загрузка...
Історія України варіант 3 - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України варіант 3
19:13
Історія України варіант 3

1. Проаналізуйте таблицю і вкажіть, про що, перш за все, свідчать умови виборів до І Державної Думи за законом 11 грудня 1905 р.

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А Рівність прав усіх виборців 
Б Обмеження прав робітників 
В Обмеження прав поміщиків 
Г Обмеження прав буржуазії
2. Який термін відповідає наведеному визначенню?
«Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства в цілому».
А Індустріалізація             
Б Модернізація  
В Націоналізація                
Г Урбанізація
3. Яка подія Першої світової війни, що відбулася в 1915 p., зафіксована на картосхемі?    
А Галицька битва
Б Брусиловський прорив
В Горлицький прорив 
Г Чортківська офензива
4. Що стало основним підсумком українського державотворчого процесу в період березня-грудня 1917 p.?
А Утворення Центральної Ради
Б Знищення самодержавства
В Проголошення УНР
Г Проголошення автономії України
5. Упізнайте особу за описом.
«Політичний, державний та громадський діяч, видатний український історик. Голова Центральної Ради, один із засновників Української Народної Республіки. Організатор історичної науки в УРСР. У березні 1933 р. висланий з України до Москви».
6.  Що   стало   наслідком   запровадження   карткової   системи   постачання   в 1920-х роках?
А Збільшення асортименту товарів народного споживання для робітників і службовців
Б Значне зменшення обсягів виробництва товарів групи «А» порівняно з товарами групи «Б»
В Обмеження  робітників  і  службовців  у  витратах  на  споживання товарів широкого вжитку
Г Різке збільшення споживання товарів широкого вжитку робітниками й службовцями
7. У чому полягала основна відмінність нової економічної політики від політики «воєнного комунізму» у сфері оподаткування селян?
А Відсутність продовольчої розкладки
Б Здача державі десятої частини від урожаю зерна
В Наявність продовольчої розкладки
Г Здача державі десятої частини від усіх прибутків
8. Подивіться на картину І вкажіть особу художника за описом.
«Геніальний український живописець, один із засновників школи нового українського мистецтва. Навчався у Віленській, Краківській і Мюнхенській академіях мистецтв. Удосконалював майстерність у Парижі. Один з основоположників Української академії мистецтв у Києві (1917р.). Заклав основи українського монументального мистецтва, виховав плеяду послідовників. Репресований у 1937 р.»
А Михайло Бойчук 
Б Тимофій Бойчук 
В Олександр Мизін 
Г Іван Падалка
9. Про який план ідеться в уривку з джерела?
«Кінцевою метою операції є створення загороджувального бар'єра проти азіатської Росії по загальній лінії Волга (Астрахань) - Архангельськ... За допомогою концентрованих ударів... знищити російські війська, що перебувають в Україні...».
А «Ост»
Б «Барбаросса»
В «Вайс»
Г  «Оверлорд»
10. Який історичний період ілюструє наведена фотографія?
А «Перебудова»
Б «Застій»
В «Повоєнна відбудова»
Г «Відлига»
11. Які сфери життя радянського суспільства, на думку «шістдесятників», підлягали реформуванню першочергово?
А Соціальна й духовна 
Б Економічна й політична 
В Військова й патріотична 
Г Духовна й політична
12. Подивіться на світлину і вкажіть прізвище українського льотчика-космонавта, який у 1962 р. здійснив політ у космос.
А Юрій Гагарін 
Б Герман Титов 
В Павло Попович 
Г Адріан Ніколаєв
13. Що мало визначальний вплив на в 1960-х роках?
А Залучення матеріальних ресурсів 
Б Залучення трудових ресурсів 
В Додаткові фінансові залучення 
Г Екстенсивний характер розвитку
14. Дисидентський етап опозиційного руху в Україні започаткувала Українська робітничо-селянська спілка, яку очолював
А Євген Сверстюк 
Б Левко Лук'яненко 
В В'ячеслав Чорновіл 
Г Іван Дзюба
15.  Коли була утворена організація Народний рух України за перебудову?
А 1989 р.          
Б 1985 р. 
В 1991 р.         
Г 1990 p.
16.  Укажіть назву організації, яка була заснована в Маастрихті (Нідерланди) у лютому 1992 р.
А Рада Європи
Б Європейське Співтовариство
В Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Г Північноатлантичний блок
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами,
доберіть одну правильну відповідь з варіантів,
позначених цифрами
17.  Позначте відповідність між іменами історичних осіб та подіями, з якими вони були пов'язані.
А Григорій Вакуленчук 
Б Борис Жаданівський 
В Петро Шмідт 
Г Григорій Безвіконний            
1   Повстання селян на Сумщині
2   Повстання моряків у Севастополі
3  Повстання селян у Великих Сорочинцях
4   Повстання моряків на панцернику «Князь Потьомкін-Тав-ричеський»
5   Повстання саперів у Києві
18. Установіть відповідність між історичними подіями та датами, які мали місце в 1939-1941 pp.
А Вступ Червоної армії на територію Польщі 
Б Приєднання трьох повітів Бессарабії до УРСР 
В Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною 
Г Торговельно-кредитна угода між СРСР і Німеччиною
1  28 червня 1940 р.
2  17 вересня 1939 р.
3  22 червня 1941 р.
4  23 серпня 1939 р.
5  19 серпня 1939 р.    
У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності
19. Установіть хронологічну послідовність описаних в уривках подій.
А «Прагнучи зупинити революцію, Микола II підписав Маніфест» 
Б «У червні спалахнуло повстання на кораблі, який перебував на рейді біля Одеси» 
В «Великий резонанс мав збройний виступ саперів» 
Г «У Полтавській губернії селяни захопили владу і встановили свої порядки»
20. Установіть хронологічну послідовність історичних подій.
А Приєднання Криму до УРСР 
Б Ліквідація раднаргоспів 
В Проведення операції «Вісла» 
Г Початок «відлиги»
Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні
21. Якими були головні причини поразки національно-визвольної боротьби в Україні в період 1917-1920 pp.?
1   Наступ польсько-литовських військ
2  Роз'єднаність дій між національними лідерами
3  Слабка підтримка основних верств суспільства
4  Підтримка білогвардійських військ
5  Відсутність підтримки інтелігенції
6   Відсутність військової підтримки Антанти та Німеччини
7  Наступ російських військ
22. Які події відбувалися в Україні в період 1986-1990 pp.?
1   Утворення Української Гельсінської групи
2  Прийняття Закону «Про мови в Українській СРСР»
3  Прийняття Конституції України
4  Укладення Конституційного договору
5  Виникнення Українського культурологічного клубу
6  Прийняття останньої Конституції УРСР
7  Утворення Української Гельсінської спілки

 

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 1527 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть