загрузка...
Історія України варіант 4 - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України варіант 4
19:22
Історія України варіант 4

1. Що стало наслідком проведення аграрної реформи П. Столипіна

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А Збереження селянської общини
Б Створення значного прошарку «міцних господарів»
В Запровадження ринкових відносин
Г Неможливість продажу селянам власної землі
2. Коли почалася Перша світова війна?
А 18 серпня 1914 р. 
Б 1 серпня 1914 р. 
В 1 вересня 1914 р. 
Г 18 вересня 1914 р.
3. Яку основну функцію мав виконувати плакат «Вторая Отечественная война» на початку Першої світової війни?
А Ідеологічну 
Б Мобілізаційну 
В Мілітаристську 
Г Художню
4. З якою метою російська влада систематично здійснювала депортації на території Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в 1914 p.?
А Вивезення української кваліфікованої робочої сили 
Б Викорінення українського національно-визвольного Руху 
В Переселення українців у центральні регіони Росії 
Г Масове переселення росіян до генерал-губернаторства
5. Укажіть історичну особу.
«Депутат імперського парламенту у Відні. У жовтні 1918 р. скликав і очолив Українську Національну раду, яка проголосила утворення самостійної української демократичної держави. Унаслідок Злуки У HP і ЗУНР увійшов до складу Директорії У HP. Після окупації території ЗУНР польськими військами емігрував».
6. Суть якого поняття розкриває зміст наведеного уривка?
«Для кожного із селянських господарств визначалася кількість зерна, яку потрібно було здати державі. Базарна торгівля хлібом заборонялася. Селяни мали продавати залишки зерна безпосередньо державі за затвердженими цінами... Йшлося не про справжні лишки, а про кількість зерна, яку потребувала держава».
А Продовольча розкладка 
Б Продовольчий податок 
В Продовольчий пайок 
Г Продуктові реквізиції
7.  Що передбачав господарський механізм, затверджений владою в період першої п'ятирічки (1928-1932)?
А Запровадження ринкових відносин 
Б Відірваність від ринку 
В Поширення приватної власності 
Г Збільшення іноземних інвестицій
8. Про що свідчить основний зміст радянського плакату «Більше металу - більше зброї!», випущений в 1940 p.?
А Розвиток літакобудування
Б Підготовку до майбутньої війни
В Розвиток машинобудування
Г Модернізацію металургійної галузі
9. Проаналізуйте картосхему і вкажіть операцію, яка відбул 
А Київська оборонна 
Б Київська наступальна 
В Корсунь-Шевченківська наступальна 
Г Березнігувато-Снігурівська наступальна
10. Позначте термін, який відповідає визначенню.
«Глобальне протистояння двох наддержав - СРСР і США та їхніх союзників, яке супроводжувалося політичним, ідеологічним, економічним, науковим протистоянням та гонкою озброєнь на виснаження».
А Релігійна війна Б Світова війна
В Локальна війна Г «Холодна війна»
11. У якому році відкрилося постійне представництво УРСР при Організації Об'єднаних Націй?
А 1961 р. Б 1957 р.
В 1945 р. Г 1954 p.
12. Найбільшим здобутком реформаторської діяльності М. Хрущова, була
А Децентралізація промисловості 
Б Ліквідація ГУЛАГу 
В Соціальна політика 
Г Освітянська реформа
13. У якому жанрі працював Іван Миколайчук -лауреат Державної премії УРСРім. Т.Г. Шевченка, талановитий актор і режисер, виконавець головних ролей у багатьох фільмах, у тому числі «Білий птах з чорною ознакою», який отримав приз міжнародного Московського кінофестивалю 1971 p.?
А Поетичне кіно В
Б Соціалістичний реалізм 
В Пригодницьке кіно 
Г Історичне кіно
14. Коли відбувся перший страйк шахтарів в Україні?
А Липень 1989 р.             В Грудень 1991 р.
Б Червень 1990 р.           Г Серпень 1991 р.
15. Проаналізуйте основні показники п'ятирічок (середньоня у %) і зробіть висновок щодо стану економіки СРСР період "застою"
А Рівномірний розвиток 
Б Спад економіки 
В Системна криза 
Г Підйом економіки
16. Коли відбулася подія, яку Президент України Л. Кучма описав у своїй книжці «Україна - не Росія»?
«Кравчук привіз нам з Біловезької Пущі, якщо вдуматися, відпускну грамоту від Росії. Документ, підписаний ним... відмінив, у широкому історичному сенсі, все, що колись прив'язало Україну до Росії. Ці акти хоч і давно належали минулому, але зберігали для когось символічне значення».
А 1 грудня 1991 р. 
Б 8 грудня 1991 р. 
В 24 серпня 1991 р. 
Г 21 грудня 1991 
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами
17. Позначте відповідність між громадськими організаціями та датами їхнього
створення.    
А «Січ»                                                1 1911 р.
В «Пласт»                                           2 1894 р.
В «Сокіл»                                            3 1900 р.
Г Товариство «Січових стрільців»    4 1906 р.
                                                            5 1913 р.
18. Укажіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.
А Конституція        1 Сфера діяльності, спрямована на  досяг
Б Влада                  нення,  утримання й  реалізацію влади
В Політика              індивідами й соціальними групами
Г Пропаганда         2 Основний закон держави, який визначає
суспільний і державний устрій, порядок, принципи утворення і повноваження законодавчих, виконавчих, судових органів влади; права, свободи й обов'язки громадян
3  Діяльність, що передбачає поширення, поглиблене роз'яснення будь-яких поглядів, ідей, теорій та забезпечує закріплення в свідомості громадян певних цінностей
4   Здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити вирішальний вплив на діяльність і поведінку людей за допомогою авторитета, права, насильства
5   Перетворення, зміни, нововведення будь-якого змісту    
У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності
19. Установіть хронологічну послідовність наведених цитат.
А «Під впливом ряду обставин ми зробили ту помилку, що вирішили провести безпосередній перехід до комуністичного виробництва і що селяни за розверсткою дадуть потрібну нам кількість хліба»
Б «Генеральний секретаріат не міг довше висіти в повітрі як орган якогось центрального органу, якого не існувало. Він мусить стати урядом Української держави»
В «Перша світова війна з обох сторін була загарбницькою і мала яскраво виражений загарбницький характер
»
Г  «Завдяки українізації існувала перевага українців у складі представників освіти, культури та керівного персоналу республіки»                                                             
20. Установіть послідовність подій Другої світової війни в 1941-1944 pp.
А Створення Південного фронту на території України 
Б Операція з визволення Києва
В Операція з визволення Севастополя                                     
Г Перехід Червоною армією українсько-румунського кордону   
22. Статті Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі, підписаного 1 серпня 1975 р. в ГельсІнкі, передбачали
1   Легітимізацію територіального поділу Європи, який склався після Другої світової війни
2  Захист прав людини
3  Свободу інформації й пересування
4   Контроль СРСР за східноєвропейськими країнами
5   Роззброєння країн Західної Європи
6   Роззброєння СРСР                                                                       
7   Роззброєння США і Канади     

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 1408 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть