загрузка...
Історія України варіант 1 - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України варіант 1
18:40
Історія України варіант 1

1. Особливістю Російської імперії початку XX ст. було існування в країні самодержавної монархії. Доповніть таблицю: «Характерні риси самодержавства».

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А Відсутність будь-якого законодавства
Б Наявність національного законодавства
В Наявність елементів національного законодавства
Г Відсутність національного законодавства
2. Що було спільного в здійсненні економічної політики урядів Російської й Леїстро-Угорської Імперій щодо українських земель на початку XX ст.?
А Розвиток важкої промисловості
Б Монополізація промисловості
В Згортання харчової промисловості
Г Демонополізація легкої промисловості
3. Який термін відповідає наведеному визначенню?
«Глобальне збройне протистояння країн, у якому політичні питання розв'язуються збройними засобами».
А Локальний конфлікт
Б Світова війна
В Громадянська війна
Г Міжнаціональний конфлікт
4. Яку основну подію, що відбулася в липні 1919 p., Ілюструє наведена картосхема?
А Завершення окупації Східної Галичини Польщею
Б Початок окупації Східної Галичини Польщею
В Початок антипольського повстання у Львові
Г Наступ радянських військ на Східну Галичину
5.  З якою метою німецька адміністрація підтримувала в Україні Вільне козацтво та консервативно налаштованих політиків й офіцерів за часів Гетьманату Павла Скоропадського?
А Встановлення твердої влади для вивезення продовольства
Б Підтримки стабільної ситуації в українському суспільстві
В Завершення демократичних перетворень в УНР
Г Створення органів демократичної влади на місцях
6. Укажіть особу за описом та фото.
«Він походив з відомої української родини, яка посідала провідне місце в торгівлі цукром, хлібом, худобою, у суконному виробництві тощо. Отримав блискучу освіту, знав тринадцять мов, був вундеркіндом у математиці, вправним альпіністом і віртуозним музикантом. Він був міністром фінансів та міністром іноземних справ у Тимчасовому уряді Росії».
А Кіндрат Яхненко
Б Федір Симиренко
В Михайло Терещенко
Г Іван Харитоненко
7.  Коли було прийнято Універсал Центральної Ради, у якому проголошувалося:
«Хай буде Україна вільною. Не обділяючись від Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
А Липень 1917 р.
Б Червень 1917 р.
В Листопад 1917 р.
Г Січень 1918 р.
8. Яка подія відбулася 30 грудня 1922 року?
А Утворення Генерального Секретаріату Центральної Ради
Б Укладення Варшавської угоди
В Утворення СРСР
Г Проголошення УРСР
9.  Що було наслідком тотального державного контролю за виконанням хлібозаготівельних планів в Україні восени 1932 p.?
А Вилучення запасів зерна для посіву
Б Вилучення запасів зерна для фуражу
В Вилучення всіх продовольчих запасів
Г Вилучення запасів зерна і картоплі
10. Коли відбувалася подія, зображена на фото?
А 1 вересня 1939 р.
Б 27 серпня 1939 р.
В 23 серпня 1939 р.
Г 22 вересня 1939 р.
11.  З якими країнами СРСР та УРСР підписали договори в Парижі 10 лютого 1947 p.?
А Румунія й Угорщина
Б Румунія й Чехо-Словаччина
В Угорщина й Чехо-Словаччина
Г Угорщина й Німеччина
12.  Укажіть основну причину запровадження в СРСР екстенсивної форми господарювання, яку наводить М. Хрущов у своїх спогадах.
«Звичайно, краще вести інтенсивне господарство... Але господарювання на інтенсивній основі вимагає...»
А Висококваліфікованих кадрів Б Модернізації виробництва В Збільшення матеріальних витрат Г Запровадження ринкових відносин
13. Яка область була утворена в січні 1954 p.?
А Черкаська
Б Кримська
В Дрогобицька
Г Херсонська
14. Укажіть, який документ прийняла Верховна Рада України 24 серпня 1991 р.
А Декларація про державний суверенітет України
Б Акт проголошення незалежності України
В Конституція України
Г Акт відновлення Української держави
15. Укажіть особу за наведеною характеристикою.
«Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, У 1960-1965 pp. - співробітник молодіжних газет, автор книжки "Лихо зрозуму". Неодноразово засуджений за правозахисну діяльність. Один з організаторів Української Гельсінської спілки, співголова Народного руху України. Народний депутат України з 1992 p.».
16. Коли Україна стала членом Ради Європи?
А 1991 р.
Б 1995 р.
В 1992 р.
Г 1994 р.
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.
17. Позначте відповідність між напрямками внутрішньої політики та конкретни ми заходами уряду Павла Скоропадського.
А Військова сфера
Б Культура
В Освіта
Г Соціальна сфера
1  Відродження козацького стану, реорганізація і укріплення флоту
2   Прийняття закону про обов'язкове вивчення української мови
3   Заснування «Молодого театру» (Леся Курбаса)
4  Приєднання Маріуполя до України
5   Скасування 8-годинного робочого дня
18. Позначте відповідність між подіями та датами.
А Початок першої п'ятирічки                                1 1925
Б Проголошення курсу на індустріалізацію         2 1933
В Початок стахановського руху                            3 1935
Г Початок другої п'ятирічки                                  
4 1932
                                                                                5 1928
        
19. Установіть послідовність створення організацій в 1914-1915 pp.
А Головна українська рада
Б Загальна українська рада
В Союз визволення України
Г Легіон Українських січових стрільців
20. Установіть хронологічну послідовність висловлювань сучасників про події країни в період 1930-х років.
А «...Щодня повідомляють про нових стахановців, нові рекорди, робітничі мітинги»
Б «...Вношу пропозицію внести в Конституцію СРСР святкування дня народження нашого улюбленого вождя»
В «Торгують тепер усі - і через це просто лихо, коли треба щось купити...»
Г «Ходили та забирали в погребах капусту, все, де в глечику найде що, чистили спеціально»
21.   Укажіть характерні  риси економіки УРСР у період здійснення  першого п'ятирічного плану.
1   Відсутність товарно-грошових відносин
2   Високий   ступінь  централізації  управління   народним   господарством
3  Фактичне відокремлення внутрішнього ринку від зовнішнього
4   Утворення великої кількості трестів і синдикатів
5  Дозвіл держави на існування значної кількості іноземних концесій                                                                
6  Передача у приватну власність частини великих підприємств
7  Монополія зовнішньої торгівлі
22. Укажіть події, які відбувалися в Україні в період 1995-2000 pp.
1   Прийняття Конституції України
2  Запровадження гривні
3  Затвердження Державного Гімну
4  Обрання першого Президента
5   Вступ України до Ради Європи
в Утворення Союзу Незалежних Держав                                   
7 Розпад Радянського Союзу 

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 2497 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть