загрузка...
Масштаб і його види - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » Масштаб і його види
11:16
Масштаб і його види

- Як показати на аркуші паперу відрізок у кілька сотень метрів чи кілометрів. І Яким буває масштаб.
- Як показати на аркуші паперу відрізок у кілька сотень метрів чи кілометрів. Земну поверхню на глобусі, карті, плані зображують у зменшеному вигляді за допомогою обраного масштабу. Масштаб -це ступінь зменшення довжини ліній на карті, плані, глобусі порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні. Тобто масштаб показує, скільки сантиметрів на місцевості міститься в одному сантиметрі на карті. Так, масштаб 1 : 100 000 означає, що 1 см на карті відповідає 100 000 см на місцевості, або 1000 м, або 1 км.
Що в меншу кількість разів місцевість зменшено під час зображення її на плані чи карті, то більшим є масштаб зображення, і навпаки. Порівняймо два масштаби: 1 : 25 000 і 1 : 50 000. Зрозуміло, що перший масштаб буде більшим, а другий - дрібнішим.
Від масштабу насамперед залежить, наскільки детально і насичено показано на карті об'єкти. На великомасштабних зображеннях земної поверхні, де в 1 см вміщується не більше 2000 м, невелику територію показано дуже докладно. Отож на карту великого масштабу можна нанести, наприклад, населений пункт із позначенням усіх його вулиць.
На дрібномасштабних зображеннях, де в 1 см вкладається до кількох тисяч кілометрів, показано великі площі Землі, але з невеликою докладністю. Тому й на карті з дрібним масштабом населений пункт буде позначено лише невеличким кружечком чи багатокутником (мал. ЗО).
Масштаб придумали в Греції. Першим застосував масштаб на карті грецький учений Анаксімандр, який жив у VII-VI ст. до н.е. Він створив карту світу з використанням масштабу, у центрі якої розміщувалася Греція, а оточували ЇЇ відомі на той час частини Європи та Азії. Карту було зроблено у формі кола, по краях якого розташовувався океан.
- Яким буває масштаб. Масштаб зазначають на кожному плані, географічній карті та глобусі. Розрізняють кілька видів масштабу. Масштаб, записаний у вигляді дробового числа, називають числовим. Користуватися таким масштабом нескладно. Розгляньмо це на прикладі. Припустімо, нам потрібно визначити відстань у метрах між двома точками на карті з масштабом 1 : 100 000. Виміряймо на карті відстань у сантиметрах за допомогою лінійки. Вона дорівнює 5,5 см. Оскільки на карті вказаного масштабу зображення місцевості зменшено в 100 000 разів, то дійсна відстань на місцевості буде в 100 000 разів більшою, тобто 5,5 см х 100 000 550 000 см. Переведемо цю відстань із сантиметрів у метри та кілометри (1 м = 100 см). Отже, 550 000 см = 5500 м, або 5,5 км. Цей самий масштаб можна також подати словами: в 1 см - 5,5 км. Такий масштаб називають іменованим.
Щоб уникнути розрахунків, використовують лінійний масштаб. da допомогою циркуля (або смужки паперу чи нитки) вимірюють на карті відстань між потрібними точками (мал. 31, а), прикладають циркуль до масштабу і визначають, чому відповідатиме ця відстань на місцевості (мал. 31, б). Однак не завжди на карті відстань можна виміряти в цілих сантиметрах. Для точнішого визначення відстаней один з відрізків лінійного масштабу (зазвичай, крайній лівий) розбивають на дрібніші поділки в 1-2 мм.
Якщо шлях між двома точками на карті чи плані непрямий, наприклад уздовж звивистої річки, його вимірюють ниткою, циркулем (мал. 32, 1) або спеціальним приладом - курвіметром (мал. 32, 2). Потім масштаб плану чи карти слід помножити на виміряну відстань.
На картах доріг, призначених для водіїв, відстані між основними пунктами позначають певним числом, що дуже допомагає в дорозі.
Користуючись картою України, визначте відстані між Києвом і Львовом, між Києвом і Донецьком, між Києвом і Дніпропетровськом, між Києвом і своїм населеним пунктом. Зобразіть ці відстані схематично у вигляді ліній у масштабі 1 : 5 000 000, правильно розташувавши зазначені населені пункти за сторонами горизонту відносно столиці України. Порівняйте ваші розрахунки з дійсними відстанями до цих міст, скориставшись атласом для водіїв. Запропонуйте членам вашої родини або друзям узяти участь у цьому дослідженні.
Практична робота № 1
Розв'язування задач із використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів і карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.
1.  Що таке масштаб?
2. Які існують види масштабу?
3. Чим числовий масштаб відрізняється від іменованого?
4.  Від чого залежить масштаб зображення земної поверхні на плані і карті?
5. Якими є переваги лінійного масштабу?
6.  Яким є наукове і практичне значення масштабу для зображення земної поверхні?
7.  Визначте за картою півкуль відстань між Києвом та екватором, користуючись різними видами масштабу.
8.  Визначте за картою півкуль відстань між своїм населеним пунктом і Північним полюсом.

План, його основні ознаки 


Категория:
2014
| Просмотров: 1492 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть