загрузка...
Математика 5 клас. Урок 103 - 22 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 22 » Математика 5 клас. Урок 103
12:41
Математика 5 клас. Урок 103
Урок № 103. Ділення на десятковий дріб

Цілі:
- навчальна: удосконалити вміння учнів виконувати ділення на десятковий дріб, зокрема на 0,1, 0,01, 0,001 тощо; сформувати вміння виконувати ділення десяткових дробів сумісно з іншими арифметичними діями; 
- розвивальна: формувати вміння застосовувати свої знання і власний
досвід у нових ситуаціях; 
- виховна: виховувати працелюбність. Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, картки з бліц-тестом.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Бажано ретельно перевірити виконання домашніх вправ на предмет засвоєння правила ділення на десятковий дріб.
Тому вчитель заздалегідь записує відповіді до вправ домашньої роботи, учні шляхом само- або взаємоперевірки встановлюють правильність виконання завдань, за потреби коментуючи виконання найскладніших завдань. Після цього можна запропонувати учням самостійно виконати завдання на ділення десяткових дробів. (З метою подальшої перевірки двоє учнів виконують роботу на закритій частині відкидної дошки.)
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Якщо під час виконання самостійної роботи учні припустяться багато помилок, то зрозуміло, що завдання уроку — удосконалення вміння виконувати ділення десяткових дробів. Крім того, вчитель пропонує завдання:
Виконайте ділення: а) 22,3:0,1; б) 338:0,01; в) 0,76:0,001. Оскільки учні вже мають досвід множення дробів на розрядну одиницю і ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000 тощо, то, можливо, вони здогадаються, як потрібно розв'язувати подібні приклади. У будь-якому випадку завдання уроку: удосконалити вміння виконувати ділення на десятковий дріб, зокрема на 0,1, 0,01,0,001.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1.  Збільште кожне з чисел: 27,67; 3,04; 5,8; 12,365 у 10, 100 і 1000 разів.
2.  Виконайте множення:
1) 45,97 0,1; 2) 6,3 0,01; 3) 0,7 0,01; 4) 576,2 0,001.
3.  Виконайте ділення:
1) 35,8:100; 2) 47,8:10; 3) 0,2:10; 4) 57,3:100.
4.  Замініть дію множення на ділення так, щоб дістати той самий результат:
1) 94,5 0,1; 2) 0,4 0,001; 3) 3,78 0,01; 4) 57,8 0,1.
5.  Замініть дію ділення на множення так, щоб дістати той самий результат:
1) 63,9:10; 2) 6,75:100; 3) 39,45:100; 4) 125:1000.
6.  Перевірте за допомогою множення, чи правильно виконане ділення:
а) 25:12,5 = 2; б) 36,6:0,6 = 61; в) 0,96:0,8 = 1,2; г) 0,02:0,1 = 0,2.
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Можливо, використовуючи власний досвід і результати виконання вправ на етапі актуалізації опорних знань, учні зможуть самостійно сформулювати правило ділення десяткових дробів на 0,1, 0,01, 0,001 тощо. Якщо в учнів виникнуть утруднення, можна запропонувати такі завдання:
1.  Перевірте за допомогою множення подані рівності. Порівняйте місце коми в дільнику і частці. Зіставте кількість знаків, на яку перенесено кому, з кількістю нулів у дільнику.
1) 1,45:0,1 = 14,5; 2) 0,347:0,01 = 34,7; 3) 1,4768:0,001 = 1476,8; 4) 48:0,01 = 4800; 5) 0,026:0,001.
2.  Поміркуйте, як можна сформулювати правило ділення на 0,1, 0,01, 0,001 тощо.
3.  Перевірте свої припущення, скориставшись текстом підручника.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Обчисліть:
а) 19,2:0,1; б) 0,2:0,1; в) 4,71:0,1; г) 3,9:0,01; д) 0,19:0,01;
є) 370:0,01; ж) 0,025:0,001; з) 7,08:0,001; і) 0,16:0,001.
2) Знайдіть частку:
а) 4:0,4; б) 2,4:1,2; в) 5,8:0,8; г) 4,2:0,21.
2. Виконання письмових вправ
1) Виконайте ділення:
а) 23,1:0,1; б) 0,067:0,01; в) 1,0023:0,001; г) 789:0,1; д) 10:0,001; є) 0,00001:0,0001.
2) Знайдіть значення виразу:
а)  35,27: а, якщо а = 0,1; а = 0,01;  а = 0,001;
б)  m: 0.1, якщо m = 8,2; m = 37,5;   m = 185,63.
3) Розв'яжіть рівняння:
а) 0,1х = 5,8; б) 0,01х = 0,73; в) 0,001л: = 32; г) 5,94 :х = 0,01.
4) Виконайте дії:
а) (644,4+ 75,6):7,2; б) (і2,48-8,64):2,4;
в) (3,9 + 13):1,3; г) (47-9,4):4,7.
5) Знайдіть корінь рівняння:
а) (л: + 26,і) 2,3 = 70,84; б) 21,14:(д:-1,2) = 0,604.
Можливо, деякі учні виконають завдання раніше від інших. Таким учням можна запропонувати картки з індивідуальними завданнями.
2. Фронтальне опитування
1) Чи правильно, що:
а) якщо число поділити на 0,1, то воно збільшиться в 10 разів;
б) якщо число поділити на 0,01, то воно збільшиться в 100 разів;
в) якщо число поділити на 0,5, то воно збільшиться вдвічі?
2) У яких випадках:
а) частка менша, ніж ділене;
б) більша, ніж ділене;
в) дорівнює діленому?
3) Збільшиться чи зменшиться число, якщо його поділити на: а) 36; б) 9,8; в) 0,9; г) 0,12?
4) Відомо, що а > Ь,  ЬфО. Які з наведених тверджень правильні: а) а:Ь = 1; б) а:Ь>1; в) а:Ь<1; г) Ь:а<1; д) Ь:а>1?
5)Відомо, що а^0,   ЬфО,   6<1. Які з наведених тверджень правильні:
а)  а:Ь<а; б) а:Ь>а; в) а:Ь = 1?
б) Відомо, що а: Ь > 1. Які з наведених тверджень правильні: а) а<Ь; б) а = Ь; в) а>Ь?
Виконання другого з альтернативних варіантів вимагає більш високого рівня навчальних досягнень учнів, проте такі завдання сприяють свідомому, більш глибокому розумінню дії ділення на десятковий дріб. Якщо виконання цих завдань викличе в учнів утруднення, то спочатку величини а і 6, які фігурують у завданнях, можна замінити на числа, а потім виконати завдання в загальному вигляді. Учитель на власний розсуд вибирає один з двох варіантів. За наявності часу можна виконати обидва варіанти.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2. Виконайте вправи.
1) Виконайте ділення:
а) 0,088:0,1; б) 32,9:0,01; в) 0,0017:0,001; г) 567:0,0001.
2) Розв'яжіть рівняння:
а) 0,1* = 0,008; б) 0,01х = 45,2; в) 0,0001* = 0,057; г) 0,93: £/ = 0,1.
3) Знайдіть значення виразу:
а)  0,51:0,17 + 0,57:0,19 + 4,8:0,16 + 072:0,9;
б)  18,305:0,7 + 0,0368:0,4-0,4902:1,2.
4)* При якому значенні а корінь рівняння (10,49 — х): а = 0,805 дорівнює 7,2539?

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1051 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть