с 213), картин, листівок, таблиці, комп'ютерних зображень рослип, уражених борошнисторосянйми грибами.
4.  Гриби-пара лити ллакопнх культур, представники, особливості їх будови і біології, способи зараження, ріст і розвиток на організмі хазяїна, особливості будови спор, тривалість життя, пристосування спор до несприятливих умов, способи боротьби - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 231 (с. 214), демонстрація гербарних зразків, картин, малюнків, листівок, таблиці, комп'ютерних зображень грибів паразитів злакових культур, доповіді і міні-презентації учнів.
5.  Негативний вилив грибів паразитів на тварин і людину, приклади грибів, що спричиняють захворювання органів, які вражають, шляхи потрапляння спор грибів, способи зараження, симптоми і наслідки захворювання, поради я дотримування правил особистої гігієни,
A.  Розповідь, демонстрація комп'ютерних зображень грибів пярааитів тпярин і людини.
B. Самостійна робота учнів з текстом підручника ы закланням: прочитайте текст параграфа «Якої шкоди завдають гри-би-паразнтн тваринам і людині?, визначте негативний вплив грибів-паразитів на організм тварин і людини І дайте відповіді на запитання: 1. Які гриби завдають шкоди організму людини І тварин? 2. Які органи вони вражають? 3. Які захворювання спричиняють? 4. Назвіть шляхи зараження грибами-паразитами? Які зовнішні прояви зараження стрнгучим лишаем? б. Яких заходів треба дотримуватись, щоб уникнути зараження паразитичними грибами?
в. Застосування паразитичних грибів для боротьби зі шкідливими організмами, формування поняття «біологічний метод боротьби*, сутність метода і Його значення розповідь, демонстрація комп'ютерних зображень грибів, що використовують для біологічних способів боротьби.
IV.  Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Все і да за лліінтшіиями: 1) Які гриби належать до паразитичних? 2. Які гриби паразитують на деревах? 3. Як відбувається зараження, живлення і розвиток трутовика? 4. Якої шкоди нін завдає дереву? 5. Чому трутовик змінює свій спосіб живлення з паразитичного на сапротрофпнй? 5. Як захистити дерево нід ураження трутовиком? 7. Які гриби завдають шкоди плодово ягідним культурам? 8. Які гриби паразитують на опакових рослинах? 9. Які захворювання спричиняють гриби -пара.їити у тварин і людини? 10. Як захистити себе від зараження грибами, збудниками захворювань?
Б. Робота с тестовими завданнями на с. 285.
V.  Узагальнення та систематизація знань.
А. Обговорення питання: Що спільного та відмінного між взаємовигідним співжиттям двох різних організмів і паразитизмом?
Б. Розв'язання біологічних задач.
1. Відомо, що гриби перелити оселяються на різних субстратах. У лісах, парках, садах їх можна побачити нн високих деревах. Які це гриби? Як нони там опинилися? Чому дерева стають місцем їх існування? Як впливають гриби-висотники на ріст рослин?
2.  Багаторічні паразитичні гриби на все життя пов'язані з ураженими ними хазяями. Руйнуючи тіло хазяїна, вони часто живуть на ньому і після його смерті, змінюючи спосіб живлення. Як змінюється спосіб живлення паразита після смерті хазяїна?
3.  Часто на корі дерев ми можемо бачити надряпані написи «любителів» природи: «Вася або Коля*, «Толя любить Машу» та інші. Як ви вважаєте, чим небезпечні ці пошкодження кори дерев? До чого вони можуть призвести?
VI.  Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII.  Рефлексія. 
Біологія 6 клас. Гриби-паразити
VIII.   Повідомлення домашнього .швдання: оиряцюпягм текст і малюнки § 56 підручники, підготувати відповіді на запитання на с. 215, повідомлення, мініпролентацію на тему: •О. Флемінг творець пеніциліну», міні-проект «Гриби у біосфері та житті людини», понторнти § 54 і 55.

 

 


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1525 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть