загрузка...
Математика 5 клас. Урок 113. Знаходження відсотків від числа - 23 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 23 » Математика 5 клас. Урок 113. Знаходження відсотків від числа
12:54
Математика 5 клас. Урок 113. Знаходження відсотків від числа
Цілі:
-  навчально: домогтися засвоєння правила знаходження відсотків від числа; сформувати вміння розв'язувати найпростіші задачі на знаходження відсотків від числа; - розвивальна: формувати вміння застосовувати знання в нових ситуаціях; 
-  виховна: виховувати прагнення до знань. Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли поняття відсотка, можна шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після написання диктанту його потрібно перевірити. Це можна зробити шляхом самоперевірки за готовими розв'язаннями. Для цього одному з учнів можна запропонувати написати диктант на закритій частині відкидної дошки.
Математичний диктант
1.  Відсотком називають...
2.  1 % гривні — це...
3.  1 см становить 1 % від...
4.  1 % тонни дорівнює... кг.
5.  Відрізок поділено на три частини. Довжина першої становить 10 % довжини відрізка, довжина другої — ЗО % , довжина третьої — ... %.
6.  Запишіть у вигляді відсотків десяткові дроби: 1) 0,03 = ... % ; 2) 0,87 = ... %; 3) 0,7 = ... %.
7.  Запишіть у вигляді відсотків звичайні дроби:
1)1/2 = ...%; 2)1/4 = ...%;3)1/5 = ...%.
8.  Запишіть у вигляді десяткового дробу відсотки: 1)15% = ...;2)6% =...; 3)103%
9.  Запишіть у вигляді звичайного дробу або натурального числа відсотки:
1)75% =...;2)2% =...; 3)100% =...; 4)300%
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням задачу.
Вода становить приблизно 72 % від загальної маси людини. Визначте, скільки кілограмів води міститься у вашому організмі.
Після обговорення учні (самостійно або за допомогою вчителя) доходять висновку, що для того щоб відповісти на запитання задачі, потрібно знати масу свого тіла і знайти 72 % від цієї маси.
Отже, завдання уроку: навчитися знаходити відсотки від числа.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Фронтальне опитування
1) Що показує знаменник звичайного дробу?
2) Що показує чисельник звичайного дробу?
3) Як, користуючись означенням знаменника і чисельника дробу, знайти дріб від числа? Наведіть приклади.
2.  Виконання усних вправ
1) Знайдіть:                              
а) 4/100 від числа 800: б) 26/100 від числа 200;
в) 3/100 від числа 1200.
2) Виконайте множення:
а) 0,06 15; б) 0,3 26; в) 45 0,08; г) 60 0,5.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Учитель пропонує задачу і за допомогою навідних запитань підводить учнів до її розв'язання. Доцільно показати учням декілька способів розв'язання задач, які полягають у знаходженні відсотків від числа. Задача. Відстань між двома містами дорівнює 280 км. Скільки кілометрів проїхали автотуристи, якщо вони подолали 15 % цієї відстані?
Розв'язання
І спосіб
Навідні запитання й очікувані відповіді:
1) Скільки відсотків становить відстань між містами? Відстань між містами становить 100 % .
2) Скільки кілометрів проїхали автотуристи, якщо вони подолали 1 % відстані між містами?
280:100 = 2,8 (км).
3)Як, знаючи відстань, що становить 1 %, знайти відстань, що становить 15 % ? Потрібно відстань, що становить 1 % , помножити на 15.
2,815 = 42 (км). Відповідь. 42 км. Висновок
Щоб знайти відсотки від числа, можна з'ясувати, яка величина припадає на 1 % , а потім цю величину помножити на кількість відсотків.
II спосіб
Навідні запитання й очікувані відповіді:
1) Як 15 % записати у вигляді десяткового дробу? 15% =0,15.
2) Якою однією дією можна замінити дії ділення величини на 100 і множення на 15?
Множенням на 0,15.
Тобто 280:100 15 = 280 0,15 = 42 (км).
Висновок
Щоб знайти відсотки від числа, можна записати відсотки у вигляді десяткового дробу, а потім подане число помножити на цей десятковий дріб.
III спосіб
Навідні запитання й очікувані відповіді: 1) Як 15 % записати у вигляді звичайного дробу?
15
15% =
100
15
2) Як знайти 15/100 від числа?
100
Потрібно число поділити на 100, а потім здобутий результат помножити на 15.
Тобто 280:100 15 = 42 (км).
ВідповідьЛ2 км.
Висновок
Щоб знайти відсотки від числа, можна записати відсотки у вигляді звичайного дробу, а потім, користуючись означенням знаменника і чисельника дробу, знайти дріб від числа.
По суті всі розглянуті способи наведеної задачі зводяться до знаходження значення виразу: 280:10015. Проте з метою свідомого засвоєння учнями матеріалу уроку корисно розглянути всі способи розв'язання наведеної задачі. Крім того, розглядання всіх трьох способів сприяє кращому запам'ятовуванню правила знаходження відсотків від числа.
Пояснивши способи розв'язання наведеної задачі, вчитель проводить бесіду, в ході якої підсумовує всі зроблені висновки і пояснює, що під час розв'язування задач на знаходження відсотків від числа не надають перевагу жодному зі способів, а застосовують той, за допомогою якого зручніше виконувати обчислення з поданими конкретними числами.
Після цього доцільно розв'язати задачу, наведену на етапі формулювання мети і завдань уроку.
Причому кожен учень знаходить 72 % від своєї маси тіла. (Якщо учні не знають, яка в них маса тіла, учитель пропонує свої дані.)
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Знайдіть 10 % від чисел: 200; 370; 45; 6; 0,8. Доцільно звернути увагу учнів на те, що оскільки
10% =0,1 = 1/10, 
то, щоб знайти 10 % від числа, можна це число помножити на 0,1
або поділити на 10.
2) Знайдіть 25 % від чисел: 260; 180; 96; 22; 6. Доцільно звернути увагу учнів на те, що оскільки
25% =0,25= 1/4, 
то, щоб знайти 25 % від числа, можна це число помножити на 0,25 (що не завжди зручно) або поділити на 4 (що майже завжди зручніше, ніж помножити на 0,25).
3) Знайдіть 50 % від чисел: 820; 500; 174; 33; 9; 0,7.
Доцільно звернути увагу учнів на те, що оскільки
50% =0,5= 1/2
(або половина), то, щоб знайти 50 % від числа, можна це число помножити на 0,5 або поділити на 2.
2.  Виконання письмових вправ
1) Знайдіть:
а) 4 % від числа 900; б) 56 % від числа 25; в) 8 % від числа 48; г) 110 % від числа 40.
2) Площа поля становить 240 га. Пшеницею засіяли 35 % поля.
Скільки гектарів засіяли пшеницею?
3) Сплав містить 7 % цинку. Скільки кілограмів цинку міститься в 130 кг сплаву?
4) Будівельники мали відремонтувати 480 м шляхопроводу. За перший тиждень вони виконали 32 % планової роботи. Скільки метрів шляхопроводу відремонтували будівельники за перший тиждень?
5) За два дні було зібрано 5640 кг картоплі, причому першого дня було зібрано 45 % картоплі. Скільки кілограмів картоплі було зібрано другого дня?
Оскільки основна мета уроку — засвоєння правила знаходження відсотків від числа, то на цьому, першому уроці з вивчення теми, доцільно пропонувати найпростіші задачі початкового та середнього рівнів. Під час розв'язування задачі № 5 доцільно розглянути два способи   розв'язання.   Розв'язуючи   першим   способом,   спочатку знаходять кількість кілограмів картоплі, зібраної першого дня, а розв'язуючи другим способом, спочатку знаходять, скільки відсотків картоплі зібрали другого дня.
Залежно від рівня підготовленості учнів і наявності часу вчитель вибирає форму виконання цього завдання: колективно або самостійно. Якщо вчитель вибирає самостійну роботу, кожному учневі бажано видати на окремому аркуші таку таблицю.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Знайдіть:
а) 9 % від числа 600; б) 38 % від числа 45; в) б % від числа 36; г) 120 % від числа 80.
2) Поле має площу 160 га. Цукровим буряком засіяли 65 % цього поля. Скільки гектарів поля засіяли цукровим буряком?
3) Морська вода містить 4 % солі. Скільки солі міститься в 470 кг
морської води? 4)* Акваріум завдовжки 8 дм, завширшки 6 дм і заввишки 45 см на 60 % заповнений водою. Скільки літрів води в акваріумі?

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3571 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть