загрузка...
Математика 5 клас. Урок 122. Середнє арифметичне - 24 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 24 » Математика 5 клас. Урок 122. Середнє арифметичне
15:59
Математика 5 клас. Урок 122. Середнє арифметичне
Цілі:
-  навчально: сформувати поняття середнього арифметичного чисел;
сформувати вміння знаходити середнє арифметичне чисел; 
-  розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес; 
-  виховна: виховувати культуру обчислень. Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
Після цього вчитель аналізує результати самостійної роботи, написаної напередодні.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
З метою перевірки правильності виконання домашнього завдання вчитель збирає зошити учнів. За потреби вчитель відповідає на запитання учнів, обговорює контрольні моменти.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням задачу:
Михайлик, Миколка і Петрик були в поході. Підійшовши до лісу, вони вирішили зробити привал. У Михайлика було 2 пиріжка, у Петрика — 4, у Миколки — 6. Усі пиріжки хлопчики розділили порівну і з'їли. Скільки пиріжків з'їв кожний хлопчик?
Напевне, учні здогадаються, що для того щоб знайти, скільки пиріжків з'їв кожен, потрібно знайти суму всіх пиріжків і поділити її на кількість хлопчиків, тобто: (2 + 4 + 6):3 = 4 (пиріжки).
Після цього вчитель повідомляє, що ми знайшли середнє арифметичне чисел 2, 4 і 6.
Потім учитель проводить бесіду, в ході якої пояснює, що середнє значення величин часто застосовують у повсякденному житті, а також у різних галузях науки. Напевне учні чули вирази: середня заробітна платня, середня врожайність, середня швидкість тощо. Для того щоб зрозуміти, що таке середнє значення величини, і навчитись його обчислювати, потрібно засвоїти поняття середнього арифметичного чисел.
Отже, завдання уроку: засвоїти поняття середнього арифметичного чисел, навчитись знаходити середнє арифметичне чисел.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Мета цього етапу уроку: відтворити вміння виконувати додавання десяткових дробів і ділення десяткового дробу на натуральне число. Найзручніше зробити це шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після написання диктанту його потрібно перевірити, виправити можливі помилки, за потреби повторити правила додавання десяткових дробів і ділення десяткового дробу на натуральне число. Організувати перевірку диктанту можна шляхом самоперевірки за готовими розв'язаннями. Для цього одному з учнів можна запропонувати написати диктант на закритій частині відкидної дошки.
Математичний диктант
1.  Укажіть кількість доданків у сумі:
1) 3 + 2,5; 2) 7,8 + 3,2 + 7,8 + 3,2; 3) 1 + 2 + 3 + 4 + 5,5.
2.  Виконайте додавання:
1) 5,2 + 4; 2) 3,2 + 7,8 + 4; 3) 5 + 4,1 + 3 + 6,2.
3.  Знайдіть суму чисел:
1) 3,2 і 6,01; 2) 7,4; 1,1 і 1,5; 3) 0,3; 0,25; 0,1 і 0,1.
4.  Обчисліть у найзручніший спосіб:
1) 3,8 + 9 + 1,2 + 11; 2) 6,25 + 4,7 + 8 + 2,3 + 1,75.
5.  Виконайте ділення:
1) 16,4:4; 2) 12:5; 3) 9,21:3.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення нового матеріалу можна провести у формі розповіді за таким планом: 1. Означення середнього арифметичного чисел.
Середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість доданків.
2.  Алгоритм знаходження середнього арифметичного чисел. Щоб знайти середнє арифметичне чисел, потрібно:
1) знайти суму цих чисел;
2) поділити здобутий результат на кількість доданків.
3.  Приклад знаходження середнього арифметичного чисел. Знайдіть середнє арифметичне чисел: 0,7; 1,3; 2,82; 3,18; 4,2. Обчислимо суму цих чисел:
0,7 + 1,3 + 2,82 + 3,18 + 4,2 = 12,2.
Поділимо здобуту суму на кількість доданків, тобто на 5:
12,2:5 = 2,44. Отже, середнє арифметичне поданих чисел дорівнює 2,44.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Обчисліть середнє арифметичне чисел: а) 2 і 12; б) 3 і 6; в) 7; 9 і 2; г) 5; 15; 20; 25.
2) Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 6,2. Чому дорівнює сума цих чисел?
3) Середнє арифметичне декількох чисел дорівнює 3. Знайдіть кількість цих чисел, якщо їх сума дорівнює 15.
2.  Виконання письмових вправ
1) Знайдіть середнє арифметичне чисел:
а) 70,6 і 71,3; б) 0,1; 0,2 і 0,3; в) 1,11; 1,12; 1,19 і 1,48; г) 7,3; 5; 6,1; 10; 7,8 і 5,8.
2) Знайдіть середнє арифметичне чисел 84,32; 84,47; 84,56 і 84,68 і округліть його до десятих.
3) Число 9,5 є середнім арифметичним чисел 8,9 і а. Чому дорівнює число а?
4) Знайдіть середнє арифметичне значень виразів
5,64 + 9,036:1,8-0,86 і 0,85 4,24 + 4,586.
5) Знайдіть середнє арифметичне коренів рівнянь
2х + 4,74 = 9,6;  Зх-0,37 = 1,61 і 55,61-0,8х = 4,25.
Запропоновані вправи сприяють засвоєнню поняття середнього арифметичного чисел, формуванню вміння знаходити середнє арифметичне чисел. Зазвичай засвоєння поняття середнього арифметичного не викликає в учнів утруднення. Тому відпрацьовування цього поняття можна сумістити з вправами на повторення, зокрема виконання дій з десятковими дробами, розв'язування рівнянь.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання усних вправ
1.  Що називають середнім арифметичним кількох чисел?
2.  Як знайти середнє арифметичне: 1) трьох чисел; 2) десяти чисел?
3.  Чому під час знаходження середнього арифметичного чисел 4,8: 7,09; 26,8 і 0,954 їх суму потрібно поділити на 4?
4.  Яке з чисел більше:
1) 12 чи середнє арифметичне 11 і 14;
2) середнє арифметичне 7 і 8 чи середнє арифметичне 10,9 і 6;
3) середнє арифметичне 19,11,13 і 15 чи середнє арифметичне 12, 14, 16 і 18?
5.  Чи правильно, що середнє арифметичне чисел є натуральним числом:
1)7,3; 9,6; 4,1; 2)4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 3) 12; 14; 15; 17; 20?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Знайдіть середнє арифметичне чисел:
а) 14,8 і 19,6; б) 15,6; 17,1 і 14,4; в) 75,2; 81; 69,4; 72,3; 80,9.
2) Знайдіть середнє арифметичне чисел:
а)  1245,75; 2147.87; 1866,64; 1589,99 і округліть його до сотих;
б) 65,3458; 71,4528; 68,5487; 59,8912; 70,8855 і округліть його до тисячних.
3) Середнє арифметичне чисел 5,6; 7,8 і х дорівнює 5,7. Знайдіть х. 4) Доведіть, що 40 % середнього арифметичного чисел 26,4; 23,7;
24,6 і 25,3 є натуральним числом.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3903 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть