загрузка...
Краса і багатство української мови - 23 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 23 » Краса і багатство української мови
16:06
Краса і багатство української мови

Прочитайте текст. Поясніть значення виділених слів.
Людство ще не винайшло таких приладів, якими можна виміряти красу й багатство мови. Адже для кожного своя мова — найкраша. нап-багатша. У ній людина знаходить точне, шире, таке потрібне для спілкування слово. Ось як про це пише поет В. Бичка
Бесідо ж моя щирая,                        Чисті, незапорошєні.
Всіх я до тебе запрошую.                 Світлі слова, мов промені.
Тільки у вас я вірую.                        Неголосні, єдинії.
Люди мої хорошії!                           З вами в розмові, в гомоні
Тільки для вас визбирую                Чую себе людиною.
Прислухаймося до усної мови. Якщо вимовимо слова виразно, наголошуючи правильно склади, відчуємо, яка повноголоса, милозвучна мова, як урівноважуються в ній голосні й приголосні звуки.
Запам 'ятаймо!
В українській мові переважають відкриті склади, які закінчуються голосним звуком: чергуються у - в. і - й (він увійшов — вона ввійшла, поїзд іде — зима йде). Це робить мову гнучкою та мелодійною.
Склад наприкінці слова вимовляють протяжна Наголос вільний, рухомий: Я. в. одн. — книжка. Р. в. одн. — книжки. Н. в. мн. — книжки.
Прочитайте матеріал, поданий у таблицях. Накресліть їх у зошиті. Додайте власні приклади чергування, зразки варіантних форм.
Засоби милозвучності української мови: чергування, варіантні форми.
Прочитайте текст. У якому слові відбувається чергування у - в? Поясніть його.
Учителька викликала Серпика до дошки. Він вийшов, стоїть і мовчить.
— Я тебе уважно слухаю, — каже вчителька.
— Дивно. — знизує плечима Сергійко. — я ж нічого не кажу.
1. Спишіть текст, вибравши з дужок потрібний прийменник, сполучник.
—  Мамо, коли ж по черешні?
— Спіють наші черешні, хай спіють... Бачиш. — кивнула на вікно. — (в. у) небі наче на грозу збирається. Ще під грім (і. й. та) блискавку втрапимо.
— Хіба б не перечекали? Під вербою чи липою.
— А як (в. у) полі нажене? Голо ж голісінько (в. у) полі.
— Так (й. і) не скуштую черешень, а ввечері на поїзд мені...
—  Хай лишень розпогодиться, підемо... — (і. й) стала бідкатися: — Скільки цих клопотів набралось (в. у) хаті (і. й. та) біля хати! (За Є. Туйолом).
2. Доберіть синоніми до виділених вислову та слова. Запишіть.
1.   Прочитайте вірш. Доберіть варіантні форм и до виділених слів.
Думка
Тече вода в синє море.                Пішов козак світ за очі;
Та не витікає.                                Грає синє море.
Шука козак свою долю.                 Грає серце козацькеє.
А долі немає.                                А думка говорить...
Г. Шевченко
2.  Поясніть значення усталеного вислову піти (іти) світ за очі. Доберіть синоніми до цього фразеологізму. Запишіть.
Це цікаво!
У словнику сучасної літературної мови налічують до двохсот тисяч слів. Якщо врахувати фольклор і усну практику українців, то українська мова складатиметься з півмільнона слів.
1.  Прочитайте слова-синоніми. Складіть і запишіть речення з чотирма з них (на вибір).
Зарозумілість, гордощі, гордовитість, гордість, бундючність, пиха, пихатість, чванство, чванливість, зазнайство, зверхність.
2.  Чи всі слова наведеного синонімічного ряду позначають негативні риси характеру? Обгрунтуйте відповідь.
Запам 'ятаймо!
Українська мова багата на зменшено-пестливі слова: матусенька, тихесенький, пізненько, спатоньки.
1.  Прочитайте текст народно? колискової пісні. Поясніть, якими засобам и досягається милозвучність української мови.
Сонки-дрімкн в колисоньки.         А в роточок говорушки.
Добрий розум в головоньки.        А в ніженьки ходусеньки.
А рісточкн у кісточки.                   А в рученьки ладусеньки. Здоров'ячко у сердечко.
2.  Доберіть спільнокореневі слова до зменшено-пестливих слів. Запишіть.
Спишітьтекст. Поясніть значення виділенихслів, висловів.
У колискових піснях діють незвичні персонажі. Там усюди ходить сон: -ходить сон по долині в червоній жупанині*; 4ходить сонко по вулиці, носить спання в рукавиці». Сон з'являється біля вікон, у хаті, шоб нагадати дитині: настав час спати. Він дарує дітям спання.
У колисанках завжди в парі живуть сон і котик. Кіт присипляє дитину, воркоче, гуде. З ним відбуваються різні пригоди. Часом він опиняється в шкоді: то з'їсть медок, то злиже сметанку. Мабуть, тому й побутує народна приказка - Шкідливіш як кіт» (С. Ермоленко).
Це цікаво!
У книжці про козаків 1663 р. француз Пер Шевальє писав: -Українська мова дуже ніжна й сповнена пестливих виразів і надзвичайно витончених зворотів».
Німецький поет Фрідріх Боденштедт переклав чимало пісень німецькою мовою і вважав, шо -українська мова наймелодійні-ша н найголосніша поміж усіма слов'янськими мовами», з великими музичними можливостями (За В. Січинським).
1.  Прочитайте текст Перекажіть.
Діти люблять звірів, чують себе близькими до них. розмовляють з ними і розуміють їх. Тому й оповідання про звірів їм такі цікаві, особливо, коли ті звірі в байці ше починають говорити, думати і поводитися. як люди. Оті простенькі сільські байки, як дрібні, тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти і чарівної милозвучності. Тисячі речей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам люба мама чи бабуся оповідала байки, не забудете до смерті (За І. Франкам).
2.  Доберіть антоніми до виділених слів. Запишіть.
Яку казку ви почули вперше? Яка українська народна казка вам сподобалася найбільше?
Поясніть, яку роль виконують у спілкуванні такі звертання до співрозмовника: серденько, соколе, зоре, ясочко, ластівко, голубко.
1. Прочитайте речення зі звертаннями різними мовами. Заповніть таблицю в зошиті. Порахуйте і запишіть у таблиці кількість голосних звуків і відкритих складів у кожному звертанні.
2. Сформулюйте висновок про милозвучність української мови.
Це цікаво!
Чимало українців живе в Росії. Вони спілкуються зазвичай російською мовою, але багато з них один звук вимовляють так. шо завжди можна пізнати їхнє українське походження. Це -нап-українніший» звук [г]. Він відрізняється від [ґ] тим. що видихуване повітря проходить між голосовими зв'язками без перепон: гарбуз, гарний, горіх, гілка, погода, загадка, погуляти, ген-ген, гирло (С. Ермоленко).

 


Категория:
2014
| Просмотров: 1175 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть