загрузка...
Класифікація карт. Географічні атласи - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » Класифікація карт. Географічні атласи
11:35
Класифікація карт. Географічні атласи

- Чому на карті можуть вміститися як окремі частини земної поверхні, так і вся Земля. 
- Про розмаїття карт за змістом і призначенням. 
- Чому об'єднують карти в атласи,
- Чому на карті можуть уміститися як окремі частини земної поверхні, так і вся Земля. Зверніть увагу на карти, що вміщені на форзаці вашого підручника. На одній з них зображено всю Землю, а на іншій - лише територію нашої країни. Зобразити різні за площею ділянки земної поверхні на однаковому за розмірами аркуші паперу
змогли, використавши різний масштаб (мал. 43). А різні за масштабом карти мають й різну точність і деталізацію, різне призначення.
За масштабом карти поділяють на три групи. Великомасштабні карти мають масштаб від 1 : 10 000 до 1 : 200 000; середньомасштабні - від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000; дрібномасштабні карти мають масштаб менший за 1 : 1 000 000.
На великомасштабних картах показують переважно невелику територію, наприклад один населений пункт. На дрібномасштабних картах на одному аркуші можна одразу побачити навіть всю Землю. Отже, що дрібніший масштаб карти, то більшу територію земної кулі можна на ній відобразити.
За просторовим охопленням карти поділяють на карти півкуль, материків і океанів, країн, областей тощо, а карти океанів - ще й на карти морів, заток і проток. Масштаб карти дає змогу встановити особливості її змісту.
- Про розмаїття карт за змістом і призначенням. Велике значення для практичного використання карт має їхній зміст. Саме за змістом розрізняють загальногеографічні та тематичні карти. Загальпогео-графічні карти з однаковою детальністю відображають усі географічні об'єкти місцевості: рельєф, річки, озера, Грунти, рослинний і тваринний світ, населені пункти, шляхи сполучення, господарські об'єкти. Ці карти дають змогу скласти найповнішу географічну характеристику будь-якої місцевості.
Тематичні карти - різні фізико-географічні та соціально-економічні карти, що відображають окремі природні й суспільні явища або їх поєднання. Усі ці карти характеризують географічні об'єкти та явища на певну тему, яку визначає їхня назва. На тематичних фізико-географічних картах зображують лише природні об'єкти та явища. До цієї групи належать карти рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинності, тваринного світу, природоохоронних об'єктів. До тематичних карт суспільних явищ відносять карти населення, господарства, адміністративні, Історичні, карти обслуговування населення та охорони здоров'я тощо.
Розгляньте в атласі з географії для 6-го класу набір карт. Назвіть карти з найдрібнішим і найбільшим масштабом. Чим вони відрізняються щодо охоплення території та змісту?
Карти також поділяють на окремі групи й за призначенням. Призначення карт так само різноманітне, як і різноманітні сфери людської діяльності. Так, навчальні карти використовують як наочні посібники або матеріал для самостійної роботи під час вивчення географії, історії та інших предметів.
Туристичними картами користуються туристи і мандрівники. На них відображають цікаві для туризму об'єкти: історичні пам'ятки, музеї, заповідники, а також готелі, туристичні бази. Ці карти яскраво оформлені, мають пояснювальні умовні знаки та довідкову інформацію (мал. 44).
Науково-довідкові карти призначені для виконання за їхньою допомогою наукових досліджень і отримання максимально детальної, науково достовірної інформації.
- Чому об'єднують карти в атласи. Крім карт, люди часто користуються географічними атласами - цілісними систематизованими зібраннями різних карт. У сучасних географічних атласах усі карти доповнюють одна одну і допомагають одночасно працювати з кількома картами. А це буває потрібно, коли аналізуєш якісь природні явища або складаєш комплексну всебічну характеристику певної території. Як і карти, атласи класифікують за просторовим охопленням, змістом і призначенням. Найпоширеніші довідкові атласи зазвичай загальногеографічні. Навчальні атласи використовують під час навчання в школі та вищих навчальних закладах.
Туристичні й дорожні атласи призначені для задоволення запитів туристів, спортсменів, автолюбителів, мандрівників. У них детально зображені туристичні об'єкти, меренга автомобільних доріг і залізниць, пішохідні, водні, автомобільні маршрути.
Від паперових до електронних атласів. Перший атлас з'явився в результаті спільної багаторічної роботи з картографії Герарда Меркатора та Аврама Ортелія. Названо його було на честь Атласа - міфічного короля Лівії. Картографи вважали, що зображення на окремих картах невеликих ділянок земної поверхні зменшать спотворення, а зібрані разом вони не порушать цілісної картини земної кулі. Атлас Ортелія називався «Видовищем кулі земної». У 1585-1595 роках було створено великий двотомний атлас Меркатора.
У XVII ст. був створений атлас-велетень, який нині зберігається у міській бібліотеці Берліна. Він має розміри 110x170 см, уміщує 35 настінних карт і важить 175 кг. Це найбільший атлас у світі. Перше зібрання карт України створив у XVII ст. французький інженер Пйом де Боплан.
Крім паперових, нині є й електронні атласи. Так, електронний «Атлас України» містить 176 карт, а також фотографії, тексти, графіки. Він надає всебічну інформацію про історію, природу, населення та господарство України на початку XXI ст.
1. Як поділяють карти за масштабом?
2. Які бувають карти за змістом і призначенням?
3. Чим відрізняються загальногеографічні карти від тематичних?
4. З якою метою створюють атласи?
5. Чому карти бувають різними за охопленням території?
6. Яким є наукове і практичне значення географічних карт?
7.  Визначте, у яких масштабах виконано карти у вашому атласі.
8.  Визначте, які карти атласу є загальногеографічними. а які - тематичними?

Градусна сітка на глобусі та географічній карті


Категория:
2014
| Просмотров: 1571 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть