загрузка...
Історія України тести - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України тести
21:30
Історія України тести

Завдання мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну.
1. Укажіть мету діяльності Союзу земств і міст, створеного в 1915 р.

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А Допомога озброєнням діючій армії
Б Економічна допомога передовим частинам 
В Допомога жителям прифронтової смуги 
Г Допомога пораненим і військовополоненим
2. Яка з новоутворених політичних партій Наддніпрянської України на початку XX ст. ставила за мету розвиток самостійницької течії в національному русі?
А Українська соціалістична партія 
Б Українська народна партія 
В Українська демократична партія 
Г Українська радикальна партія            
3. На противагу самостійницькій течії в національному русі серед новоутворених політичних партій Наддніпрянської України на початку XX ст. домінувала ідея
А Федералізації         
Б Суверенізації 
В Автономізації          
Г Інтернаціоналізації
4. Яка новоутворена політична партія Галичини в кінці XIX ст. ставила на перший план національну ідею, проголошуючи державну незалежність та соборність України?
А Русько-українська радикальна партія 
Б Українська національно-демократична партія 
В Українська соціально-демократична партія 
Г Католицький русько-народний союз
5. Революція початку XX ст. була, перш за все, чинником
А Військової модернізації країни 
Б Економічної модернізації країни 
В Політичної модернізації країни 
Г Соціальної модернізації країни
6. Укажіть послідовність створення в Галичині спортивно-військових молодіжних організацій в кінці XIX на початку XX ст.
А «Пласт», «Сокіл», «Січ»     
Б «Січ», «Пласт», «Сокіл»
В «Сокіл», «Січ», «Пласт»      
Г «Сокіл»; «Пласт», «Січ»            
7.  Яка форма кооперативного руху в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. в наведеному переліку зайва?
А Виробнича кооперація         
Б Споживча кооперація 
В Промислова кооперація         
Г Кредитна кооперація
8. Укажіть організацію, яка виникла на початку Першої світової війни і «...як безпартійна політична організація, що мала репрезентувати національно-політичні та економічні інтереси українського народу в Російській імперії, мала за кінцеву мету проголошення державної самостійності і соборності України».
А Головна українська рада 
Б Спілка визволення України 
В Союз визволення України 
Г Загальна українська рада
9. Укажіть організацію, яка утворилася в ході Першої світової війни й мала політичну мету:
«...утворити з українських земель, що входили до складу Російської імперії, самостійну державу, а українські землі, що входили до складу Австро-Угорської імперії, трансформувати в автономну територіально-національну область».
А Загальна українська рада 
Б Спілка визволення України 
В Союз визволення України 
Г Головна українська рада            
10. Яка організація в грудні 1916 р. виступила з декларацією «Наша позиція», де висловила різкий протест проти гонінь царською владою українців і сформувала вимоги щодо автономно-федеративного устрою Росії?
А Українська соціал-демократична спілка 
Б Товариство українських поступовців 
В Українська радикальна партія 
Г Українська соціал-демократична партія
11. Які війська стояли на позиціях «трикутника смерті» проти армій УНР у кінці листопада 1919 p.?
А Польська армія, Денікінські війська, Радянська армія 
Б Польська армія, Денікінські війська, Румунська армія 
В Денікінські війська, Радянська армія, армія Врангеля 
Г Польська армія, Радянська армія. Румунська армія
12. У якому маніфесті під час Першої світової війни було висунуто гасло: «Перетворення війни з імперіалістичної на громадянську»?
А «Війна і українці» (С. Петлюра)
Б «Війна і російська соціал-демократія» (ЦК РСДРП)
В «Жовтневий маніфест» (Микола II)
Г «Маніфест до всіх українців Австро-Угорщини» (ГУР)
13.  Укажіть реальні наслідки «саморозпуску» Української греко-католицької церкви в 1946 р.
А Ліквідація УГКЦ
Б Перехід УГКЦ у підпілля
В Приєднання УГКЦ до УАПЦ
Г Приєднання УГКЦ до католицької церкви
14. У якому році були ліквідовані військові трибунали МВС і Особлива нарада МВС СРСР - головні інструменти масового терору в країні?        
А восени 1954 р.                  
Б восени 1953 р. 
В восени 1956 р.                 
Г восени 1952 р.
15. Укажіть орган, на засіданнях якого 18-19 червня 1957 р. вперше було прийнято рішення про усунення М. Хрущова від влади.
А Президія ЦК КПРС       
Б Пленум ЦК КПРС
 В XX з'їзд КПРС            
Г XXI з'їзд КПРС
16. Який наслідок для економіки держави мало запровадження рад народного господарства в 1957 p.?
А Посилення командної економіки
Б Скасування командної економіки
В Запровадження ринкової економіки
Г Неупорядкованість командної економіки
17.  Які заходи були застосовані владою в 1962 р. до демонстрантів-робітників Новочеркаського електровозобудівного заводу, незадоволених соціальною політикою керівництва країни?
А Звільнення учасників-демонстрантів
Б Переговори з представниками робітників            
В Депреміювання учасників демонстрації 
Г Розстріл учасників-демонстрантів
18. Яку реформу було започатковано в грудні 1962 p.?
А Реформа в галузі освіти
Б Пенсійна реформа
В Реформа управлінського апарату
Г Реформа в галузі промисловості
19. Що, перш за все, мала на меті секретна постанова ЦК КПРС, прийнята в жовтні 1958 p., щодо релігійних організацій?
А Підрив культурної бази Російської православної церкви 
Б Підрив економічної бази Російської православної церкви 
В Заборона парафіянам відвідувати храми 
Г Дозвіл відвідувати богослужіння тільки на свята
20.  Яку першочергову мету передбачала Продовольча програма, прийнята в 1982 p.?
А Суттєве збільшення експорту зерна
Б Капіталовкладення в харчову промисловість
В Суттєве збільшення імпорту зерна
Г Капіталовкладення в сільське господарство
21. Основним наслідком уведення ст. 6 у Конституцію СРСР 1977 р. стало             
А Скасування диктатури КПРС
Б Затвердження основних засад побудови комунізму
В Затвердження диктатури КПРС
Г Затвердження основних засад побудови соціалізму
22. Яке рішення прийняла президія Верховної Ради України своїм указом від 26 серпня 1991 p.?
А Розпустити Компартію України
Б Заборонити діяльність Компартії України
В Тимчасово припинити діяльність Компартії України
Г Злити Компартію і Соцпартію України
23.  Конституційна реформа, запроваджена М. Горбачовим під час «перебудови», передбачала
А Запровадження багатопартійності в державі 
Б Знищення диктатури державної партії 
В Руйнування влади номенклатурних працівників 
Г Залежність рад всіх рівнів від партійних органів
24. Як називався документ, підписаний Україною в лютому 1994 p.?
А Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО 
Б «Партнерство заради миру» з НАТО 
В Меморандум про гарантії безпеки України в Будапешті 
Г Угода про створення Єдиного економічного простору (ЄЕП)

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 735 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть