загрузка...
География 6 кл Пестушко учебник - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » География 6 кл Пестушко учебник
10:32
География 6 кл Пестушко учебник

Название: География. Учебник для 6 класса 
Авторы: Пестушко В.Ю.
Год издания: 2014
Издательство: Генеза
Страниц: 256

нужен решебник? Жми на картинку ниже

Пестушко В.Ю.
раб.тетрадь

Пестушко В.Ю.
тетрадь-контроль

Захопливі мандрівки, мореплавання та експедиції здійснило багато поколінь людей, щоб відкрити таємниці земної кулі. А тепер час і вам поринути в дивовижний світ географії — науки, що вивчає земний простір. Як і багатьом природодослідникам минулого, вам доведеться здолати великий, часом нелегкий, шлях, проте нехай вас не лякають труднощі. Мандрівка буде надзвичайно цікавою, варто лише пройнятися відчуттям того, що відкрити для себе Землю - це справжня пригода. А цей підручник буде вам дороговказом на шляху до географічних знань і відкриттів.
Для зручності користування підручник поділено на розділи, теми і параграфи. Кожний з параграфів містить закінчену інформацію про географічні об'єкти, процеси та явища. Про що йтиметься в параграфі, ви дізнаєтеся з рубрики «Прочитайте і дізнаєтеся».
Наприкінці параграфів ви знайдете рубрику «Прочитали - перевірте себе!» Вона містить запитання або завдання різного рівня складності. Якщо ви здатні дати відповідь на кожне з них і виконати вказані завдання, то це означає, що в обсязі даного параграфа ви вдало пройшли увесь шлях пізнання - від найпростішого (знання) до найскладнішого (уміння). Якщо ж вам поки вдається впоратися лише з окремими запитаннями чи завданнями, то ви знаєте, над чим саме далі працювати.
Терміни, що розкривають зміст основних географічних понять, виділено в підручнику особливим шрифтом. Після кожного такого незрозумілого на перший погляд слова наведено його пояснення. Перелік і тлумачення цих ключових для кожної теми слів ви знайдете також у словнику в додатках. Рубрика «Нотатки до теми» містить найрізноманітніші цікаві факти, які розширять ваші знання з географії. А рубрика «Мої дослідження» дасть змогу набути практичних навичок роботи з географічними картами і малюнками в підручнику, навичок спостережень у природі під час своїх прогулянок, подорожей та екскурсій, навичок проведення географічних дослідів та експериментів, розв'язування географічних задач. У підручнику наприкінці розділів або великих тем є дві рубрики: «Підведемо підсумки» і «Перевіремо себе». Вони допоможуть вам повторити і закріпити навчальний матеріал, перевірити, чи добре ви засвоїли нові знання. А спеціальні рубрики «Джерела інформації до темисловнику в додатках» підкажуть, де, крім підручника, шукати нову чи просто цікаву інформацію для поглиблення знань і розвитку навичок самостійної роботи. Нині часто лунає вислів «Без географії ви ніде!», який добре розкриває значення цієї науки для кожної людини. Бажаємо вам, щоб курс географії в 6-му класі був успішним початком вашої географічної освіти. Отож вирушаймо назустріч незвіданим відкриттям!

Географія - наука про Землю  
Географічні дослідження
Географія у стародавні часи
Відкриття нових земель 
Навколосвітні подорожі та відкриття південних материків
Освоєння полярних широт
Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі
Орієнтування на місцевості за небесними світилами та місцевими об'єктами
Визначення напрямків на місцевості за допомогою компаса і карти. Поняття про азимут
Зображення Землі на глобусі, космічних знімках,аерофотознімках, планах і картах
Масштаб і його види 
План, його основні ознаки 
Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків
Карти, їхні елементи
Класифікація карт. Географічні атласи
Градусна сітка на глобусі та географічній карті
Географічні координати
Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки
Внутрішня будова Землі 
Будова літосфери 
Внутрішні процеси Землі: рухи земної кори
Внутрішні процеси Землі: землетруси
Внутрішні процеси Землі: вулканізм і вулкани
Зовнішні процеси Землі: робота вітру, вод і льодовиків
Зовнішні процеси Землі: органічне вивітрювання і діяльність людини
Абсолютна і відносна висота місцевості
Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини
Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори
Рельєф дна Світового океану
Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері
Добовий хід температури повітря, причини її коливання
Річний хід температури повітря, причини його коливання 
Атмосферний тиск 
Вітер. Місцеві вітри
Вода в атмосфері   
Хмари і туман
Опади, їхні види, вимірювання
Погода, її елементи, мінливість
Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди
Клімат, основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів
Зміни клімату  
Загальна кількість води на Землі та її розподіл в гідросфері
Світовий океан та його частини. Острови в океані
Властивості вод Світового океану
Рухи води в океані
Багатства Світового океану. Океан і людина
Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн
Живлення і режим річок. Робота річок
Озера. Штучні водойми
Болота
Льодовики. Багаторічна мерзлота

Підземні води
Значення вод суходолу для природи і людини
Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі
Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти
Природні комплекси як наслідок взаємозв'язків компонентів природи
Природні зони. Практична робота (на місцевості)
Населення Землі 
Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу
Держави - сусіди України на політичній карті світу
Природа і господарська діяльність людини
Забруднення довкілля та його охорона
Словник

 


Категория:
2014
| Просмотров: 3135 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть