загрузка...
Математика 5 клас. Урок 109. Розв'язування задач - 23 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 23 » Математика 5 клас. Урок 109. Розв'язування задач
12:30
Математика 5 клас. Урок 109. Розв'язування задач
Цілі:
- навчально: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Множення та ділення десяткових дробів»;
- розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;
- виховно: виховувати відповідальність, дисциплінованість. Тип уроку: узагальнення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. На цьому етапі можна провести аналіз самостійної роботи, написаної на попередньому уроці, вказати учням на їх помилки, за потреби провести корекцію знань.
II.  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель організовує самоперевірку домашнього завдання за готовими розв'язаннями, причому вчитель записує заздалегідь тільки відповідні обчислення, без жодних пояснень. Під час обговорення пропонує учням доповнити записи поясненнями, поставити запитання до кожної з дій задачі.
III.  ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель повідомляє, що це останній урок з теми «Множення та ділення десяткових дробів», завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до контрольної роботи.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
У результаті вивчення теми учні мали навчитися: 
-  виконувати множення десяткових дробів; -  виконувати ділення десяткового дробу на натуральне число; -  виконувати ділення на десятковий дріб; -  розв'язувати текстові задачі на всі дії з десятковими дробами.
Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно проводити за таким планом:
1. Множення десяткових дробів
Запитання для усного опитування
1) Сформулюйте правило множення десяткових дробів.
2) Як записують результат множення, якщо добуток містить менше цифр, ніж потрібно відокремити комою?
3)Чи може добуток двох десяткових дробів бути меншим, ніж
кожний з множників? 4) Як можна помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000...? 5)Як можна помножити десятковий дрібна 0,1, 0,01, 0,001...? 6) Які властивості множення виконуються для десяткових дробів?
Завдання для письмового розв'язування
1) Виконайте множення:
а) 46 0,3; б) 2,6 54; в) 3,2-9,7;
г) 6,024 4,3; д) 0,24 0,03; є) 14,12-180.
2) Знайдіть значення виразу 0,263а + 41,56, якщо: а) а = 100, 6 = 0,1; б) а = 0,1, 6 = 100.
3) Виконайте дії, обираючи найзручніший порядок обчислення: а) 0,75-6,33 + 3,67 0,75 + 1,5; б) 501,250,1 8.
4)3 двох міст назустріч один одному вирушили два автомобілі і зустрілися через 3,4 год. Швидкість одного з них дорівнює 82,4 км/год, швидкість другого — 78,7 км/год. Знайдіть відстань між містами.
2. Ділення десяткових дробів
Запитання для усного опитування
1) Сформулюйте правило ділення десяткового дробу на натуральне число.
2) Чому дорівнює ціла частина частки, якщо ціла частина діленого менша від цілої частини дільника?
3) Як можна поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000...?
4) Як записати звичайний дріб у вигляді десяткового?
5) Як зміниться значення десяткового дробу від перенесення коми на одну цифру:
а) праворуч; б) ліворуч?
6) Чи завжди частка двох натуральних чисел є числом натуральним ?
7) Чи можна нуль ділити на яке-небудь натуральне число?
8) Чи можна десятковий дріб ділити на нуль?
9) Чи зміниться частка, якщо ділене і дільник помножити на одне й те саме число, відмінне від нуля?
10) Сформулюйте правило ділення на десятковий дріб.
11) Чи може частка бути більшою за ділене? Наведіть приклади.
12) Як можна виконати ділення на ОД, 0,01, 0,001...?
13) Чи можна ділення на 0,1 замінити множенням на 100?
Завдання для письмового розв'язування
1) Виконай ділення:
а) 14,4:4; б) 0,6:15; в) 8,75:25; г) 0,707:35; д) 4:32; є) 1:40.
2) Запишіть у вигляді десяткового дробу числа: 7/4; 6 1/2; 51 3/15.
3) Виконайте дії: 0,68: ОД 7 + 0,51:17 + 3,6: 0Д8 + 0,063:0,7.
4) Знайдіть значення виразу 34,56 :а +1,67: Ь, якщо: а) д = Ю, 6 = 0,01; б) а = 100, 6 = 0,1.
5) Розв'яжіть рівняння 16дг—6,8л: = 29,44.
6)За 2,6 год велосипедист проїхав 34,32 км. Яку відстань проїде велосипедист за 1,2 год, якщо рухатиметься з тією самою швидкістю?
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання тестових завдань
1. Скільки цифр після коми в добутку чисел 0,22 і 0,0007?
Тестові завдання доцільно розмістити на індивідуальних картках. Одразу після виконання тестових завдань їх бажано перевірити, обговорити та виправити можливі помилки, яких припустилися учні.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідними параграфами підручника.
2.  Виконайте домашню контрольну роботу.
1)Обчисліть: 0,49:70+6,64 0,025 + 15,708:7,7.
2) Знайдіть значення виразу 1000а-37,8:6 + 0,9:с, якщо
а = 54,29, 6 = 100, с = 0Д.
3) Виконайте дії, попередньо перетворивши звичайний дріб на десятковий:
а)153;б)^3,4. 4          4
4) Розв'яжіть рівняння (я-15,43)0,2 = 3,73.
5) На початок руху відстань між мотоциклістом і вершником дорівнювала 326,72 км. Швидкість мотоцикліста дорівнює 66,3 км/год, а швидкість вершника — 35,8 км/год. Через скільки годин бони зустрінуться, якщо рухаються назустріч один одному?
6) Якщо в деякому десятковому дробу перенести кому на одну цифру праворуч, то він збільшиться на 61,047. Знайдіть цей дріб.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1120 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть