загрузка...
Информатика 5 класс Морзе - практические работы - 21 Сентября 2013
Главная » 2013 » Сентябрь » 21 » Информатика 5 класс Морзе - практические работы
12:28
Информатика 5 класс Морзе - практические работы

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «Працюємо з вікнами та їх об'єктами»

Теоретична частина

Завдання 1. Меблі
Японські вчені запропонували ескіз меблів для людини, яка довго працює за комп’ютером.
Завдання  
Запиши послідовність номерів карток, які задають порядок:
Варіант 1
а) завершення роботи за комп'ютером
б) запуску програми на виконання

Варіант 2
а) підготовки комп’ютера до роботи
б) коректного завершення роботи з програмою

Завдання 3. Дії з о б’єктам и  Робочого столу
У комп’ютерному класі за комп’ютерами з різними номерами сидять Світлана,Марина,Роман та Сергій. Відомо, що:
- Світлана виконала затримку над деяким об’єктом:
- Марина один раз клацнула лівою кнопкою миші;
- Роман не встиг нічого зробити;
- Сергій виконав дві дії з мишею.


Запиши номери комп’ютерів, за якими сидять
Варіант 1    Світлана. Роман 
Варіант 2    Марина, Сергій

Практична частина

Завдання 4.  Вікна програм
1. Послідовно запусти на виконання програми Медіапрогра-вач. GCompiisта Калькулятор.Зміни розміри вікон та роз­місти їх так, як показано на схемі

2. Зміни порядок розташування вікон так, щоб вікна програм розміщувались поруч: Медіапрогравач Windows — право-2  руч від Калькулятора. Вікно програми GComprisзгорни та відобрази ескіз вікна цієї програми. 
2  Продемонструй результат вчителеві, потім правильно за­верши роботу із відкритими програмами.

Завдання 5. Електронний довідник
1. Запусти на виконання програму Електронний довідник,яка знаходиться на Робочому столі.
2. Виконай дії, за допомогою яких можна одержати вигляд довідника, як показано на малюнку.

3. Відкрий ще одну програму, вікно якої буде відрізнятись від відкритого за трьома ознаками: кнопки керування вікном, заголовок вікна, меню. Перевір, чи може такою 
програмою бути Медіапрогравач
4. Розмісти вікна відкритих програм на Робочому столі поряд. Останньою програмою, з якою працюють, є програма Електронний довідник
5. Продемонструй результат вчителеві та заверши роботу з відкритими програмами за допомогою кнопок керування вікном.

Завдання 6.  Вікна та меню
1. Запусти на виконання програму Електронний довідник, яка знаходиться на Робочому столі.
2. Виконай такий перехід за пунктами меню: Як користуватись Електронним довідником -> Перегляд навичок у процесі роботи-» Перегляд навички у спливаючому вікні->  Перегляд інструкції в окремому контекстному меню
3. У робочій області програми натисни на кнопку 1. Перевір, чи отримав ти вікно, як на малюнку:

Користуючись елементом вікна, перейди до п ’ятого кроку інструкції 2. 
4. Запусти на виконання Медіапрогравач Windows.Розмісти вікна одне під одним.
5. Продемонструй результат учителеві,потім заверши роботу з відкритими програмами.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «Працюємо з клавіатурним тренажером»

Теоретична частина

Завдання 1. Попереджуємо втому
На малюнках зображено положення рук під час роботи із клавіатурою.
Вариант 1. Обери зображення з  правильним  положенням  рук при  роботі із клавіатурою.  Запиши дві  причини,  що сприятимуть зменшенню втоми людини, яка сидить за комп’ютером.
Варіант 2. Обери зображення з неправильним положенням рук при  роботі  із клавіатурою.  Запиши дві  причини,  що впливатимуть на втомлюваність людини, яка сидить за комп’ютером з таким положенням рук.

Завдання 2. Клавіатура
П’ятикласниця  Олеся  працює  з  клавіатурним  тренажером.  Розробни­ки  цього тренажера потурбувались про те,  щоб показати,  як правильно розташувати  руки на клавіатурі та якими пальцями слід набирати клаві­ші. Вони переконують, що таким чином після тренувань можна навчитися швидко друкувати всіма десятьма пальцями. Запиши:
Варіант 1  
а) які  клавіші з алфавітно-цифрової групи  потрібно набирати середнім пальцем (3) правої руки
б) яким  пальцем зручно увімкнути  режим  введення великих літер.
Варіант 2  
а) які клавіші з алфавітно-цифрової групи потрібно набирати безіменним пальцем (4) лівої руки
б) яким пальцем зручно натиснути клавішу введення вказівки.

Завдання 3. Вікно програми
Під час роботи із клавіатурним тренажером  Staminaучень Олег вирішив змінити налаштування вікна програми.
Він  знає,  що деякі  властивості об’єктів  можна змінювати за допомогою контекстного меню.  Запиши, значення якої властивості та якого об’єкта вікна програми клавіатурного тренажера змінив хлопчик.
Вариант 1
Вариант 2 

Завдання 4.  Кількість клавіш
П’ятикласник Назар отримав завдання для роботи з клавіатурним трена­жером. Заповни таблицю кількості використання клавіш клавіатури для виконання завдання за вказаних початкових умов роботи з комп'ютером.
Варіант 1 
Режим роботи клавіатури: увімкнено режим великих літер.Фраза  для введення:  0 16.00  прибути  на  шкільне подвір'я для проведення тренувань! Мати із собою: спортивний одяг, взуття.
Варіант 2 
Режим роботи клавіатури: увімкнено режим малих літер.Фраза для введення: Запрошуємо на святковий концерт о  17.00 в приміщення школи! Ви побачите: танці, веселі сценки.

Практична частина

Завдання 5. Клавіатурний тренажер
1. Завантаж  клавіатурний  тренажер  Stamina. Налаштуй роботу тренажера. Обери мову введення — українська.
2. Введи своє прізвище до списку учнів. Для цього в меню Учні обери  вказівку Мученики. Натисни кнопку Новий воїн. Введи літери, що складають твоє прізвище. Не за­бувай, що прізвища пишуться з великої літери!
3. Перейди у меню Режим, далі — у підменю Швидке озна­йомлення.У списку, що розгорнеться, перейди за таки­ми вказівками:
Обери варіант, який укаже вчитель.
4. Розпочни виконання вправи.  Натисни на кнопку ПОЧА­ТОК.Слідкуй за часом.  Коли на годиннику,  розташова­ному в правому верхньому куті вікна програми, буде від­лічено 10 хв, натисни на кнопку ЗУПИНКА.
5. Продемонструй результати своєї роботи вчителеві. Пе­ревір, яка в тебе швидкість набору символів за хвилину та скільки разів ти помилявся під час виконання вправи. 
Зауваж, що, наприклад, значення 9 % означатиме, що на 100 натискувань на клавіші в тебе було 9 помилок
6. Коректно заверши роботу з програмою. 


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «Працюємо із зображеннями, створеними раніше»

Теоретична частина

Завдання  1. Порядок завантаження графічного редактора
Максим на картках записав такі слова:
Запиши, які картки та в якій послідовності слід розташувати, щоб утворилось повідомлення, яке пояснює:
Варіант 1. Порядок завантаження графічного редактора; 
Варіант 2. Порядок збереження графічного файла з новим іменем.

Завдання 2. Фрагмент зображення
Оленка із фрагмента зображення утворила малюнок метелика:
Визнач, яким був початковий фрагмент (на малюнку 1 чи 2), якщо дівчинка 
виконувала такі діі:
Варіант 1
Копіювала, переміщувала та відображувала фраг­мент зліва направо,  виділяла новий фрагмент ма­люнка, копіювала, зменшувала його розміри, відо­бражувала зверху вниз та переміщувала;
Варіант 2
копіювала, переміщувала та  відображувала фраг­мент зліва направо,  виділяла новий фрагмент малюнка. копіювала, збільшувала його розміри, відображувала зверху вниз та переміщувала.

Завдання 3. Лінійки та лінії сітки
Визнач, на яких малюнках відображені або приховані Лінійки та Лінії сітки. Постав у відповідність зображення робочої області та вигляд прапорців у групі  Відобразити або приховатина вкладці Переглянути.

Практична частина

Завдання 4. Писанки
1. Відкрий у середовищі графічного редактора Paintфайл Писанки,що зберігається в папці Гоафічний редактор\Практичні роботи на Робочому столі.
2. Використовуючи кольори палітри та інструмент Залив­ка,розфарбуй зображення за зразком:
3. Збережи результат у файлі з тим самим іменем у папці Зображення.

Завдання 5. Геометричні фігури
1. Відкрий у середовищі графічного редактора Paintфайл Геометричні фігури, що зберігається в папці Графічний редактор\Практичні роботина Робочому столі. 
2. Перемісти фігури так, щоб у верхній частині зображення відображалися лише плоскі фігури, у нижній — лише об’ємні.
3. Збережи результат у файлі з тим самим іменем у папці Зображення.

Завдання 6.  Матрьошки
1. Відкрий у середовищі графічного редактора Paintфайл Матрьошки,що зберігається в папці Гоафічний редактор\Практичні роботина Робочому столі. 
2. Збільши розміри матрьошок так, щоб отримати набір матрьошок різного розміру
3. Розфарбуй отримані зображення за зразком:
4. Збережи результату файлі з тим самим іменем у папці Зображення.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «Створюємо графічні зображення за поданим планом»

Теоретична частина

Завдання  1. Створення плану
Склади  план,  як  створити  зображення  частини  малюнка  за зразком:
Визнач та запиши, які інструменти треба використати для побу­дови. Скільки об’єктів слід створити за допомогою кожного з ін­струментів та які значення властивостей треба змінити? Запиши послідовність дій, які треба виконати,  щоб  швидко  по­будувати частину малюнка, якщо якусь частину вже побудовано.

Завдання 2. Об’єкти із зображення
Розглянь малюнок. Утвори три групи об’єктів, які мають однакову форму, та знайди кількість об’єктів у кожній групі. 
До першої групи включи однакові об’єкти, які можна отримати копіюванням за допомогою буфера обміну.
До другої — які мають однакову форму,та їх можна отримати з іншого поворо­
том на прямий кут.
До третьої групи — об'єкти, які  мають однакову  форму,  але  кожен  з  них  є 
дзеркальним відображенням іншого.
Запиши в зошит кількість об’єктів у кожній із груп
Варіант 1. Перша та друга група
Варіант 2. Перша та третя група

Практична частина

Завдання 3. Композиція за планом

1. Відкрий у середовищі графічного редактора Paintфайл Ар­куш у клітинку,  що зберігається  в  папці  Гоафічний редак-тор\Практичні роботина Робочому столі.
2. Проаналізуй, які  інструменти слід використати, щоб ство­рити зображення, як на зразку. Запиши кількість об’єктів, які потрібно створити за допомогою кожного з інструментів.
3. Створи зображення за планом:намалюй у нижній  частині зображення  прямокутник, зафарбований зеленим кольором. Коригуй розміри та розміщення  прямокутника,  поки навколо нього відображена пунктирна рамка. Використовуючи інструмент Лінія, намалюй кораблик. Обирай колір та товщину ліній за зразком. За допомогою інструмента Овал намалюй сонце і хмари. Обирай колір заповнення фігури за зразком. 
4. Збережи  результат  у  файлі  з  іменем  Композиція в папці  Зображення.

Завдання 4. Чаклун
1. Відкрий у середовищі графічного редактора Paintфайл Ча­клун,що зберігається в папці Графічний редактор\Практичні роботи на Робочому столі.
2. Створи зображення чаклуна за зразком: використовуй готові ескізи частин зображення, розмісти їх у правильній послідовності.Розфарбуй за зразком. Створи об’єкти, яких не вистачає, за допомогою відповідних інструментів. Об’єкти 
однакової форми створи один раз та додай копії за допомогою буфера обміну.
3. Збережи результат у файлі з тим самим іменем у папці Зображення.

Завдання 5. Пейзаж
1. Відкрий у середовищі  графічного  редактора  Paintфайл файл Пейзаж, що зберігається в папці Графічнийредактор\Практичні роботи на Робочому столі. 
2. Використовуй зображення окремих об’єктів, щоб створити пейзаж. Прикладом може бути такий малюнок:
При створенні зображення дотримуйся такого плану. Визнач, які об’єкти будуть відображені на малюнку. Подумай, які з об ’єктів будуть використані на малюнку 
кілька разів (іншого розміру або відображені). Обери, які з об'єктів будуть розташовані на  задньому плані — їх розміщуй у першу чергу. Останніми додавай  об ’єкти,  що мають бути на першому плані. 
3. Збережи  результат у  файлі  з  тим  самим  іменем  у  папці Зображення.

Завдання 6. Танграм
1. У середовищі графічного редактора Paintствори створи новий документ.
2. Використовуй інструменти для побудови геометричних фі­гур та ліній,  щоб створити зображення квадрата,  що поділений на 7 фігур для гри «танграм», як на зразку. Всередині великого квадрата мають бути розміщені такі фігури: 2 однакові великі трикутники, один трикутник середнього розміру, 2 однакові маленькі трикутники та два чотирикутники, один з яких — квадрат. Розфарбуй фігури в різні кольори.
3. Збережи результат у файлі з іменем Танграм у папці Зображення.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 «Створюємо фотоальбом»

Теоретична частина

Завдання  1. Символи України
У папці  Презентацїї\Фотоальбомина  Робочому столі Даринка відкрила файл Символи України та зробила висновок, що це — фотоальбом. При цьому дівчинка написала такий список вказівок:
1. Вибрати вказівку меню Пуск/Усі  Програми/Microsoft  Office/Microsoft PowerPoint 2010.
2. На слайдах презентації розміщено лише зображення та текстові написи.
3. Вибрати вказівку меню Відкрити.
4. На слайдах презентації розміщені фотографії.
5. Заголовок вікна програми містить слово Фотоальбом.
6. У діалоговому  вікні  Відкриття документа знайти  у  вказаній  папці файл Символи України.
7. Натиснути кнопку Відкрити для підтвердження вибору.
8. Відкрити папку Презентації\Фотоальбоми.
9. Для інструмента Фотоальбом вкладки Вставлення на стрічці доступ­ на вказівка Редагувати фотоальбом.
10. Вибрати файл Символи України та двічі  клацнути лівою кнопкою миші на значку файла для його завантаження.
Запиши в зошиту правильному порядку номери тверджень, які пояснюють:
Варіант 1 
порядок відкривання файла комп’ютерного фотоальбому;
Варіант 2 
як можна переконатися, що відкрита презентація є фотоальбомом.

Завдання 2. Інструменти
Склади список інструментів, винесених на панель швидкого доступу,
які можна використати для виконання такого завдання:
Варіант 1  
робота з файлом комп’ютерного фотоальбому; 
Варіант 2  
робота з об’єктами фотоальбому.

Завдання 3. Герої казок
Переглянь зображення слайдів фотоальбому Герої казок.
Запиши в зошит послідовність дій, як змінити макет фотоальбому Герої казок так, щоб презентація: 
Варіант 1  
складалась із трьох слайдів, кожен слайд мав заголовок, на одному слайді зміщувалися зображення героїв однієї казки
Варіант 2
складалась із п яти слайдів, спочатку розміщувалися зображення того героя, чиє ім’я у впорядкованому за алфавітом списку імен було б першим;  імена героїв мають бути підписані на слайдах.

Практична частина
Завдання 4. Жителі моря
1. Завантаж файл Жителі моря, що зберігається  в папці  Пре­зентації\Фотоальбоми на Робочому столі, та переглянь фотоальбом
2. Зміни  параметри  фотоальбому Жителі морятак,  щоб у ре­жимі Сортувальника слайдів він мав вигляд, як показано на малюнку.
3. Збережи презентацію з тим самим іменем у папці Документи\Практичні роботи.

Завдання 5.  Банкноти

1. Створи фотоальбом за зразком. 
Необхідні зображення  містяться  в папці  ПрезентаціГ\Україн-ські Гривніна Робочому столі
2. Застосуй до всіх слайдів фотоальбому шаблон оформлення Трек.
3. Внеси зміни до підзаголовка першого слайда презентації таким чином, щоб у ньому відображалися твоє ім’я, прізвище та клас, у якому ти навчаєшся.
4. Зміни властивості заголовка презентації: розмір шрифту - 24,  колір літер- синій, накреслення - напівжирне.
5. Збережи результати роботи у Документи\Практичні роботи.

Завдання 6. Герої казок
1. Завантаж файл  Герої казок, що зберігається  в  папці  Презентації\ Фотоальбоми на Робочому столі, та переглянь фотоальбом.
2. Зміни властивості фотоальбому: на слайді два зображення; усі слайди мають заголовки; на останньому слайді — зобра­ження Буратіно.
3. Вибери шаблон оформлення, який найбільше підходить до теми презентації, та застосуй  його до всіх слайдів фотоальбому.
4. Збережи презентацію в папці Документи/Практичні роботи. Ім’я  файла презентації придумай самостійно, зважаю­чи на те, що в цій папці можуть зберігати свої файли  і твої однокласники. 


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «Створюємо презентацію на основі шаблону»

Теоретична частина

Завдання  1. Об’єкти та дії
Переглянь список дій, які можна виконувати з об’єктами:
1) Створення; 2) Видалення; 3) Приховування; 4) Переміщення; 5) Впо­рядкування; 
6) Перегляд; 7) Збереження;  8) Планування; 9) Вставляння; 10) Відкривання контекстного меню;  11) Зміна значень властивостей: 12) Застосування шаблону.
Запиши в зошит номери тих, які можна застосувати до:
Варіант 1   слайда;
Варіант 2   файла презентації.

Завдання 2. Сучасні мобільні телефони
Старшокласник Артур збирається в майбутньому продавати мобільній телефони. Для цього він спланував та створив презентацію Сучасні мобільні телефони,вигляд якої показано на малюнку.
У плані змінено порядок дій:
1. Визначити мету створення презентації.
2. Врахувати аудиторію для показу презентації.
3. Скласти сценарій презентації.
4. Розробити структуру.
5. Підібрати зображення та зберегти їх у файлах однієї папки.
6. Підібрати шаблон презентації.
Віднови порядок та запиши номери двох дій, які у плані мають бути:
Варіант 1    на початку;
Варіант 2    наприкінці.

Завдання 3. Додавання об’єктів
Обери дії, які необхідні для вставлення до слайда в середовищі редактора презентацій об’єкта, та вкажи їх порядок:
A. Вибрати вкладку Вставлення.
Б. Обрати інструмент Текстове поле.
B. Обрати інструмент Рисунок.
Г. Обрати файл рисунка.
Д. Підтвердити вибір зображення.
Е. Вказати розміщення на слайді.
Є. Додати текст з клавіатури або Буфера обміну
Варіант 1    текстовий об’єкт;
Варіант 2    графічний об’єкт

Завдання 4.  Вибір інструментів
Знайди для кожного інструмента властивість символів, що змінюється при його застосуванні. Запиши відповідь у зошит за таким зразком:  1 -Ж.

Практична частина

Завдання 5. Київ
1. Завантаж файл  Київ, що зберігається  в папці  Презентації\Фотоальбоми на Робочому столі,та переглянь презентацію.
2. Виділи  титульний  слайд презентації.  У підзаголовку слайда запиши своє ім’я та прізвище. 
До тексту підзаголовка застосуй такі  параметри  формату­вання:  шрифт - АгіаІ, розмір шрифту - 28, накреслення - напівжирне,колір - зелений
3. Виділи слайд із заголовком Символіка міста. Внеси зміни до слайда так, щоб він мав вигляд, як показано на малюнку.
Зверни увагу на позначки  1-3.  Перевір, чи властивості об’єктів, які ти вставив, відповідають зразку.
4. До слайда із заголовком Фотогалерея встав два зображення за зразком.
Встав ще одне зображення за умови, що параметри форматування змінювати не можна.
Потрібні  зображення збережені в папці Презентації\Київ на Робочому столі.
5. Переглянь презентацію в режимі показу слайдів та збережи зміни у файлі з тим самим іменем у папці Документи\Практичні роботи.

Завдання 6 .  Смайлики
1. Завантаж файл Смайлики, що  зберігається в папці Презентації\Фотоальбоми на Робочому столі, та переглянь презентацію.
2. Зміни об’єкти титульного слайда:
•  придумай та введи з клавіатури текст заголовка та під заголовка слайда;
•  встав до слайда зображення із одного з файлів,  що збережені в папці Презентації/ Смайлики на Робочому столі.Зображення, його розмір та місце розташування на слайді визначь самостійно.
3. Внеси зміни до текстових об'єктів другого слайда: придумай тексти та зміни в усіх чотирьох текстових написах властивос­ті: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 24, накреслення - напівжирне, колір - зелений.
4. Збережи  результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Документи/Практичні роботи.
Категория:
учебники 5 класс
| Просмотров: 15730 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть