загрузка...
Географічні дослідження - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » Географічні дослідження
10:39
Географічні дослідження

-Що таке географічні дослідження. І Як географи досліджують Землю. Ь Як організувати власні географічні спостереження.
-Що таке географічні дослідження. Географічні дослідження - це дослідження просторо во-часов их змін, які відбуваються у природі та суспільстві. Завдяки науковим географічним дослідженням стає можливо застосовувати географічні знання на практиці в повсякденному житті.
Наукові географічні дослідження здійснюють учені-географи, використовуючи при цьому наукові методи - способи збирання інформації, що реалізуються за допомогою конкретних засобів. Методи дають відповідь на запитання «Як досягти результату?», а засоби -«За допомогою чого можна досягти поставленої мети?».
► Як географи досліджують Землю. Географія, як і будь-яка інша наука, мас спої наукові методи дослідження (мал. 3). Сама назва науки «географія» свідчить про надзвичайно важливе значення традиційного описового методу. У географії здебільшого використовують всебічний (комплексний) опис будь-якої території, наприклад країни чи якогось краю. Часто застосовують і літературно-художні географічні описи, які, на відміну від суто наукових, не обов'язково є повними, але завжди впливають на почуття людини.
Іншим методом дослідження в географії є спостереження. Спостереження та фіксація їхніх результатів є основою формування географічних знань. Нині наукові спостереження учені-географи здійснюють за допомогою різноманітних засобів, зокрема приладів. Поряд з традиційними (компас, термометр, нівелір тощо), учені дедалі більше використовують сучасні прилади - навігатори, радари, ехолоти та Інші (мал. 4).
Дані географічних спостережень використовують для порівняння природних і суспільних об'єктів і явищ, їхньої класифікації та складання прогнозів щодо змін на певній території протягом якогось періоду часу.
Допомагають ученим досліджувати Землю й космічні супутники. На основі зібраної таким чином інформації створюють банк даних про географічні об'єкти і процеси, розробляють географічні карти, складають прогнози щодо поширення різних явищ погоди, землетрусів, визначають нові родовища корисних копалин тощо.
Здавна в географічних дослідженнях застосовували й картографічний метод. Уміння «читати» географічну карту є запорукою успіху в географічних дослідженнях та у вивченні географії. Найширше картографічний метод застосовують для визначення географічних закономірностей, аналізу географічних явищ. їхнього розвитку і взаємозв'язків. Найпростішим прийомом для дослідження взаємозв'язків між окремими явищами є накладання карт. Так, наклавши карту рельєфу України на геологічну карту, можна визначити, якими гірськими породами складена та чи та територія та які межі їхнього поширення. За допомогою електронних карт створюють картографічні моделі території.
До сучасних методів географічних досліджень належать аеро- та космічні методи, які називають ще дистанційними. Вони ґрунтуються на фотографуванні земної поверхні космічними літальними апаратами, отриманні відповідних знімків та їхньої подальшої розшифровки (мал. 5). Ці методи широко застосовують у географічних дослідженнях для вивчення багатьох природних і суспільних явищ (снігового покриву, розвитку хмар, поширення сільськогосподарських культур та ін.).
Найсучаснішим методом дослідження території є сканування місцевості. Скановані знімки земної поверхні є своєрідними моделями місцевості, які відображають реальну географічну ситуацію на ній на момент зйомки. За допомогою персонального комп'ютера в режимі он-лайн за такими знімками можна швидко з'ясувати, на яких вулицях великого міста в певний момент часу існують транспортні затори або як краще дістатися до парку відпочинку, магазину чи іншого географічного об'єкта.
Використовують учені-географи методи й інших наук. Наприклад, за допомогою математичних методів обробляють і аналізують дані різноманітних спостережень, класифікують країни за кількома показниками їхнього розвитку, створюють моделі реальних географічних об'єктів. Історичні методи допомагають географам вивчати географічні об'єкти з моменту їхнього утворення й дотепер.
Географічні моделі, створені за допомогою математики. Нині в географії значно поширюється моделювання. За допомогою математичних розрахунків створюють просторові моделі розвитку населених пунктів, транспортних шляхів, поширення різних хвороб та епідемій, притоку учнів до шкіл, а абітурієнтів - до університетів у різних регіонах країни тощо. Оскільки таке моделювання щороку набуває дедалі більших масштабів, виникла необхідність розробки нового наукового напрямку «географізованої математики».
Географічні дослідження можна здійснювати за допомогою різних джерел інформації (мал. 6). Такими насамперед є географічні карти, словники, енциклопедії, історичні документи. Певну інформацію географічного змісту нам дають телебачення, радіо, газети й журнали, світова мережа Інтернет. Основним джерелом географічних знань для вас є цей підручник.
І Як організувати власні географічні спостереження. Вивчаючи географію в школі, ви матимете змогу здійснювати власні географічні дослідження як за допомогою джерел інформації, зокрема карт, так і на основі різноманітних спостережень. Спостерігаючи за сезонними змінами в різні пори року, вчіться помічати й виділяти найголовніші зміни, що відбулися з погодою, па місцевих водоймах, з рослинами і тваринами, порівнюйте ці зміни, робіть самостійно висновки й узагальнення. Сезонні спостереження доречно розпочинати з вересня. Дані спостережень фіксуйте в зошиті.
Для спостережень за погодою потрібне таке обладнання: календарі погоди, кутомір для вимірювання висоти Сонця над горизонтом, метеорологічні прилади (барометр, термометр, опадомір, гігрометр). Із цих приладів можна облаштувати метеомайданчик.
Заведіть календар погоди. Усі записи в ньому про зміни атмосферного тиску, температури повітря, напрямку вітру, хмарності та про опади робіть за допомогою умовних позначень елементів погоди (мал. 7). Спостереження проводьте систематично, в один і той самий час, наприклад о 8-й годині ранку.
Метою спостережень за водними об'єктами є визначення їхніх сезонних змін: температури води, утворення льодового покриву (коли він з'являється вперше, коли водойма скресає), каламутність води, характер берегів і рослинності на них тощо.
Спостерігаючи за деревами восени, можна відзначити, на яких деренах найбільше черном их і жовтих листків, а навесні на ЯКИХ деревах найбільше з'явилося листків. Цікавими будуть і спостереження за птахами та іншими тваринами, які готуються до зими.
Проведіть спостереження за погодою впродовж тижня. Дані запишіть у календар погоди за допомогою умовних позначень (мал. 7). З'ясуйте, як погодні умови вплинули на стан інших природних об'єктів - водних, ґрунтів, рослин, тварин.
1.  Які існують методи географічних досліджень?
2.  Які джерела географічної інформації ви можете використати для накопичення географічних знань?
3. Чим відрізняється метод дослідження від засобу дослідження?
4. Чому картографічним методом дослідження мають володіти як учені-географи, так і учні?
5. Яким є значення описового методу для географи?
6. Який зв'язок географії з іншими науками? ЧИ ВМІЮ
7. Зберіть і проаналізуйте географічну інформацію про природні об'єкти своєї місцевості під час екскурсії.
8.  Підберіть літературно-художні описи географічних об'єктів своєї місцевості та поясніть їхній зміст.

Географія у стародавні часи


Категория:
2014
| Просмотров: 963 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть