загрузка...
Інформатика 9 клас. Урок №11 Тема. Використання автономної та онлайнової довiдки операцiйної системи - 4 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 4 » Інформатика 9 клас. Урок №11 Тема. Використання автономної та онлайнової довiдки операцiйної системи
15:17
Інформатика 9 клас. Урок №11 Тема. Використання автономної та онлайнової довiдки операцiйної системи
Мета: розглянути: методи роботи завтономною довiдкою ОС; методи роботи зонлайновою довiдкою ОС; вiкно довiдкової системи; сформувати вмiння: працювати здовiдковою системою ОС; розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею, логічне мислення,  пам’ять; виховувати дружні стосунки між учнями, повагу до товаришів та учителів.

Хiд уроку
І. Органiзацiйний етап. 
ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

1. Блiцопитування
1. Назвiть методи запуску програм.
2. Як операцiйна система розрiзняє файли (наприклад, текстовi й вiдеофрагменти).
3. Опишiть правила запису iмен файлiв.
4.Що означає проiнсталювати програму?
5. Як можна змiнити програму, за допомогою якої вiдкриваються файли одного типу?
6.Що означає термiн «реєстр Windows»?

ІІІ. Оголошення теми і мети  уроку.  Мотивацiя навчальної дiяльностi. 
Пiд час роботи зпрограмами нерiдко виникає ситуацiя, коли ми не знаємо, як виконати ту чи iншу дiю. Як ви виходите iз такого становища? 

ІV. Вивчення нового матерiалу
Отримати довiдку у Windows можна в будь-якому мiсцi i в будь-який час. Практично всi вiкна папок i прикладних програм мають пункт меню «?» для виклику довiдок, усi дiалоговi вiкна мають кнопку «?» у правому верхньому кутку для отримання сплавної пiдказки; бiльшiсть вiкон мають кнопку Справка. Унiверсальний спосiб отримання довiдкової iнформацiї як у Windows, так i в усіх програмах — натискання клавiшi F1. Якщо поточнiй ситуацiї не вiдповiдає жодна конкретна тема довiдкової iнформацiї, то на екран буде виведене вiкно Справка Windows. Це саме вiкно можна вiдкрити, користуючись пунктом Справка з головного меню.
Налаштування довiдкової системи здiйснюється за допомогою пункту Параметри (демонстрацiя на екран або локальною мережею).

V. Практичне завдання
Звiт оформити в програмi WordPad. (Питання, скопiйованi фрагменти довiдки)
1. Використовуючи довiдкову систему ОС, знайти iнформацiю про стандартнi програми—Калькулятор, Блокнот.
2. Працюючи в режимi Указатель, знайти пояснення термiнiв: дефрагментацiя, точка вiдновлення системи, перевiрка дискiв.
3. Вiдкрити програму Калькулятор. Переглянути довiдкову систему програми. Порiвняти об’єм iнформацiї з iнформацiєю в довiдковiй системi ОС.

VІ. Домашнє завдання
Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника

VIІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Виставлення оцiнок.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2018 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть