загрузка...
Історія України варіант 7 - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України варіант 7
21:00
Історія України варіант 7

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну.
1. Яку однакову вимогу українські депутати висували в парламентах та Австро-Угорської імперій на початку XX ст.?

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А Надання автономії Україні
Б Надання політичних прав українському народу
В Проголошення незалежності України
Г Приєднання Західної України до Росії
2. Проаналізуйте бойовий шлях Українських січових стрільців за наведеною картосхемою і вкажіть місце битви, яка відбулася за їхньою участю у вересні 1916 р.
А Гора Лисоня 
Б Гора Маківка 
В Ужоцький перевал 
Г Болехів
3. Який Універсал Центральної Ради містив такі соціальні вимоги?
«Скасування права власності на землю, 8-годинний робочий день на підприємствах, контроль за виробництвом, скасування смертної кари».
А І Універсал 
Б IV Універсал 
В II Універсал 
Г III Універсал
4. Яке визначення відповідає терміну «громадянська війна»?
А Збройне протистояння всередині  країни, зумовлене боротьбою за владу
Б Насильницьке  втручання  однієї  держави  (держав)  у  внутрішні справи іншої держави (держав)
В Підпорядкування економічного, політичного і громадського життя ідеям мілітаризму
Г Приведення до активного, готового до дії стану, зосередження сил і засобів на виконання будь-якої мети
5. Укажіть, хто написав твір «Відродження нації», у якому автор, досліджуючи причини поразки Центральної Ради, відзначав, що «вона ставила національно-державну ідею значно вище за соціальну».   6. Який наслідок для України мало укладення Варшавської угоди?
А Інтервенція Антанти        
Б Наступ Врангеля   
В Інтервенція польських військ             
Г Перший зимовий похід
7. Яке поняття відповідає визначенню?
«Політика радянського керівництва, спрямована на утвердження контролю за життям національних республік, яка здійснювалася за допомогою переведення діяльності органів управління, культурно-освітніх закладів, преси на місцеві мови національностей».        
А Індустріалізація 
Б Націоналізація
В Коренізація 
Г Колективізація            
8. Яка основна причина хлібозаготівельних криз 1927-1928 і 1928-1929 pp.?
А Початок індустріалізації
Б Суцільна колективізація      
В Політика «ножиці цін»  
Г Переселення селян у міста
9. Проаналізуйте показники таблиці «Промислове виробництво в СРСР у роки першої п'ятирічки (1928-1932)» і зробіть загальний висновок щодо розвитку господарства.
А Стрімке зростання залізодобувної галузі 
Б Бурхливий розвиток харчової промисловості 
В Катастрофічний стан радянської економіки 
Г Дострокове завершення першої п'ятирічки
10. Укажіть, коли в ході Східно-Карпатської операції вся територія України була звільнена від окупантів.
А 18 жовтня 1943 р.         
Б 28 жовтня 1943 р. 
В 18 вересня 1944 р.       
Г 28 жовтня 1944 р.
11.  Укажіть галузі господарства УРСР, які підлягали першочерговому відродженню й розвитку в період п'ятого п'ятирічного плану (1946-1950).
А Важка та харчова галузі промисловості 
Б Важка промисловість та залізничний транспорт 
В Харчова промисловість та залізничний транспорт 
Г Сільське господарство та легка промисловість
12. Завершіть речення.
«Особливе місце  в  національно-культурному житті  України  кінця 1950-х - початку 1960-х pp. належало...»
А Періодичній пресі 
Б Етнографії та демографії 
В Літературі й мистецтву 
Г Історії та філософії
13. Укажіть автора картини «Хліб» - відомої української художниці, народного художника СРСР, дійсного члена Академії мистецтв СРСР, професора Київського художнього інституту.
А Тетяна Яблонська 
Б Алла Горська 
В Катерина Білокур 
Г Марія Приймаченко
14. Розгляньте фотографію та укажіть дату аварії на ЧАЕС. 
А 26 квітня 1988 р. 
Б 26 квітня 1986 р. 
В 26 квітня 1985 р. 
Г 26 квітня 1990 р.
15. Закінчіть думку, яку в 1991 р. висловив Президент Кравчук.
«Не маючи власної грошової одиниці, ми виявилися зовсім незахищени ми від можливої навали рубля... Цим і зумовлюється наш перехід до...».
А Доларів
Б Купонів 
В Карбованців 
Г Гривні
16. Яка мета конституційної реформи М. Горбачова?
А Запровадження повновладдя рад різних рівнів
Б Позбавлення КПРС ідеологічної функції
В Запровадження багатопартійності
Г Урізання прав національних республік            
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами
17. Укажіть відповідність між історичними подіями і датами.
А Утворення ЗУНР Б Акт злуки УНР і ЗУНР В Варшавська угода Г Ризький мир
1  Січень 1919 р.
2  Березень 1921 р.
3  Листопад 1918 р.
4  Квітень 1920 р.
5  Березень 1917 р.
18. Укажіть відповіднісі
А Конституція 
Б Влада 
В Політика 
Г Пропаганда між термінами та їхніми визначеннями.
1   Сфера діяльності, спрямована на досягнення» утримання й реалізацію влади індивідами й соціальними групами
2  Основний закон держави, який визначає суспільний і державний устрій, порядок, принципи утворення і повноваження законодавчих, виконавчих, судових органів влади; права, свободи й обов'язки громадян
3  Діяльність, що передбачає поширення, поглиблене роз'яснення будь-яких поглядів, ідей, теорій та забезпечує закріплення в свідомості громадян певних цінностей
4   Здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити вирішальний вплив на діяльність і поведінку людей за допомогою авторитета, права, насильства
5   Перетворення, зміни, нововведення будь-якого змісту
У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності
19. Установіть хронологічну послідовність наведених цитат.
А «Під впливом ряду обставин ми зробили ту помилку, що вирішили провести безпосередній перехід до комуністичного виробництва і що селяни за розверсткою дадуть потрібну нам кількість хліба»
Б «Генеральний секретаріат не міг довше висіти в повітрі як орган якогось центрального органу, якого не існувало. Він мусить стати урядом Української держави»
В «Перша світова війна з обох сторін була загарбницькою і мала яскраво виражений загарбницький характер»
Г «Завдяки українізації існувала перевага українців у
складі представників освіти,  культури та керівного персоналу республіки»                                                    
20. Установіть послідовність подій Другої світової війни в 1941-1944 pp.
А Створення Південного фронту на території України 
Б Операція з визволення Києва
В Операція з визволення Севастополя                                     
Г Перехід Червоною армією українсько-румунського кордону    
Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні
21.  Назвіть основні причини голоду 1921-1923 pp.
1  Радянсько-польська війна
2  Посуха в південних губерніях України
3  Запровадження нової економічної політики
4  Інтервенція Антанти на півдні України
5  Дії повстанської армії під керівництвом Нестора Махна
6   Економічні наслідки світової і громадянської воєн
7  Запровадження політики «воєнного комунізму»
22.  Які основні рішення були прийняті XX з'їздом КПРС (1956 p.)?
1   Посилення тоталітаризму
2  Лібералізація політичної системи
3  Відмова від масових репресій
4  Ліквідація ГУЛАГу
5  Запровадження масових репресій
6  Посилення політичної цензури
7  Відмова від реабілітації жертв сталінізму                  

 

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 1117 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть