загрузка...
Географія - наука про Землю - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » Географія - наука про Землю
10:37
Географія - наука про Землю

• Копи виникла і що вивчає географія.
• Для чого людині потрібні географічні знання.
Коли виникла і що вивчає географія. Географія - це одна з найдавніших наук. її назва складається з двох грецьких слів: geo - Земля, grapho - пишу (описую). І дійсно, спочатку географія була описовою наукою. Адже в давнину людина, мандруючії невідомими землями, описувала все, що траплялося на її шляху, - гори, річки, озера, ліси, моря, людей, їхні звичаї, діяльність. Такі описи можна вважати лише першими географічними відомостями. Основи географії як науки заклав давньогрецький учений Ератосфен (275-195 pp. до н.е.). Саме він ще понад 2200 років тому з існуючих тоді описів Землі створив три книги під однією назвою «Географія».
Нотатки до теми
Перша наукова робота з географії. У першій книзі своєї «Географії» Ератосфен висвітлив історію географії, у другій - описав основи географії як науки, вказавши про кулястість Землі, а третю книжку присвятив країнознавчому опису, який склав на основі існуючих у ті часи відомостей про «відкриті» землі, позначивши їх на карті.
Протягом XV-XVII ст. географію називали «королевою наук», оскільки в цей час завдяки численним подорожам було відкрито й нанесено на карту більшість заселених земель та океанічні простори. Тоді географічна наука давала відповіді на основні запитання, які цікавили багатьох людей: де розміщений той чи той об'єкт і які його особливості. Із часом перед географією поставали нові завдання. Вона почала досліджувати закони, за якими розвивається наша планета і людство на ній. Нині географія дає відповіді на безліч запитань «чому». Наприклад, чому географічні об'єкти — природні і руко- творні - розміщені на земній кулі нерівномірно, чому виникають ті чи ті географічні явища, чому різноманітні географічні процеси, які відбуваються навколо нас повсякденно, змінюються в часі.
Отже, сучасна географія вивчає об'єкти, явища і процеси, що відбуваються в географічній оболонці нашої планети. Це найскладніший географічний об'єкт, у якому взаємодіють гірські породи й мінерали, повітря і вода, рослинний і тваринний світ. Саме в географічній оболонці існує і розвивається людське суспільство.
Вивчивши природознавство в 5-му класі, ви вже маєте уявлення про явища і процеси, що відбуваються в земних оболонках (мал. 1). Опановуючи географію в 6-му класі, ви дізнаєтеся набагато більше про кожну із цих оболонок і загалом про всю географічну оболонку.
Мої дослідження
За малюнком 1 визначте, які з географічних явищ відбуваються в земних надрах, повітряній і водній оболонках.
Сучасна географія - це комплекс наук про Землю, що об'єднує знання про природу і людину (мал. 2). Фізична географія вивчає все природне - рельєф, погоду і клімат, річки та озера, океани і моря, ґрунти, поширення рослин І тварин по земній кулі. Суспільна географія вивчає як саме людство та його розміщення на Землі, так й особливості всіх географічних об'єктів, які створили люди.
Наскрізною наукою є картографія, завдяки якій упродовж століть було створено особливу, дуже виразну мову географії, що втілилася в географічних картах.
У сучасних умовах усі географічні науки об'єднують свої зусилля навколо різноманітних світових проблем, серед яких основними с збереження природи й економне використання її багатств.
І Для чого людині потрібні географічні знання. Нині важко уявити людську діяльність, де б не застосовувалися географічні знання. Так, будівельнику потрібні знання про рельєф і гірські породи місцевості, щоб правильно закласти фундамент і звести споруду. Мореплавець має знати точний опис морського шляху. Державний діяч має бути обізнаним в особливостях розвитку господарства своєї держави та окремих країн. Еколог тільки тоді по-справжньому захистить природу від негативного впливу людини, коли добре знатиме особливості всіх компонентів природи й розумітиме, як вони пов'язані між собою.
Знання про ознаки погоди допоможуть вам підібрати необхідні взуття і одяг, коли ви збираєтеся в дорогу. Знання про гірські породи і Грунти будуть вашими порадниками в пошуках джерел підземних вод, в обробітку землі на присадибній ділянці. Знання про будову річкової долини, живлення та зміну рівня води місцевої річки підкажуть вам, де найкраще перепливти річку, як уникнути затоплення прилеглих до річки ділянок місцевості під час повені.
Отже, вивчення географії в 6-му класі не тільки сформує знання, а й дасть вам змогу оволодіти багатьма вміннями, зокрема вмінням бачити природу в усій її різноманітності та спостерігати за географічними явищами і процесами, уміти порівнювати географічні об'єкти та уявляти будь-які з них.
Прочитали - перевірте себе! 
Чи знаю
1. Хто дав назву географії?
2.  Що вивчає сучасна географія?
Чи розумію
3. Чому географію тривалий час називали «королевою наук»?
4. Чим відрізняється суспільна географія від фізичної?
Чи пояснюю
5. Чому сучасна географія складається з багатьох наук?
6. Для чого потрібні географічні знання?
Чи вмію
7.  Опишіть географічні явища, які ви найчастіше спостерігали, коли йшли до школи або під час прогулянок, власних мандрівок.
8.  Складіть перелік найхарактерніших природних географічних об'єктів і тих, що створила людина у вашій місцевості. Які об'єкти переважають?

Географічні дослідження


Категория:
2014
| Просмотров: 1368 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть