загрузка...
Математика 5 клас. Урок 105. Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами - 22 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 22 » Математика 5 клас. Урок 105. Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами
12:52
Математика 5 клас. Урок 105. Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами
Цілі:
-  навчальна: формувати вміння розв'язувати задачі на всі дії з десятковими дробами; 
-  розвивальна: розвивати логічне мислення; 
-  виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. Тип уроку: застосування знань і вмінь.
Обладнання: індивідуальні картки для опрацювання вдома, сигнальні картки.
 
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Крім цього, бажано виконати аналіз самостійної роботи, проведеної на попередньому уроці.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Організувати перевірку домашнього завдання можна шляхом само- або взаємоперевірки за готовими розв'язаннями, заготовленими заздалегідь на дошці. Учитель може запропонувати   учням   прокоментувати   розв'язання,   звернути увагу на контрольні моменти. Учням, які припустилися помилок у домашньому завданні або в самостійній роботі, виконаній на попередньому уроці, можна запропонувати індивідуальні картки для опрацювання вдома.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель проводить бесіду, під час якої акцентує увагу учнів на тому, що арифметичні дії з десятковими дробами є лише інструментом для розв'язування текстових задач, рівнянь тощо. Тож протягом цього і декількох наступних уроків учні застосовуватимуть знання правил дій з десятковими дробами і вміння виконувати дії з десятковими дробами до розв'язування різноманітних задач. Автори різних підручників застосовують різні підходи до створення системи задач на всі дії з десятковими дробами. Учитель на власний розсуд вибирає задачі для розв'язування на уроці і для домашнього завдання: це можуть бути різнопланові завдання або задачі, об'єднані якою-небудь однією темою (наприклад, задачі геометричного змісту, задачі на рух, задачі, які розв'язують за допомогою рівнянь, тощо).
Автори посібника вважають за доцільне пропонувати учням задачі, об'єднані однією темою, оскільки в цьому випадку вчитель має змогу працювати не тільки над удосконаленням умінь і навичок учнів виконувати дії з десятковими дробами, а й над повторенням відповідного матеріалу, відтворенням умінь розв'язувати задачі геометричного змісту, задачі на рух тощо. За такого підходу задачі є не тільки засобом для відпрацьовування обчислювальних навичок, а й засобом для розвитку логічного мислення учнів.
На першому уроці з тієї теми пропонуємо розглянути задачі геометричного змісту.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Виконання усних вправ з використанням сигнальних карток
Учитель пропонує учням завдання і три варіанти відповідей, з яких тільки один правильний. Учні піднімають картку, на якій написано номер правильної, на їхню думку, відповіді.
2. Фронтальне опитування
1) Наведіть приклади геометричних фігур.
2) Що називають периметром многокутника?
3) Чим квадрат відрізняється від прямокутника?
4) Наведіть формулу для обчислення периметра:
а) квадрата зі стороною а; б) прямокутника зі сторонами а і Ь.
5) Наведіть формулу для обчислення площі:
а) квадрата зі стороною а; б) прямокутника зі сторонами а і Ь.
6) Який трикутник називають рівнобедреним? рівностороннім?
7) Як називають сторони рівнобедреного трикутника?
8) Наведіть формулу для обчислення периметра рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює а, а бічна сторона — 6.
9) Наведіть приклади предметів, які мають форму прямокутного паралелепіпеда. Що називають вимірами прямокутного паралелепіпеда?
10) Чим прямокутний паралелепіпед відрізняється від куба?
11) Прямокутний паралелепіпед має виміри а, Ь, с. Наведіть формулу для обчислення:
а) об'єма прямокутного паралелепіпеда;
б) суми довжин бічних ребер прямокутного паралелепіпеда.
12) Ребро куба дорівнює а. Наведіть формулу для обчислення: а) об'єма куба; б) суми площ бічних граней куба.
Під час обговорення цих питань доцільно проілюструвати відповіді учнів рисунками геометричних фігур, про які йдеться, зробити відповідні записи. Залежно від рівня підготовленості учнів такі рисунки і записи вчитель може заготовити заздалегідь, може виконувати на дошці під час відповідей учнів або пропонувати учням виконати на дошці й у зошитах. Бажано зберегти ці рисунки до кінця уроку і використовувати їх під час розв'язування задач.
V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Обчисліть периметр квадрата, сторона якого дорівнює: а) 2,4 см; б) 10,02 дм; в) 3,25 м.
2) Чому дорівнює сторона квадрата, периметр якого дорівнює: а) 24,8 см; б) 6,4 дм; в) ЗО м?
3) Обчисліть периметр трикутника зі сторонами: а) 6,7 см, 4,3 см, 5,8 см; б) 3,08 дм, 2,2 дм, 2,15 дм.
4) Обчисліть площу квадрата зі стороною: а) 1,2 см; б) 0,9 дм; в) 0,2 м.
2. Виконання письмових вправ
1) Обчисліть периметр прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 4,3 см, а площа — 9,03 см2.
2) Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 5,2 см, а основа в 1,3 раза менша від бічної сторони. Обчисліть периметр трикутника.
3) Периметр трикутника дорівнює 47,8 см. Довжина однієї сторони дорівнює 15,6 см, що на 4,7 см більше за довжину другої сторони. Чому дорівнює довжина третьої сторони трикутника?
4) Обчисліть об'єм куба, сума довжин усіх ребер якого дорівнює 18 см.
5) Обчисліть площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 2,8 см і 3,6 см.
6) Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 9,6 см, ширина в 6 разів менша від висоти, а довжина на 2,5 см більша за ширину. Обчисліть об'єм прямокутного паралелепіпеда.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель об'єднує всіх учнів класу у дві команди. Потім пропонує умову задачі, до якої учням потрібно поставити запитання. Команди по черзі ставлять одна одній запитання. Перемагає та команда, яка надала більше правильних відповідей і змогла поставити більше розумних запитань. Задача. Периметр чотирикутника дорівнює 124,8 м. Довжина однієї сторони дорівнює 19,5 м, друга сторона вдвічі довша, ніж перша, а третя сторона на 7,8 м коротша від другої. Поставте розумні запитання і дайте на них відповіді.
Приклади запитань
1) Чому дорівнює довжина другої (третьої, четвертої) сторони чотирикутника?
2) На скільки метрів довжина другої сторони більша за довжину першої? (довжина третьої більша за довжину четвертої тощо?)
3)У скільки разів довжина третьої сторони більша за довжину першої?
4) У скільки разів довжина першої сторони менша від довжини четвертої?
5) Чому дорівнює сума двох найменших (найменшої і найбільшої, двох найбільших) сторін чотирикутника?
6) На скільки метрів найбільша сторона чотирикутника більша, ніж найменша?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Площа прямокутника дорівнює 5,92 см2, а одна з його сторін — 3,7 см. Знайдіть периметр прямокутника.
2) Обчисліть площу квадрата, периметр якого дорівнює 16,2 см. 3)Два виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3,2 дм
і 2,06 дм. Чому дорівнює третій вимір прямокутного паралелепіпеда, якщо його об'єм дорівнює 9,888 дм3? 4)* Сума двох сторін трикутника дорівнює 85 см, а довжина третьої сторони становить 0,8 цієї суми. Обчисліть периметр трикутника.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3153 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть