загрузка...
До уваги вчителя - 16 Сентября 2014
Главная » 2014 » Сентябрь » 16 » До уваги вчителя
14:37
До уваги вчителя

Залучаемо учнів до проектної діяльності. Па кожному уроці пропонуємо виконання творчих проектів з тих тем, які є зазначеними в державній програмі. /Vie зосереджуємо увагу на тому, що виконання такого виду творчої роботи j учнями не і обов'яіковилі.
Виконання творчих проектів викликано багатьма факторами. Перш та все, державним стандартом, типовими планами і програмами на вивчення музичного мистецтва відводиться досить обмежена кількість годин людина на тиждень в україномовних школах та 0.5 години на тиждень /іди шкіл з вивченням російської мови та іноземних мов), шо не дозволяє задовольнити потребу школярів у спілкуванні з музичним мистецтвом. Для учнів, які мають бажання самостійно творчо працювати над вивченням певної теми, для учнів, схильних до поглибленого вивчення мистецтва, та особливо дія шкіл з поглибленим теоретичним та практичним вивченням мистецьких дисциплін організована проектна діяльність дозволяє розв'язувати ті проблеми, які зацікавлюють школярів. Саме виконання творчих проектів з музичного мистецтва дозволяють привернут велике коло учасників, шо зацікавлені музичним мистецтвом: учнів, їхніх друзів, батьків та інших, знайти шляхи до залучення школярів до іурткової та позаурочної діяльності мистецького спрямування.
Творчі музичні проекти на уроні
Пропонуємо виконання музичних проектів в декількох варіантах:
—  індивідуальні, парні, групові проекти з тем. шо можуть бути попередніми завданнями для школярів, а тому доречно доповнити вивчення теми на урочі;
індивідуальні, парні, групові проекти з тем року можуть стати додатковим творчим завданням для учнів, шо мають бажання вивчати тему поглиблено;
—  індивідуальні, парні, ірупові та колективні проекти з гем року, шо можуть проводитися у по-заурочиий час — як виховні заходи до предметних тижнів, як години спілкування з мистецтвом у вигляді класних годин, шо організовують спільно класний керівник та вчитель музичного мистецтва;
теми проектів можуть стати частиною індивідуальної дослідницької діяльності у конкурсах Малої Академії Наук, шо виконані за всіма правилами дослідницької роботи.
Останнім часом у зв'язку зі становленням парадигми особистісно-орієнтованої освіти проектна діяльність переживає ніби друге народження як ефективне доповнення до інших педагогічних технологій, шо сприяють становленню особистості учня як суб'єкта доцільності, доповнюють соціальні відносини та значно урізноманітнюють виховний процес закладу освіти. Сьогодні є очевидним те, що реалізувати принципи особнетісно-орієнтованого виховання при традиційних підходах неможливо. Для включення кожного учня в активний пізнавальний та пошуковий пронес, якиіі передбачає застосування на практиці триманих знань, повинно бути створено адекватне навчальпо-виховне середовище, яке забезпечувало б можливість вільного доступу до різних джерел Інформації, спілкування з однолітками, спільну працю під час вирішення різних життєвих І важливих проблем. Найбільш перспективним у цьому відношенні є проектна діяльність, що зорганізовуєтьеи вчителем як в урочній роботі, гак і в иозаурочній виховній діяльності.
Для того, щоб зацікавити дітей до проектної позаурочної діяльності в сфері музичного мистецтва. керівнику проектів необхідно знати:
•     найважливішою умовою участі дітей у виконанні проекту с їхня зацікавленість та високий ступінь інтересу;
•     значну, майже вирішальну роль відіграє тематика самого проекту, яка повинна обиратися самими дітьми;
•     свою роль у проектній діяльності учні вирішують самостійно, без наполягання вчителя;
•     кожен учасник проекту повинен чітко знати значущість, корисність та доцільність виконаної роботи;
•     розподіл дітей на проектні групи та планове виконання завдань повинно проходити на добровільних засадах, без стороннього натиску дорослих тощо.
За виконання цих умов проектну иозаурочпу діяльність проводить керівник учнівського проекту, користуючись технологією й дотримуючись правші та етанів виконання проектних робіт.
Мчдикш пооекти переважно оозраховані на виконання учнями у нозауоочний час та мають безліч переваг.
Серед переваг організації позаурочної проектної діяльності з музичного мистецтва варто виділити такі:
—  урізноманітнення дозвілля та задоволення інтересів дітей у сферах музичного мистецтва, тематика яких може входити в програму або значно розширювати інтереси учнів;
—  формування колективу класу на засадах творчості та ініціативи, розвиток дружніх, творчих стосунків між учнями н процесі виконання проектів;
—  охоплення проектною діяльністю великої кількості дітей різного віку, які мають спільні інтереси, пк> виходить за межі одного класу та межі однієї вікової категорії;
—  налагодження контактів з позашкільними установами, підприємствами, організаціями, пов'язаними з музичним мистецтвом, розширення ефективності їх взаємодії за встановлення нових ділових контактів;
—  залучення до проектної діяльності з музичного мистецтва батьківської громадськості, налагодження співпраці дорослих і дітей;
—  виховування важливих якостей учнів як взаємодія, взаємодопомога, самовдосконалення, самореализация та Інші;
—  залучення до змістовної позаурочної діяльності учнів з музичного мистецтва всіх соціальних категорій, особливо важковиховуваних, дітей із багатодітних сімей, дітей-сиріт;
—  активізування активності, творчості, цілеспрямованості, наполегливості учнів;
—  сприяння формуванню вміння учнів самостійно працювати для вирішення актуальних значущих проблем та проблем, пов'язаних з іменами кумирів, діячами культури та мистецтва, вивченням тенденцій минулого та сучасності;
—  розвиток інтелектуальних здібностей, смаків, інтересів;
—  удосконалення відповідальності учнів за власну роботу, уміння планувати, цілеспрямовано, наполегливо працювати, приймати самостійні рішення та оцінювати результати своєї діяльності тощо.
Вчителю музичного мистецтва необхідно пам'ятані про основні принципи проектної діяльності:
—  добровільність вибору виду діяльності кожним школярем;
—  врахування інтересів та психологічних осс»бливостей певної вікової групи учнів;
—  посильність роботи, доведення її до логічного кінця;
—  формування основ культури праці, якісне виготовлення та естетичне оформлення об'єктів;
—  корисна значущість виконаних проектів;
—  дотримання правил безпеки праці тощо.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 530 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть