загрузка...
Історія України варіант 6 - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України варіант 6
20:53
Історія України варіант 6

1.  Що спільного було в статусі українців в Австро-Угорській та Російській імперіях?

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А Міська нація
Б Селянська нація
В Індустріальна нація
Г Аграрно-індустріальна нація
2.  Коли розпочалася реформа Столипіна в Україні?
А 1910 р. 
Б 1906 р. 
В 1907 р. 
Г 1908 p.
3. Упізнайте особу за фото і описом.
«Військовий льотчик, засновник вищого пілотажу. Першим у світі на літаку виконав «мертву петлю». У серпні 1914 р. відбувся його останній повітряний бій з австрійським льотчиком бароном Ф. Розенталем, за яким спостерігали тисячі військових та жителів міста. У цьому бою льотчик уперше у світі застосував повітряний таран. Від удару австрійський літак розвалився. Не витримав і цього літак пілота».
А Петро Нестеров 
Б Ігор Сікорський 
В Петро Франко 
Г Дмитро Вітовський            
4.  Укажіть, який основний епізод відображає подана картосхема.
А Перемишльська битва 
Б Галицька битва 
В Брусиловський прорив 
Г Горлицька битва
5. Укажіть наслідок соціально-економічних перетворень радянської влади в Україні в 1919-1920 pp.
А Масові антибільшовицькі виступи робітників
Б Виступи селян на підтримку радянської влади
В Підтримка армією більшовицьких перетворень
Г Антибільшовицькі виступи в армії й на селі
6. Яким твердженням необхідно завершити заповнення таблиці «Основні складові нової економічної політики»?
А Заборона приватної торгівлі Б Дозвіл на приватну торгівлю В Запровадження товарообміну Г Введення безкоштовних послуг
7. Яке гасло було висунуте більшовиками в 1925 p.?
А «Курс на українізацію в УСРР»
Б «Курс на соціалістичну індустріалізацію»
В «Курс на суцільну колективізацію»
Г «Курс на ліквідацію неписьменності»
8. Подивіться на фото й укажіть, який основний наслідок для жителів мало занесення на «чорні дошки» окремих населених пунктів або територій (1932 p.).
А Уведення карткової системи 
Б Вилучення наявного зерна 
В Приречення на голодну смерть 
Г Вилучення худоби та птиці
9. Розгляньте світлину і вкажіть, коли розпочалася Київська наступальна операція військ 1-го Українського фронту.
А Листопад 1943 р. 
Б Грудень 1943 р. 
В Листопад 1944 р. 
Г Грудень 1942 р.
10. У який період відбулася лібералізація суспільства, яка сприяла духовному відродженню українців?
А Кінець 1950-х - перша половина 1960-х pp. 
Б Кінець 1940-х - перша половина 1950-х pp. 
В Кінець 1960-х - перша половина 1970-х pp. 
Г Кінець 1970-х - перша половина 1980-х pp.
11. Який термін відповідає визначенню?
«Режим, який характеризується цілковитою незалежністю держави від суспільства, здатністю правлячої верхівки контролювати всі сфери суспільного життя, нав'язувати громадянам силою, пропагандою або вихованням норми життєдіяльності, спосіб життя, характер мислення тощо».
А Диктатура
Б Деспотія                                                                                      
В Демократія                                                                                  
Г Тоталітаризм                                                                              
12. Про який період в історії пише автор в уривку з джерела?
«Почалося тотальне переродження кадрів... Цей процес спочатку захопив комсомол, потім Ради і, насамкінець, партію, яка ще довго трималася на залізній дисципліні... До "керівної годівниці" дедалі наполегливіше й нахабніше потяглися герої нового часу - безпринципні кар'єристи, готові не тільки служити, а й прислужувати - але кожен за свою ціну. "Популярність і гроші" - ці дві складові успіху стали девізом для нової когорти керівників».
А «Перебудова» 
Б «Застій» 
В «Відлига» 
Г «Відбудова» 13. Упізнайте особу за описом та фото.
«Популярний український актор театру і кіно, кінорежисер, народний артист. УРСР, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка. У 1974р. поставив фільм "У бій ідуть тільки "старики", у якому був автором сценарію та виконавцем головної ролі Титаренка. Ум. Києві встановлено пам'ятник актору».
А Леонід Осика 
Б Юрій Іллєнко 
В Леонід Биков 
Г Микола Мащенко
14. Які наслідки мав заколот консервативних сил, що відбувся в Москві 19-24 серпня 1991 p.?
А Зміцнення міжнародного авторитету СРСР 
Б Зміцнення авторитету КПРС 
В Розпад Радянського Союзу 
Г Посилення загрози «холодної
війни»
15. Укажіть одного з керівників Гельсінської групи, яка утворилася в Києві 1976 р.
А Микола Руденко 
Б Іван Дзюба 
В Євген Сверстюк 
Г Василь Стус
16. Завершіть висновок, який було зроблено в Національній доповіді Академії наук України в 2009 р. щодо соціально-економічного стану України.
«Попри демократичні перетворення в державі, напрацювання єдиної стратегічної соціальної політики в умовах ринкової економіки...».
А Були в центрі уваги за Президента Леоніда Кучми 
Б Були реалізовані за Президента Віктора Ющенка 
В Стали завданням за Президента Віктора Януковича 
Г Не стали завданням жодної влади
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами
17. Позначте відповідність між термінами (поняттями) та їхніми значеннями.    
А Популізм         1  Політика  залякування   аж  до  фізичного
Б Терор                    знищення
В Політичні        2 Виключна обдарованість і надзвичайна по-
репресії                пулярність
Г Харизма-         3  Каральні заходи щодо тих, хто чинив або
тичність               міг чинити опір державній  владі (ув'яз-
нення в тюрму або концтабір, депортація, позбавлення засобів існування, застосування смертної кари)   '
4  Докорінний, рішучий; такий, хто дотримується крайніх, рішучих поглядів
5  Політика загравання з масовою аудиторією з метою маніпуляції громадською думкою, голосами виборців тощо
Установіть відповідність   між  іменами  та  подіями,  з  якими  вони  були пов язані.
А Ігор Сікорський        
Б Євген Патон 
В Федір Андерс             
Г Петро Нестеров
У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності
19. Установіть послідовність подій культурного життя.
Першим у світі на літаку виконав «мертву петлю» 
Побудував перший цивільний дирижабль
Створив перший у світі багатомоторний літак «Ілля Муромець» Побудував двомісний гідролітак Займався мостобудуванням та електрозварюванням
А Утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю
Б Виникнення масової письменницької організації «Плуг» 
В Початок будівництва найбільшої в Європі Київської кіностудії 
Г Виникнення Вільної академії пролетарської
літератури (ВАПЛІТЕ)
20. Установіть хронологічну послідовність подій зовнішньої політики України.
А Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
Б Підписання в Будапешті Меморандуму про гарантії безпеки України
В Вступ України до Ради Європи    
Г Підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО                                                            
Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні
21.   З якою метою українські партії вимагали автономії Галичини в межах Австро-Угорської імперії?
1   Політичний розвиток краю
2   Захист національних інтересів
3   Протистояння русифікації
4   Протистояння полонізації
5   Культурний розвиток краю
6   Соціальний розвиток нації                                                           
7   Модернізація економіки краю                                                     
22. Укажіть наслідки перших років «перебудови» в Україні.
1   Значне прискорення темпів розвитку народного господарства
2   Не відбулося значних змін у народному господарстві
3  Відвертий спротив ринковим перетворенням
4   Активні ринкові перетворення в економіці
5   Заміна директивного управління ринковим
6   Перевищення обсягів виробництва товарів групи «Б» над групою «А»
7   Зміцнення директивного управління економікою

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 1161 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть