загрузка...
Математика 5 клас. Урок № 107 - 23 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 23 » Математика 5 клас. Урок № 107
12:23
Математика 5 клас. Урок № 107
Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами. Урок 107
 
Цілі:
-  навчальна: формувати вміння розв'язувати задачі на всі дії з десятковими дробами;
-  розвивапьна: розвивати логічне мислення; гдз по математике
-  виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. Тип уроку: застосування знань і вмінь. Обладнання: індивідуальні картки-підказки.
 
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Організувати перевірку домашнього завдання можна шляхом само- або взаємоперевірки за готовими розв'язаннями, заготовленими заздалегідь на дошці. Учитель може запропонувати   учням   прокоментувати   розв'язання,   звернути увагу на контрольні моменти. Учням, які під час виконання домашнього завдання припустилися   помилок,   можна   запропонувати   індивідуальні   картки-підказки для опрацювання вдома.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Залежно від того, за яким підручником учитель проводить викладання математики в 5 класі, він може обрати за мету уроку: ^   формування вміння застосовувати дії з десятковими дробами до розв'язування задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом (автори підручника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон-ський, М. С. Якір); ^   формування вміння застосовувати дії з десятковими дробами до розв'язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь (автор підручника О. С. Істер).
Відповідно до цього вчитель формулює завдання на урок. Не зважаючи на те, що задачі певного типу відсутні в підручнику, вчитель може пропонувати їх учням, як додаткові, скориставшись задачами, наведеними в поданому посібнику.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Альтернативні варіанти
1. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ
Колективне розв'язування задач 1)3а перший день Михайлик прочитав 0,6 книги, а за другий — решту книги. Яку частину книги прочитав Михайлик за другий день?
2) У саду росте 20 дерев, 0,7 яких становлять яблуні. Скільки яблунь росте в саду?
3) Контрольну роботу на 12 балів написали 5 учнів, що становить 0,2 учнів класу. Скільки учнів у класі?
2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ Фронтальне опитування
1)У якому випадку задачу доцільно розв'язувати за допомогою
рівняння? 2) Наведіть алгоритм розв'язування рівняння: 
а) 3,5(2,4 + *) = 10,5; б) 2,8* + 1,3* = 20,5; в) 1,7*+2,5*-0,6 = 7,8.
V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ Розв'язування задач
Альтернативні варіанти
1. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ
1) Ювелірний виріб масою 2,5 г містить 0,75 чистого золота. Яка маса чистого золота в цьому виробі?
2) Один доданок дорівнює 0,105, що становить 0,42 суми. Знайдіть другий доданок.
Доцільно показати учням два способи розв'язання цієї задачі. / спосіб
1)  0,42 = — ; 0,105:42 100 = 0,25 —сума;
2)  0,25—0,105 = 0,145 —другий доданок.
II спосіб
1)Уся сума становить 1, тоді якщо один додаток становить 0,42
суми, то другий доданок становить 1-0,42 = 0,58 суми;                                                           
2)0,42 =-42/100;   0,58 =58/100;   0,105:42 = 0,0025—становить   1/100 суми.
3) 0,0025-58 = 0,145 —другий доданок. Відповідь, Другий доданок дорівнює 0,145.
3) Знайдіть різницю двох чисел, якщо від'ємник дорівнює 6,5 і становить 0,013 зменшуваного.
4) За кілька місяців було побудовано 1234 км дороги. За перший місяць побудували 0,4 дороги, а за другий — 0,35 решти. Скільки кілометрів дороги побудували за другий місяць?
З метою розуміння умови задачі можна запропонувати учням схему:
Розв'язання
І спосіб
4
1) 0,4 = —; 1234:10-4 = 493,6 (км) —за І місяць;
2)  1234-493,6 = 740,4 (км) —решта;
ОС
3)  0,35 =35/100; 740,4:100 35 = 259,14 (км) —за II місяць.
II спосіб
1) Уся дорога 1; 1-0,4 = 0,6 = — становить решта;
2)  1234:10-6 = 740,4 (км) —решта;
3)  0,35 =35/100; 740,4:100 35 = 259,14 (км) —за II місяць.
Відповідь. 259,14 км. 5) Знайдіть 0,125 числа, 0,16 якого становлять 40.
2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ
1) Розв'яжіть рівняння:
а) (* + 0,3):7 = 0,2; б) 17-(0,6-х) = 8,4; в) 5х + 2,3 = 3,8; г) 5лг+Злг-1,3 = 1Д.
2) У двох пакетах 4,8 кг крупи. В одному з них крупи на 0,6 кг більше, ніж у другому. Скільки кілограмів крупи в кожному пакеті?
Перед розв'язуванням задач такого типу доцільно нагадати учням про скорочений запис умови й оформлення розв'язання задачі.
Отже,удругомупакеті2,1кг круии,упершому— 2,1 + 0,6 = 2,7 кг крупи.
Відповідь. 2,7 кг, 2,1 кг.
3) Сума трьох чисел дорівнює 10,7. Перше число в 4 рази більше за друге, а третє на 2,3 більше за друге. Знайдіть ці числа.
4) Периметр прямокутника дорівнює 11,5 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо довжина прямокутника в 1,3 раза більша за ширину.
5) Фермер привіз на базар молоко у двох бідонах. В одному бідоні молока в 5 разів більше, ніж у другому, а в другому — на 17,4 л менше, ніж у першому. Скільки грошей виручить фермер за все молоко, якщо буде продавати його по 8,5 грн за 1 л?
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Альтернативні варіанти
1. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ Фронтальне опитування 1) Відомо, що число й становить 0,6 від числа Ь. Чи правильно, що:
а) а = Ь:6 10; б) а=Ь:10-6?
2) Якому з наведених завдань відповідає рівність Ь - а: 10- 6?
а) Число Ь становить 0,6 від числа а.
б)  Число 0,6 становить Ь частин від числа а.
2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ
Конкурс на найкращу задачу
Учитель пропонує учням скласти задачу, яку можна розв'язати за допомогою рівняння: а) х+х + 4,6 = 12,8; б) х+1,72 = 8,1.
Найкращі із запропонованих задач учні записують у зошити, складають коротку умову і розв'язують відповідне рівняння.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
Альтернативні варіанти
1. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ
1) Один доданок дорівнює 3,78, що становить 0,45 суми. Знайдіть другий доданок.
2) Знайдіть різницю двох чисел, якщо від'ємник дорівнює 9,6 і становить 0,16 зменшуваного.
3) Знайдіть число, 0,75 якого дорівнюють 0,32 числа 25.
4)' Підлогу в приміщенні викладають спеціальними квадратними плитами. 0,3 усієї підлоги, на яку пішло 12 плиток, вже викладено. Скільки всього плиток необхідно викласти?
2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ
1) У двох кошиках 13,16 кг ягід. В одному кошику на 0,2 кг ягід менше, ніж у другому. Скільки кілограмів ягід у кожному кошику?
2) Першого дня в овочевому магазині продали на 3,78 т овочів більше, ніж другого. Скільки тонн овочів продали кожного з цих днів, якщо першого дня продали в 4 рази більше, ніж другого?
3) Сума трьох чисел дорівнює 12,3. Перше число більше за друге в З рази, а третє число на 2,4 менше від першого. Знайдіть ці числа.
4)* У трьох ящиках разом 58,48 кг яблук. У першому ящику яблук у 2,4 рази більше, ніж у другому, а в третьому стільки яблук, скільки їх у першому і другому ящиках разом. Скільки яблук у кожному ящику?
 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2506 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть