загрузка...
Дизайн і його види - 11 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 11 » Дизайн і його види
16:31
Дизайн і його види

Слово «дизайн» прийшло до нас з італійської мови і в перекладі має безліч значень. Disegno (з італ.) - задум, план, намір, мета, креслення, ескіз, начерк, малюнок, візерунок, модель, шаблон, що лежить в основі схеми, композиції.
Дизайн - це творча діяльність людини, яка займається художнім конструюванням у будь-якій із галузей людської діяльності.
Коли почалася історія дизайну? Кого вважати першими дизайнерами? Можливо, це були ще первісні люди - невідомі творці шедеврів наскельного живопису? Адже саме в той час поява знарядь праці спонукала зробити їх більш зручними, красивими і функціональними. А вже в античні часи у філософських дискусіях порушується питання взаємозв'язку між корисним і красивим. Дизайн як окремий вид мистецтва сформувався в епоху розквіту «машинного» виробництва речей (кінець XIX - початок XX ст.). Основною сферою дизайнерської діяльності є створення речей серійного, масового виробництва, що виготовляються промисловим способом (на відміну від декоративно-прикладного мистецтва, де речі виготовляються й прикрашаються вручну).
Кожен предмет, на відміну від твору мистецтва, має якесь важливе призначення, іншими словами, він є функціональним, тобто, дієвим. Але майже в кожної людини є потреба в тому, щоб оточувати себе гарними предметами. Тому цінність будь-якої речі визначають два чинники: користь і краса.
Дизайн - художнє конструювання предметів побуту, формування гармонійного предметного середовища, створеного засобами промислового виробництва, для забезпечення найкращих умов праці, побуту та відпочинку людей.
Дизайн, як творчий процес, поділяють на:
- художній дизайн - створення речового світу суто з погляду естетики сприйняття (зовнішні прояви форми);
- технічну естетику - науку про дизайн, яка враховує всі аспекти, перш за все, конструктивність, функціональність, комфортність експлуатації виробу тощо.
Також дизайн поділяється на три основні види: промисловий, графічний, дизайн середовища. Окремо виділяють таке явище, як арт-дизайн.
Промисловий дизайн - художньо-проектна діяльність, спрямована на розробку промислових виробів з високими споживчими якостями. Ця діяльність охоплює проектування найрізноманітніших предметів та їхніх комплексів для подальшого виготовлення промисловим способом.
Графічний дизайн - художньо-проектна діяльність, основним засобом якої є графіка.
Дизайн середовища - проектування об'єктів предметно-просторового та сонДокультурного оточення з метою створення гармонійної взаємодії людини з природою.
Арт-дизайн - найбільш витончений вияв розвитку сучасного дизайну. Для нього притаманні дизайнерські рішення, в яких головне - художня складова, заснована на принципах високого мистецтва.
Ми живемо у світі готових речей, то навіщо нам знати основи дизайну? Тому що вивчення основ художнього конструювання - це засіб розвитку художнього смаку та вироблення уміння «керувати» світом речей. Знання основ організації предметного середовища дає змогу перетворювати його з «чужого» у «своє», зручне, що відповідає нашим особистим уподобанням.
Якби не було дизайнерів, то наш світ перетворився б на нудний і сірий. Тож будемо вчитися створювати красу у своєму житті.
Друзі! Сьогодні ми дізналися про особливості мистецтва дизайну та його види. Але я зауважила, що дизайн тісно пов'язаний з іншими видами образотворчого мистецтва. Щоби глибше розуміти видовий поділ у мистецтві та пізнати справжню суть дизайну, пропоную уважно придивитися до поданих світлин. Визначте, до яких видів образотворчого мистецтва належать ці вироби. Аргументуйте власну думку.
Друзі! Пропоную закріпити вивчений матеріал, відповівши на запитання:
Яке із зображень не належить до промислового дизайну?
Оберіть правильну відповідь:
1. Художнє конструювання предметів побуту, формування гармонійного предметного середовища, створеного засобами промислового виробництва, для забезпечення найкращих умов праці, побуту та відпочинку людей:
А) ужиткове мистецтво;  
Б) графіка;  
В) дизайн.
2. Вид дизайну, в основі якого лежить художньо-проектна діяльність, головним засобом якої є графіка:
А) промисловий дизайн;  
Б) графічний дизайн;
В) дизайн середовища.
3. Вид дизайну, в основі якого лежить художньо-проектна діяльність, спрямована на розробку промислових виробів з високими споживчими якостями:
А) промисловий дизайн;  
Б) графічний дизайн;
В) дизайн середовища.
Графічний дизайн - це вид сучасного мистецтва, який полягає у створенні графічних об'єктів (листівок, логотипів, візиток, веб-сайтів) за допомогою різних видів графіки.
Головна ідея графічного дизайну - поєднати естетичні принципи і функціональні завдання Efc_ B одному виконанні.
Графічний дизайн є незамінним «помічником» у рекламі найрізноманітнішої продукції, тому виділяють декілька основних його напрямів:
- графічний дизайн офісної продукції (дизайн ві-зитівок, бланків, конвертів, заставок на робочий стіл тощо);
- графічний дизайн рекламної продукції (дизайн реклами у засобах масової інформації, дизайн зовнішньої реклами, графічний дизайн плакатів, презентацій);
- графічний дизайн поліграфічної продукції (дизайн каталогів, флаєрів, листівок, буклетів); - графічний дизайн сувенірної продукції (дизайн листівок, календарів, блокнотів, ручок, чашок, прапорців тощо); 
До основних розробок графічного дизайну також належать елементи фірмового (корпоративного) стилю компанії - логотип, торговий знак, фірмовий персонаж тощо. Оформлення веб-сайту, яке виконується відповідно до фірмового стилю, так само містить елементи графічного дизайну.
Графічний дизайн сьогодні - один з найбільш перспективних напрямів. Нині складно знайти сферу життя, де б графічний дизайн не був задіяний. На вулицях, у магазинах, транспорті, в офісах і навчальних закладах, на телебаченні та в мережі Ін-тернет - скрізь можна побачити результат роботи графічних дизайнерів.
Кожен, хто займається дизайном, повинен знати певні правила та прийоми художнього конструювання, особливі засоби виразності, лише тоді дизайнерська робота стає витвором мистецтва.
Яким же чином художник-дизайнер досягає гармонії, контрасту та емоційної виразності у своїх творах?
Гармонія - це узгодженість і впорядкованість всіх елементів, що складають єдине ціле. Досягнення гармонії - основне композиційне завдання художника-дизайнера.
Композиція в дизайні - це конструювання об'єктів, тобто поєднання окремих частин в єдине ціле, розташованих у просторі або на площині.
Будь-яке зображення, що з'являється на аркуші паперу (прямокутник, пляма, лінія або крапка) - створює картинку, контрастну до кольору площини зображення. Зображуючи будь-що, майстер завжди прагне досягти гармонійного розміщення елементів відносно один одного, тобто створити композицію. Адже композиція є першоосновою художньої діяльності.
Достатньо зобразити на прямокутному аркуші білого паперу звичайний прямокутник чорного кольору - і ми стикаємося з проблемою компонування: де, якого розміру та в якому положенні маємо щось розмістити. Урівноважити маси білого та чорного - значить виконати надзвичайно важливе композиційне завдання. Навіть якщо на білому тлі лише один прямокутник, то людина, прагнучи до рівноваги чорного та білого, інтуїтивно розміщує його в центрі аркуша. Таке розміщення є одним із типів симетричної композиційної побудови зображення.
Для поданих зображень спільним є те, що рівновага в них досягається за рахунок дзеркального відображення однієї частини другою. Такий засіб створення гармонії, коли зображення ліворуч подібне до зображення праворуч і наче розділене по вертикалі, горизонталі чи по якійсь іншій осі, називається симетрією. А отже, така композиція називається симетричною. Симетрія є однією з головних закономірностей світоутворення. Це поняття є основою людської творчості й ґрунтується на математичному чутті майстра. Однак поняття художнього в гармонії набагато ширше від математичних понять. Інтуїтивно-чуттєве розуміння гармонії закладене у природі людини та веде її до досягнення відчуття прекрасного.
Достатньо часто гармонія в зображенні досягається і за рахунок асиметрії.
У симетричній композиції гармонія абсолютна, а в асиметричній - відносна. В асиметрії гармонія досягається шляхом уведення додаткового елемента, тобто взаємне розміщення об'єктів утворює динамічну композицію.
Збільшення кількості композиційних елементів дає більше можливостей для досягнення гармонії й виразності. Проте головним у мистецтві композиції є досягнення єдності та цілісності елементів, що її складають в один цілісний образ.
Серед композиційних закономірностей у дизайні слід виділити засоби виразності, що об'єднані поняттям «ритм». Це слово в перекладі з давньогрецької означає «такт», «співмірність». Ми живемо у світі мінливих ритмів. Прикладіть руку до грудей, послухайте ритм серця. Прислухайтеся до ритмів міста - звуку машин, кроків, поривів вітру, крапотіння допгу.
Ритм можна сприймати як на слух, так і візуально. Поспостерігайте за чергуванням світла і тіней під час руху. Однак ритм властивий не тільки руху, а й статичному предмету.
Подивіться на ряди парт у класі, на чергування віконних прорізів у коридорах школи. Ритм завдяки повторам елементів створює враження умовного руху.
Ритм може бути спокійним і неспокійним, спрямованим в один бік чи інший або до центра, як по горизонталі, так і по вертикалі. Чергувати можна елементи, обсяги, кольорові плями, деталі тощо.
Контрасти є важливою складовою дизайнерської композиції і визначають її виразність. Контраст - це яскраво виражена протилежність (довгий - короткий, товстий - тонкий, великий - малий) будь-яких якостей і властивостей. Існують контрасти величин, об'єму і площини, світла і тіні (тональні контрасти), теплих і холодних кольорів, різних фактур та ін. Контрастні зіставлення сприяють загостренню сприйняття цілого. Контраст підсилює, підкреслює відмінність властивостей форми, робить їх єдність більш напруженою та вражаючою. Дуже сильний контраст може візуально зруйнувати композиційну гармонію, завданням якої є створення враження врівноваженості, витонченості й точності твору. Тому ступінь застосовуваного контрасту обмежується вимогою збереження цілісності враження.
Гармонійне поєднання кольорів створює певні образні асоціації. Яскравий колір автомобіля, стильний і витончений колір інтер'єру, неочікувана та яскрава реклама або логотип привертають нашу увагу та загострюють сприйняття. Проте їхнє кольорове рішення має бути не випадковим, а має стати продуманим
композиційним сполученням кольорів.
Головним завданням графічного дизайну є привертання уваги, візуальне виокремлення інформації або товару із загального потоку. Вихід один - цікавий, яскравий, неординарний дизайн, що змусить зупинитися, прочитати від палітурки до палітурки, запам'ятати логотип.
Друзі! Пропоную сьогодні, використавши виражальні засоби дизайну, створити ескіз логотипу для потреб школи. Це може бути логотип їдальні, спортивної зали, навчального кабінету, гуртка тощо.
Будь-які проекти мають починатися з цікавої ідеї й першокласного дизайну. Таму пропоную звернути увагу на основні вимоги, яким повинен відповідати створений вами логотип.
- Унікальність.
Ваш логотип має вигідно вирізнятися з-поміж інших логотипів. -Доступність графіки. Легко зрозуміти - легко запам 'ятати.
- Простота форми.
Містить тільки одну графічну ідею, один прийом, один графічний трюк. Таким чином, якщо є символ, що доповнює назву, він має бути якомога простішим, без надмірностей.
- Одне повідомлення. За змістовим навантаженням гарний дизайн передає лише одну
характеристику, наприклад стабільність, швидкість або динамічність. Таким чинам, підтримується тільки одна основна ідея, що має .запам'ятатися і справити враження на глядача.
- Відповідність. Зміст логотипу має відповідати очікуванням і призначенню об'єкта, який він символізує.
ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ
Обери правильну відповідь:
1. Узгодженість і впорядкованість усіх елементів, що становлять єдине ціле:
А) симетрія;   
Б) гармонія;  
В) контраст.
2. Різко виражена протилежність:
А) контраст;   
Б) симетрія;  
В) гармонія.
Розглянь подані нижче малюнки та аргументовано поясни, як автор досягнув гармонії та емоційної виразності.  

Підручники 7 клас англійська мова, фізика, біологія, алгебра
Відповіді 7 клас геометрія, українська мова, хімія, інформатика


Категория:
2015
| Просмотров: 2464 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть