загрузка...
Інтернет - 21 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 21 » Інтернет
12:43
Інтернет
Данилку, сьогодні я підготував для тебе цікаву історію.
1. Колись дуже давно люди жили без електрики і відповідно не мали тих пристроїв, що нині так полегшують життя людини.
2. Передавання повідом-лень було справою складною і тривалою.
3. Завдяки винаходу електрики з’явилися перші при¬строї, що полегшили та прискорили передавання по-відомлень на відстань.
4. Та людство не зупиня-лось у своїх винаходах – для швидкого опрацю-вання інформації було створено комп’ютер. Примітка. Перший ком п’ютер в Україні роз-робив Сергій Лебедєв.
5. Комп’ютер стрімко уві-рвався в життя людини. Переваги зберігання та опрацювання інформації за допомогою комп’юте-ра були очевидні.
6. І науковці замислилися, якщо комп’ютер вправно допомагає людині опра-цьовувати та зберігати великі обсяги інформації, то, може, він впорається і зі швидким пере-даванням даних. От во-ни й вирішили об’єднати кілька комп’ютерів, ство-рили першу у світі ком-п’ютерну мережу.
7. Передавання повідомлень на відстань за допомогою комп’ютера від-крило для людства ба-гато нових можливостей, тому комп’ютерна мережа почала швидко розростатися: від десятка з’єд наних комп’ютерів до сот ні, від сотні до тисячі й так далі.
Ось таким чином було створено все-світню комп’ютерну мережу, яка тепер має назву - Інтернет.
Інтернет - це всесвітня комп’ютерна мережа. Так, мені розповідав тато, що завдяки такому об’єднанню комп’ютерів кожен користувач Інтернету має доступ до ве¬личезної кількості різноманітних даних. Я можу, не виходячи з дому, ознайомитися з малюнками, текстами, музикою та іншими даними, що зберігаються в комп’ютерах по всьому світу. Сьогодні до всесвітньої мережі під’єднано школи, лікарні, бібліотеки, музеї, наукові інститути та інші установи і окремих користувачів.
Окрім доступу до різної інформації, створення всесвітньої мережі надало мож-ty ливість миттєво передавати повідомлення на будь-яку відстань між об’єднаними комп’ютерами. Така послуга називається електронною поштою. Також використовуючи спеціальні програми та під’єднані до комп’ютерів камери, можна спілкуватися з людьми, що мешкають у різних куточках світу, і при цьому не тільки їх чути, а й бачити.
А ще мій татусь використовує Інтернет для отримання новин, розміщення оголо-шень, покупки та продажу товарів тощо. Як люди раніше жили без Інтернету?
Тільки в мене виникло питання: як же об’єднали комп’ютери всього світу? Це що, від кожного комп’ютера було протягнуто мережевий кабель?
Ні, з’єднувати комп’ютери мережевим ка-белем дуже дорого. Тому спочатку для з’єднання вирішили використати телефонні дроти, які на той час уже існували. Оскільки комп’ютери і телефони опрацьовують різні сигнали, то для переведення сигналів вико-ристовують додатковий пристрій, який нази-вається модемом.
Сьогодні телефонні мережі використовують уже рідше. На заміну такому виду з'єднання прийшли сучасніші: радіохвилі, мобільний та супутниковий зв'язки.
Запитання та завдання від Комп’юшка
1 . Продовж речення: «Інтернет - це…».
2. Назви пристрої, які раніше використовували для пе-редавання повідомлень на відстань. 
3^. Поясни, які можливості ти матимеш після під’єднання до Інтернету, якщо:
а) твій товариш живе в іншому місті;
б) ти хочеш зібрати відомості про особливості поведінки пінгвінів;
в) ти хочеш допомогти в організації шкільного свята.
4. Для чого використовують модем? 
5$. Як саме з єднано компютери у всесвітній мережі Інтернет? (J) 
6. Роздивись уважно малюнок і прокоментуй, що на ньому зображено.
7. На малюнку наведено схему зєднання компютерів
у мережу та відстань між комп’ютерами. Розрахуй най коротший шлях для передавання даних з ком п’ютера А на комп’ютер В.

Категория:
учебники 3 класс
| Просмотров: 580 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть