загрузка...
Історія України варіант 5 - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України варіант 5
20:45
Історія України варіант 5

1. Подивіться на плакат, що символічно зображає Антанту, і вкажіть, які країни входили до її складу напередодні Першої світової війни.

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А Німеччина, Англія, Франція 
Б Англія, Франція, Росія 
В Австро-Угорщина, Росія, Англія 
Г Англія, Росія, Італія
2. Укажіть голову Директорії, якого обрали на таємному засіданні Українського національного союзу в листопаді 1918 р.
А Федір Швець
Б Симон Петлюра
В Володимир Винниченко
Г Андрій Макаренко
3.  Який   загальний   висновок   щодо   стану   господарства   радянської   Росії в 1920 р. можна зробити з наведеної таблиці?        
А Кризовий стан економіки 
Б Падіння виробництва металу 
В Занепад сільського господарства 
Г Падіння видобутку вугілля
4. Що стало наслідком політики колективізації в СРСР?
А Збільшення кількості середнього прошарку серед селян
Б Перекачування коштів з промисловості в сільське господарство
В Ліквідація державних дотацій селянським господарствам
Г Викачування із села в державний бюджет
5.  Позначте прізвище відомого західноукраїнського художника, громадського діяча, ініціатора першої Всеукраїнської художньої виставки у Львові, визнаного майстра ліричного пейзажу.
6.  На думку французького історика Ернеста Реннана, суттю нації є
А Самоосвіта 
Б Самоусвідомлення 
В Самовдосконалення 
Г Самореалізація
7.  Під чиїм контролем опинилася майже вся економіка України після запровадження першого п'ятирічного плану?
А Республіканських органів влади 
Б Регіональних господарських центрів 
В Союзних центральних органів влади 
Г Великих іноземних корпорацій
8.  Нерівне протистояння між Червоною армією і агресором у 1941-1942 pp. серед іншого мало наслідком
А Зрив німецького плану «блискавичної війни»
Б Зрив німецького плану «Ост»
В Відкриття Другого фронту в Європі
Г Вступ США у Другу світову війну
9. Укажіть назву наступальної операції, зображеної на картосхемі, у результаті якої війська 1-го країнського фронту в березні-квітні 1944 р. вийшли на державний кордон з Румунією й ЧехоСловаччиною.
А Львівсько-Сандомирська 
Б Кримська
В Проскурівсько-Чернівецька 
Г Яссько-Кишинівська
10. Укажіть дату історичної події, яку ілюструє фотографія.
А 2 травня 1945 р. 
Б 9 травня 1945 р. 
В 25 квітня 1945 р. 
Г 2 вересня 1945 р.
11. З якою пропозицією в 1961 р. до М. Хрущова звернувся харківський профе-сор-економіст О. Ліберман щодо реформування економіки СРСР?
А Відмовитися від директивної економіки
Б Посилити централізацію управління економікою
В Запровадити ринкову економіку
Г Поєднати директивну економіку з елементами ринкової
12. Коли під керівництвом Головного конструктора С. Корольова було запущено в космос перший у світі штучний супутник Землі?
А 1957 р.        
В 1955 р. 
В 1953 р.        
Г 1961 p.
13. Який термін відповідає наведеному визначенню?
«Громадяни, які виступають проти державного ладу чи загальноприйнятих норм у певній країні, протистоять офіційній політиці та ідеології».
А Націоналісти 
Б Дисиденти 
В «Шістдесятники» 
Г Ліберали
14.  Яка вимога голодуючих студентів до влади під час «революції на граніті» у Києві 1990 р. була виконана?
А Позачергові вибори до Верховної Ради 
Б Націоналізація майна КПРС і ВЛКСМ 
В Відставка голови Ради міністрів УРСР 
Г Проведення   військової  служби  громадян  України  в межах УРСР
15. Яка валюта була запроваджена в Україні в 1996 р.?
А Рубль 
Б Карбованець 
В Гривня 
Г Купон
16.  Розгляньте фото і вкажіть, яку основну місію виконують представники цієї організації в 2014 р. на Сході України.
А Спостерігачі
Б Волонтери
В Військові консультанти
Г Політичні консультанти
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами    
17. Позначте відповідність між характеристиками історичних осіб, які діяли в період 1917-1918 pp., та їхніми іменами.
А Громадсько-політичний діяч, історик.  Голова Української Центральної Ради         
Б Громадсько-політичний діяч, письменник.  Голова  Генерального  Секретаріату
В Громадсько-політичний діяч,  Голова Тимчасового   робітничо-селянського уряду 
Г Військовий, керівник КВО, учасник бойових дій під час збройного повстання в Києві
Григорій ГГятаков Віктор Павленко Володимир Ленін Володимир Винниченко Михайло Гру шевський
18. Укажіть відповідність між термінами і поняттями.
А Дефіцит 
Б Інфляція 
В Директива 
Г Реформа
1   Знецінення грошової одиниці, викликане надлишковим, порівняно з обсягом вироблених товарів та послуг, випуском грошової маси в обіг
2   Перевищення витрат над надходженнями чого-небудь (грошей, капіталів, продуктів, сировини тощо)
3   Перетворения, зміни, нововведення будь-якого змісту
4   Розпорядження, керівна вказівка
5   Зменшення грошової маси в обігу шляхом вилучення частини надлишкових порівняно з потребами грошового обігу паперових грошей
У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події в хронологічній послідовності
19. Розташуйте в хронологічній послідовності історичні події 1919-1937 pp.
А Початок   запровадження   політики   коренізації  у формі   українізації 
Б Прийняття Конституції УРСР 
В Запровадження політики «воєнного комунізму» 
Г Введення нової економічної політики
20. Установіть хронологічну послідовність історичних подій.
А Прийняття Декларації про державний суверенітет
Б Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР    
В Затвердження державної символіки України                      
Г Заснування Збройних сил України                                       
Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні
21. Укажіть  основні  риси  централізованої  економіки   більшовиків у 1919-1920 pp.
1   Відсутність ринку
2   Відсутність товарно-грошових відносин
3  Приватна власність на основні засоби виробництва
4  Наявність товарно-грошових відносин
5  Запровадження нової економічної політики
6   Відсутність приватної власності                                                
7   Надання широких економічних прав регіонам                      
22.  У   період  лібералізації  суспільно-політичного  життя   «шістдесятники» намагалися
1  Організовувати протести проти існуючої влади
2  Творити в рамках «соціалістичного реалізму»
3  Оновити радянський лад шляхом реформ
4  Обстоювати верховенство закону
5  Пропагувати загальнолюдські цінності
6  Створити опозицію радянському режиму                               
7  Змінити Конституцію України

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 1230 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть