загрузка...
Математика 5 клас. Урок 13. Розв'язування задач - 6 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 6 » Математика 5 клас. Урок 13. Розв'язування задач
14:00
Математика 5 клас. Урок 13. Розв'язування задач
Цілі:
навчально: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Натуральні числа. Порівняння, додавання та віднімання натуральних чисел»; 
розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;
виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість. 
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь. 
Обладнання: картки з тестовими завданнями.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завданням, відповідає на запитання учнів, якщо такі виникли.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель повідомляє, що це останній урок з теми, завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до контрольної роботи.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
У результаті вивчення теми учні мали навчитися:
V розпізнавати, читати і записувати натуральні числа, називати класи і розряди натурального числа;
 - описувати поняття нерівності, порівнювати натуральні числа;
 - додавати багатоцифрові числа, застосовувати властивості додавання для спрощення обчислень, розв'язувати задачі, що передбачають додавання чисел;
 - віднімати багатоцифрові числа, застосовувати властивості віднімання для спрощення обчислень, розв'язувати задачі, що передбачають віднімання чисел.
Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно проводити за таким планом:
1. ЧИТАННЯ І ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Запитання для усного опитування
1) Що таке цифра? Скільки існує цифр? Назвіть їх.
2) Чи існує найбільше натуральне число? Чи існує найменше натуральне число? Яке натуральне число ми вважаємо найменшим?
3) Назвіть цифри, які стоять у кожному з розрядів числа
9 347 052 186.
Завдання для письмового розв'язування
1) Запишіть цифрами число: а) вісімнадцять мільярдів сто два мільйони триста десять тисяч сімсот сорок вісім; б) десять мільярдів тридцять тисяч один.
2) Запишіть словами число:
а) 7 002 309 070; б) 40 010 003 002. 2. ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Запитання для усного опитування
1) Що означає порівняти два числа?
2) Які знаки використовують для порівняння чисел?
3) Як порівнюють натуральні числа?
Завдання для письмового розв'язування
1) Порівняйте числа:
а)  17 345 169 і 1 734 516;
б) 23 345 409 і 23 435 409.
2) Запишіть замість зірочки такі цифри, щоб знак нерівності було застосовано правильно:
а)  2 346 309 < 2 34 *309;
б)  35 249120>3*249120.
3.  ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Запитання для усного опитування
1) Що означає знайти суму двох чисел?
2) Сформулюйте властивості додавання.
3) Як зміниться сума, якщо один із доданків збільшити (зменшити) на кілька одиниць?
Завдання для письмового розв'язування
1) Виконайте додавання чисел:
а) 47 305 620 + 13 890 456; 6) 9514 007 + 17629154.
2) Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок обчислення:
а) (459 + 219) + 241; б) (2370 + 195б) + 3630.
3) Минулого року агрофірма зібрала 59 346 т пшениці, а цього року — на 3 419 т більше. Скільки тонн пшениці зібрала агрофірма за два роки?
4.  ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ Запитання для усного опитування
1) Що означає від числа а відняти число Ь?
2) Сформулюйте властивості віднімання.
3) Чи може різниця бути більшою за зменшуване?
Завдання для письмового розв'язування
1) Виконайте віднімання:
а) 2013743-1426 548; б) 17 256 450-9 397128.
2) На скільки: а) число 5378 менше від числа 7902; б) число 11 805
більше за число 9112? 3) Площа озера Вікторія дорівнює 68 000 км2, що на 10 250 км2
більше за площу озера Мічиган, яка на 26 028 км2 більша за
площу озера Байкал. Чому дорівнює площа озера Байкал?
Запропоновані вправи для письмового розв'язування доцільно виконувати колективно. Бажано вимагати від учнів обґрунтування відповідей, наведення відповідних означень і правил.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Тестові завдання доцільно розмістити на індивідуальних картках. Одразу після виконання тестових завдань їх бажано перевірити, обговорити та виправити можливі помилки, яких припустилися учні.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідними параграфами підручника.
2.  Виконайте домашню контрольну роботу.
1) Запишіть цифрами число:
а) сімдесят п'ять мільярдів двісті сімдесят два мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот двадцять один;
б) п'ятсот дев'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч дванадцять.
2) Порівняйте числа: а) 2 451 і 2 449; б) 13 537 703 і 1 353 773. 3)Обчисліть: а) 5693 + 29758; б) 42735-4028.
4) Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок дій: а) (228 + 453) + 772; б) (913-798)-613; в) 252-(96 + 152).
5) Перевірте, чи правильна нерівність
1674-(673 + 437) > 1885 +(648+ 664).
6) В одному з парків міста росте 10 152 дерева, що на 1044 більше, ніж у другому, а в третьому парку — на 2502 дерева менше, ніж у першому. Скільки дерев росте в трьох парках разом?


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1018 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть