загрузка...
Іменники - загальні та власні, конкретні й абстрактні назви.Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах - 24 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 24 » Іменники - загальні та власні, конкретні й абстрактні назви.Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах
10:57
Іменники - загальні та власні, конкретні й абстрактні назви.Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах

Запам 'ятаймо!
Іменники поділяються на загальні н власні назви.
Загальна назва може стосуватися багатьох однакових чи подібних предметів: місто, гора, річка, книжка. Переважна більшість іменників — це загальні назви. Коли хочемо вирізнити з-поміж багатьох однорідних предметів (загальних назв) особливі, даємо їм власні назви: місто Київ, гори Карпати, журнал «Професор Крейд».
1.Виконайте тестове завдання.
На карті не вистачає
А назв міст, річок, гір. морів
Б дорожніх знаків
В білбордів
2. Запишіть відомі вам назви міст, річок, гір, морів, позначених на карті.
Зонам 'ятаймо!
До власних назв належать:
•    прізвища, імена, по батькові (Іеан Петрович Котляревський). псевдоніми (Леся Українка), клички тварин (Бровко):
•    географічні назви — назви частин світу (Європа), країн (Індія). міст (Харків), морів (Азовське море), річок (Ворскла):
•    астрономічні назви — назви планет (Марс), сузір'їв (Оріон). зірок (Сиріус):
•    назви установ (Інститут еіектрозварювання НАН України), готелів (готель «Дніпро»), друкованих видань (газета «День»):
•    назви товарів — продуктів харчування (шоколад «Оленка»), техніки (мікроавтобус "Богдан"),
•    назви визначних історичних подій (Коліївщина) та свят (Великдень).
Власні назви пишуться з ветикої літери. Крім того, назви друкованих вилань. товарів, готелів, магазинів, пароплавів тощо пишуться з великої букви і в лапках.
Спишіть іменники. Запам'ятайте написання власних назв.
Державний Прапор України. Державний Герб > країни. Чумацький Шлях. Велика Ведмедиця. Юпітер. Києво-Печерська лавра. Світязь. Поділля. Прикарпаття. Київщина. Донеччина. Кабінет Міністрів України. Верховна Рада України. Міністерство освіти і науки України, страхова компанія «Оранта». Міжнародні авіалінії України. Західний Буг.
Прочитайте уривок із повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки». Випишіть власні назви. Поясніть їх правопис.
...На першомл* засіданні театрального гуртка вибирали п'єсу для постановки. Десятки п'єс перебрали. Від трагедії Шекспіра *Отелло» (яку відхилили через її непедагогічність — занадто вже про любов) до комедії Котляревського <■ Наталка Полтавка» (теж про любов!).
Нарешті Галина Сидорівна сказала:
— Поставимо -Ревізор» Гоголя. По-перше, це не про любов. По-друге, за програмою, отже, це нам навіть дуже корисно. По-третє, це просто надзвичайно весела і хороша річ. І ролей багато, якраз усім вистачить.
Ми тут же прочитати - Ревізора», і він нам дуже сподобався. Комедія — отака! Як добре поставити — пупа порвеш.
Почали розподіляти ролі. І отут вийшла раптом заковика. Я і Ява. як Станіславський і Немирович-Данченко, як ініціатори цієї справи, звичайно, цілком законно хотіли грати найголовніші ролі.
Запам 'ятаймої
Серед іменників розрізняють конкретні й абстрактні назви.
Іменники, що називають предмети, які сприймаються органами чуттів, мають конкретне значення: вікно, кущ, мороз, їжак, ранок, діброва.
До іменників із конкретним значенням натежать: одиничні предмети (жінка, лисиця, кущ, ліхтар, озеро): речовини, матеріали (олія, кисень, метал): назви відтинків часу (секунда, тиждень): територій (узбережжя, лісостеп): власних імен (Вадим, «Кореспондент». Черкаси).
Іменники з конкретним значенням легко розпізнати за граматичними ознаками: воші мають форми і однини, і множини (хюпеиь — хюпиі, дача — дачі, секунда — секунди), їх можна перелічити (два блокноти, чотири століття, три богатирі).
Виконайте тестове завдання.
Тільки іменники з конкретним значенням є в рядку А думка. Дмитро. ТСН. братерство Б Карпати. Людмила. -Світоч», літак В Оксана, безмежжя, блокнот, урок Г •• Вечірні вісті». Запоріжжя, невгамовність, автомобіль
Запам'ятаймо!
Іменники, що називають не власне предмети, а властивості, дії. процеси, наукові поняття, стани, належать до іменників з абстрактним значенням. Наприклад: чіткість, блакить, зухвалість, свідомість; ковзання, ходіння, змагання; перемовини, окиснення. охолодження; функція, еволюція, стиіь, жанр, хімія; паніка, спокій, любов, несамовитість.
Іменники з абстрактним значенням мають такі граматичні ознаки: їм властиві форми або однини (щастя, кохання, ненаситність), або множини (веселощі, канікули, мандри, кошти). їх не можна порахувати. проте міру вияву якоїсь властивості, стану тошо передають словами багато, мало: багато шастя, мало збитків.
Переважно іменники з абстрактним значенням — це слова із суфіксами: -Ість (твердість): -енн- (волевиявлення), -інн- (горіння): -анн- (вітання): -ств-, -зтв-, -цтв- (інакодумство, убозтво, бешкетництво): -б- (ходьба): -изм, -ізм (-їзм) (атлетизм, цинізм, архаїзм).
Спишіть речення. Підкресліть іменники з абстрактним значенням.
1. Обличчям відрізняються міста, і вдачею відмінні всі народи, і люди неоднакові в породі, та спільні всім нам гідність і мета (М. Дояенго). 2. Триста розлук поміж нами було, триста прощань поміж нами (М. Він-грановський). 3. Найпекучіші. пригоєні буденними клопотами болі разом тепер ожили, защеміли (0. Гончар). 4. Я накосив лиш нервів добрий сніп та вимолотив радощів півжмені (М. Вінграновський).
1. Прочитайте вірш Б. Мозолевського. Випишіть невідомі для вас слова. З'ясуйте й запишіть їх лексичне значення.
Життя і смерті спивши щедрий келих.
Усі літа спаливши на вогні.
Я, скіфський цар, лежу в дніпровських Геррах.
І стугонять століття по мені.
Колись цю річку звали Бористеном. А Скіфією — всі оці краї. Як пахли по степах толі нестерпно Кочівками осінні кураї.
Гап-гап!.. Все так. Колись я був тут юним. Холив на бій. Поїв коня з ріки... Мов сон. пройшли сарматн. готи. гунп. Авари, печеніги, кипчаки.
Чиї тепер там кроки землю будять? Яка зійшла нал обрієм доба? Я міцно сплю, тримаючи на грудях Тяжінь високовольтного стовпа.
Запам 'ятаймо!
Іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як ціле, називаються збірними.
Найчастіше такими сукупностями є назви істот, рослин: молодь, дітвора, березняк, листя, коріння.
Збірні іменники не мають форми множини, називаючи сукупність багатьох предметів, що не підлягають лічбі.
Збірним іменникам властиві рід і словозміна. Вони мають характерні суфікси: -ств- (птаство), -цтв- (козацтво), ~инн- (картотиння), -няк (березняк), -еч- (малеча), -ар- (-ор) (мошкара, дітвора).
Спишіть слова. До яких іменників еони належать? Позначте в них суфікси.
Городина, вишняк, козацтво, босячня, студентство, картоплиння, братство, мушва, ботвиння.
1. Спишіть речення. Підкресліть збірні іменники.
1. Під дубочками, на осонні — комашині купини. Зачувши тепло, у них копошиться невгамовна комашня (І. Цюпа).1. Найнижчою ланкою козацької старшини були міські й сільські (курінні) отамани. 3. Шановне
панство! Висловлюємо вам свою повагу (Л. Кокотюха). 4. Еліта цієї спільноти — козацька старшина— об'єкт мого дослідження (В. Маслій-чук). 5. У прибережних вербах щебече птаство, зелений комиш стоїть нерухомою лавою (М. Коцюбинський). 6. Заклопотана голота, зіщулившись од холоду, підтюпцем протискувалася серед шляхетно вбраних пань і панів (0. Досвітній).
2. Які з підкреслених іменників належать до активної лексики, а які — до пасивної?

Іменники - назви істот і неістот

 


Категория:
решебники
| Просмотров: 2380 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть