загрузка...
Математика 5 клас. Урок 123 - 24 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 24 » Математика 5 клас. Урок 123
16:02
Математика 5 клас. Урок 123
Урок 123. Середнє арифметичне

Цілі:
-  навчально: удосконалити вміння знаходити середнє арифметичне чисел, застосовувати поняття середнього арифметичного до розв'язування задач; 
-  розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес; 
-  виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: індивідуальне лото.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли поняття середнього арифметичного, можна шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після проведення диктанту його потрібно перевірити, виправити можливі помилки, за потреби провести корекцію знань. Організувати перевірку можна шляхом само- або взаємоперевірки. Для цього вчитель заздалегідь пише відповіді до завдань диктанту на закритій частині відкидної дошки або пропонує одному з учнів написати диктант на закритій частині відкидної дошки.
Математичний диктант
1.  Запишіть частку від ділення суми чисел 7 і 8 на їх кількість.
2.  Щоб знайти середнє арифметичне п'яти чисел, потрібно їх суму поділити на ...
3.  Середнім арифметичним чотирьох чисел називають ...
4.  Знайдіть середнє арифметичне чисел 2,4; 3,6 і 0,9.
5.  Середнє арифметичне двох натуральних чисел дорівнює 4. Ці числа можуть бути такими: ...
6.  Сума п'яти чисел дорівнює 25,5, тому середнє арифметичне цих чисел дорівнює ...
7.  Середнє арифметичне шести чисел дорівнює 7, отже, сума цих чисел дорівнює ...
8.  Якщо середнє арифметичне чисел у і 6 дорівнює 5, то у =...
9.  Запишіть, що середнє арифметичне чисел 2,8 і х дорівнює 6,4. Знайдіть число х.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Якщо під час написання математичного диктанту учні припустилися помилок, то цілком логічно, що завдання уроку: удосконалити вміння знаходити середнє арифметичне чисел. Якщо більшість учнів впоралися із завданням на достатньому та високому рівнях, то вчитель пропонує учням задачу. Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 9,2. Знайдіть ці числа, якщо відомо, що друге на 2,1 більше, ніж перше, а третє на 3,6 більше, ніж друге.
Після обговорення учні доходять висновку, що цю задачу найзручніше розв'язувати за допомогою рівняння. Отже, завдання уроку: удосконалити вміння обчислювати середнє арифметичне чисел, навчитись розв'язувати задачі, які передбачають використання поняття середнього арифметичного.
Потім учитель нагадує учням, що вміння обчислювати середнє арифметичне чисел і розв'язувати задачі з використанням середнього арифметичного необхідне для того, щоб навчитись знаходити середнє значення величини, з поняттям якого учні ознайомляться на наступному уроці.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1. Знайдіть число, яке:
1) на 3,2 більше за число 5,3;
2) на 7,8 менше від числа 10;
3) удвічі більше за число 0,9;
4) утричі менше від числа 1,08.
2.  Спостіть вираз:
1) 2,2а + 4а; 2) 7л:-4л; + 3,4; 3) х + 2,3 + х + 3,7 + л\
3.  Розв'яжіть рівняння:
1) (х + 2):3 = 6; 2) (Ю + 2х):4 = 7.
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Розв'язування задач
1. Знайдіть середнє арифметичне двох чисел:
1) одне з яких дорівнює 3,05, а друге на 5,6 більше, ніж перше;
2) одне з яких дорівнює 2,4, а друге в тричі більше, ніж перше.
2.  Знайдіть середнє арифметичне трьох чисел:
1) одне з яких дорівнює 5,8, друге вдвічі більше за перше, а третє на 2,3 менше від другого;
2) одне з яких дорівнює 9,6, друге втричі менше від першого, а третє на 7,4 менше від першого.
3.  Знайдіть середнє арифметичне двох чисел, одне з яких втричі більше, ніж число 2,3, а друге вдвічі більше, ніж число 4,7.
4.  Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 8,2, а середнє арифметичне шести інших чисел — 9,3. Знайдіть середнє арифметичне цих десяти чисел.
5.  Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 5,8. Знайдіть ці числа, якщо одне з них на 2,7 більше, ніж перше.
Після цього можна запропонувати учням задачу, наведену на етапі формулювання мети і завдань уроку.
Запропоновані вправи сприяють не лише вдосконаленню вміння обчислювати середнє арифметичне чисел, а й підготовці до сприйняття поняття середнього значення величини.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ Гра «Індивідуальне лото»
Методика проведення гри
Кожному учневі пропонують набір карток, вкладених у конверт. До набору входять одна велика картка і декілька маленьких. На великій картці зображено таблицю, в комірках якої написано числа. На маленьких картках (їх розміри такі самі, як комірки таблиці на великій картці) з одного боку написано завдання, а з другого — фрагменти якого-небудь рисунку, креслення, букви тощо. У цьому випадку завдання — це числа, середнє арифметичне яких потрібно знайти. Учні знаходять середнє арифметичне чисел і накривають маленькою карткою відповідний результат. Картки накладають лицьовим боком униз. Якщо всі завдання виконано правильно, то зворотні боки маленьких карток утворюють відповідний
рисунок, креслення, букву тощо. Зазвичай маленьких карток виготовляють більше, ніж комірок таблиці на великій картці.
Проведення такої гри дає вчителеві можливість швидко перевірити правильність виконання роботи.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Середнє арифметичне чисел 4,5; 7,2 і деякого третього числа дорівнює 4,03. Знайдіть третє число.
2) Знайдіть середнє арифметичне двох чисел, одне з яких дорівнює 4,3, а друге вдвічі більше за перше.
3) Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 7,8, а середнє арифметичне інших трьох чисел — 5,6. Знайдіть середнє арифметичне цих п'яти чисел.
4) Знайдіть середнє арифметичне трьох чисел, одне з яких вдвічі більше за число 42,3, друге в 4 рази більше за число 30,8, а третє втричі більше за число 28,5. Результат округліть до десятих.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1450 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть