загрузка...
Історія України варіант 9 - 20 Марта 2015
Главная » 2015 » Март » 20 » Історія України варіант 9
21:15
Історія України варіант 9

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну
1. Як називався журнал української громади в І Державній Думі Російської імперії?

предыдущий урок   конспекты уроков   следующий урок
 

А «Українські вісті» 
Б «Український вісник
В «Український журнал 
Г «Українська правда»        
2. Проаналізуйте карту й укажіть, війська якої держави вторглися на територію ЗУНР у листопаді 1918 р.
А Румунії
В Антанти 
Б Польщі
Г Угорщини
3. Упізнайте особу за описом й фото.
«Авіаконструктор, один з піонерів авіації. Під час навчання в Київському політехнічному інституті спроектував і побудував кілька гвинтокрилів та літаків біпланів. У 1911 р. на літаку власної конструкції встановив світовий рекорд швидкості з екіпажем. Під його керівництвом були побудовані багатомоторні літаки. У 1918 р. емігрував у Францію, у 1919 р. - у США, де займався конструювашіям літаків та гвинтокрилів. Його фірма створила нове покоління гвинтокрилих машин, які сьогодні працю ють у всьому світі».
А Ігор Сікорський 
Б Петро Нестеров
В Сергій Уточкін 
Г Федір Андерс
4. Яка подія стала одним із завершальних етапів у становленні європейського устрою після Першої світової війни?
А Інтервенція Антанти в Україну
Б Радянсько-польська війна
В Розгром Повстанської армії
Г Розгром військ Врангеля
5. Укажіть, яка форма колективної праці не змогла б існувати в період «воєнного комунізму» через відсутність товарно-грошових відносин.
А ТСОЗ                                       
Б Артіль   
В Комуна                                  
Г Кооператив
6.  На плакаті відтворено Державний Герб України, який створив «...графік європейського масштабу, громадський діяч, що брав активну участь у відродженні вітчизняного мистецтва і культури. Він був одним з ініціаторів створення Української академії мистецтв у Києві. Розробив малюнки українських грошей, які в 1917 р. прийшли на зміну російським». Укажіть автора.
А Василь Кричевський           
Б Михайло Бойчук 
В Георгій Нарбут                 
Г Олекса Близько            
7.  Хто був засновником художнього музею в Києві, який в 1923 р. було перейменовано в Музей західного і східного мистецтв?
А Богдан Ханенко                   
Б Михайло Терещенко 
В Микола Мурашко          
Г Левко Симиренко
8. Упізнайте особу за описом та фото.
«Ідеолог українського національного відродження. У 1924-1927 pp. був народним комісаром освіти, багато уваги приділяв українізації. Виступав за виведення української освіти, науки і культури на європейський рівень. Репресований в 1933 р.»
9.  Яка країна в липні-серпні 1941 р. окупувала частину території України під назвою «Трансністрія»?
А Болгарія 
Б Румунія 
В Німеччина 
Г Угорщина
10. З якою основною метою господарське керівництво армійського угруповання «Південь» 2 вересня 1943 р. видало директиву про знищення матеріальних цінностей Донбасу?
«1. Увесь Донецький басейн ...повинен бути повністю зруйнований... У цьому регіоні в майбутньому ніяких господарських завдань ставитися не буде.
2. Все, що не може бути евакуйоване, підлягає зруйнуванню: особливо водогінні та електричні станції і взагалі силові та трансформаторні станції, шахти, заводські споруди... урожай, який не може бути вивезений, села і будинки».
А Знищення житниці України 
Б Ліквідація промислового потенціалу України 
В Переселення іноземців на територію регіону 
Г Знищення слов'янського населення краю
11. Укажіть подію, яка збігається в часі з проведенням першої повоєнної грошової реформи.
A XX з'їзд КПРС
Б Початок «відлиги»
В Реабілітація політв'язнів
Г Скасування карткової системи
12. Доповніть таблицю «Зміни в соціальній політиці держав 1956-1964 pp.».
А Вересень 1956 p.        
Б Вересень 1957 р. 
В Вересень 1958 p.       
Г Вересень 1959 p.
13. Який історичний період ілюструє наведена фотографія?
А 1936-1941 pp.            
Б 1945-1953 pp.   
В 1953-1964 pp.         
Г 1964-1982 pp.            
14. Укажіть назву організації ООН.
«Існує з 1946 р. з метою сприяння миру та міжнародній безпеці шляхом розвитку співробітництва між державами в галузі освіти, науки і культури. Під її егідою відзначалося 100-річчя від дня народження Т. Шевченка, 100-річчя А. Кримського, 100-річчя І. Франка тощо. Україна -член цієї організації з 1954 p.».
А ЮНІСЕФ                     
Б ЮНЕСКО
В ЕКОСОР                     
Г ВООЗ
15. Позначте подію, яка відбулася 8 грудня 1991 р.
А Вибори другого Президента України
Б Спроба державного перевороту в СРСР
В Створення Співдружності Незалежних Держав
Г Ухвалення Закону «Про Збройні сили України»
16. Укажіть термін, який відповідає визначенню.
«Процес добровільного зближення країн, взаємного пристосування господарських структур, формування глибоких і стійких міжнародних зв'язків у провідних галузях виробництва, науки й техніки, розширення і зміцнення міжнародного ринку цих країн шляхом відповідних політичних, економічних і організаційних умов».
А Об'єднання 
Б Інтеграція 
В Приєднання 
Г Імплементація
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами
17. Установіть відповідність між історичними особами та їхнім статусом.
А Петро Врангель Б Юзеф Пілсудський В Симон Петлюра Г Михайло Фрунзе
1   Командуючий Південно-Західним фронтом
2  Верховний головнокомандувач Російської армії
3  Президент ЗУНР
4  Верховний головнокомандувач армії УНР
5  Маршал Польської держави
18. Установіть відповідність між подіями та датам.
А Вступ України до Світової організації тор-        1   2005 р
гівлі (СОТ)                                                                2   1995 р
Б Надання Європейським Союзом Україні ста-    3   2008 р
тусу країни з ринковою економікою                       4   1997 р
В Підписання Україною Хартії про особливе        5   2009 р 
партнерство з НАТО
Г Вступ України до Ради Європи    
У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності
19. Укажіть хронологічну послідовність подій, які відбувалися в 1918 р.
А Останнє засідання Центральної Ради
Б Підписання мирного договору у Брест-Литовську          
В Проголошення IV Універсалу Центральної Ради               
Г Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
20. Укажіть хронологічну послідовність подій, які відбувалися в період радяні-зації західноукраїнських земель у другій половині 1940-х років.
А Підпорядкування УГКЦ російському патріархату
Б Завершення спротиву ОУН і УГІА
В Розгортання індустріалізації
Г Завершення суцільної колективізації
Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні відповіді. 
21. Які подхї відбувалися в Україні в березні-жовтні 1917 p.?
1. Українізація армії
2. Завершення Української революції
3. Укладення Брестського миру
4. Проголошення автономії
5   Проголошення незалежності
6   Ультиматум Раднаркому
7   Утворення Генерального Секретаріату                                       
22. Під якими гаслами розпочиналися реформи в період 1985-1991 pp.?
1   Розпад СРСР
2   Нове мислення
3   Перебудова
4   Конфронтація
5   Гласність
6   Гонка озброєнь
7   Русифікація України

 


Категория:
ДПА 2015
| Просмотров: 1254 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть