загрузка...
Математика 5 клас. Урок 15. Множення натуральних чисел - 6 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 6 » Математика 5 клас. Урок 15. Множення натуральних чисел
19:43
Математика 5 клас. Урок 15. Множення натуральних чисел
Цілі:
навчальна: сформувати поняття дії множення; домогтися засвоєння властивостей нуля й одиниці під час множення; сформувати вміння виконувати множення багатоцифрових чисел;
розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес; формувати вміння узагальнювати і робити висновки, працювати з текстом підручника; 
виховна: виховувати наполегливість, охайність. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. 
Обладнання: картки-підказки для індивідуальної роботи.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Оскільки домашнє завдання попереднього уроку полягало в самостійному проведенні аналізу контрольної роботи, то на цьому етапі уроку достатньо розглянути найскладніші моменти контрольної роботи і зібрати зошити з аналізом контрольної роботи для перевірки.
За необхідності можна роздати учням індивідуальні завдання на відпрацювання контрольних моментів.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням обчислити значення виразу 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12.
Скоріш за все, користуючись власним досвідом і знаннями, набутими в попередніх класах, учні будуть знаходити значення поданого виразу за допомогою множення: 12 10 = 120.
Після цього вчитель оголошує тему уроку і завдання на урок: засвоїти означення дії множення, властивостей нуля й одиниці під час множення, повторити правило множення чисел у стовпчик.
З метою розвитку пізнавального інтересу можна розповісти учням історію виникнення знаків для позначення дії множення (див. додатковий матеріал до уроку).
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.  Виконання усних вправ
Тут доречно повторити таблицю множення. Це можна зробити у вигляді гри. Наприклад, об'єднати клас у дві команди, учні однієї команди ставлять запитання, а учні другої — відповідають. Потім команди міняються місцями. Перемагає та команда, яка дасть більше правильних відповідей.
2. Фронтальне опитування
1) Як називають числа під час множення?
2) Назвіть множники і добуток у виразі: а) 24-6 = 150; б) а-Ь = с.
3) Як знайти добуток, якщо множники дорівнюють 20 і 5?
4) Збільште число 45: а) у два рази: б) на 2.
V.  ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Цей етап уроку можна провести у формі бесіди. Після обговорення кожного з питань доцільно пропонувати учням знайти відповідне правило в тексті параграфа підручника і записати його в зошиті у вигляді буквеного виразу або схеми. 1. Компоненти дії множення
Доцільно ще раз повторити компоненти множення. Крім того, варто зауважити, що словом «добуток» позначають два поняття: число (результат множення) і вираз. Наприклад, у рівності 13-5 = 65 число 65 є добутком. Вираз 13-5 також називають добутком.

2. Означення добутку двох чисел
Можна запропонувати учням самостійно сформулювати означення добутку чисел, користуючись власним досвідом. Спочатку поставити запитання можна так: що означає помножити: а) число 17 на число 9; б) число а на число &? Після цього можна сформулювати означення добутку двох чисел: Добутком числа а на число Ь9 яке не дорівнює 1, називають суму, що складається з Ь доданків, кожний з яких дорівнює а.
Такий запис сприяє розвитку розуміння учнів, що добуток чисел — це інша форма запису суми.
3. Властивості нуля й одиниці під час множення
Можна запропонувати учням сформулювати властивості нуля й одиниці під час множення самостійно, користуючись означенням добутку двох чисел.
Корисно ознайомити учнів із наслідком з останньої властивості, який є основою для розв'язування рівнянь вигляду а ■ Ь = 0, а саме:
Якщо добуток дорівнює нулю, то хоча б один із множників дорівнює нулю.
4. Множення багатоцифрових чисел
 Учитель нагадує, що в початковій школі діти навчились виконувати множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Щоб пригадати, як це робиться, можна запропонувати учням таке завдання: Виконайте множення: 516-32; 418-46; 4509-52. Після виконання завдання учитель пояснює, як виконувати множення в стовпчик багатоцифрових чисел, учні роблять відповідні записи в зошитах.
Доцільно нагадати учням, що правильність виконання множення в стовпчик нерідко залежить від акуратності записів, тож варто дотримувати орфографічного режиму, вести записи в зошиті охайно й чітко.
Спеціально для 5 класів гдз онлайн для перевірки.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Чому дорівнює сума:
а) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9; б) 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11?
2) Знайдіть добуток чисел: а) 10 і 8; б) 25 і 4; в) 6 і 14; г) ЗО і 5. 3)3більште число 17 у 4 рази.
4) Якими цифрами можуть закінчуватися два числа, якщо їх добуток закінчується цифрою: а) 9; б) 8; в) 5?
2. Виконання письмових вправ
1) Запишіть у вигляді добутку суму:
а) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7; б) с + с + с + с + с + с; в) 3 + 3 + ... + 3; г) к + к + ... + к. т доданків          п доданків
2) Запишіть у вигляді суми добуток: а) 615-3; б) 72-5; в) */-6; г) а-8.
3) Подайте у вигляді добутку двох рівних множників числа: а) 16; б) 81; в) 144; г) 400; д) 10 000.
4) Виконайте множення:
а) 132 916; б) 269 308; в) 2554 74; г) 642 860; д) 3006 407.
 Не слід відразу переходити до множення великих чисел. Спочатку доцільно відпрацювати навички множення дво-та трицифрових чисел. Важливо простежити, щоб учні правильно записували в стовпчик множення чисел з нулями. Можливо, у класі будуть учні, у яких під час виконання множення в стовпчик виникнуть утруднення. Таким учням можна запропонувати для індивідуальної роботи картки-підказки.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Альтернативні варіанти
1. Фронтальне опитування
1) Що називають добутком числа а на натуральне число Ь, яке не дорівнює 1?
2) Як у запису а Ь = с називають число а? число Ь? число є?
3) Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1 ?
4) Чому дорівнює добуток множників, один з яких дорівнює 0?
2. Математичний міні-диктант з наступною перевіркою та обговоренням
1)Суму чисел с + С+С+С + С у вигляді добутку записують так: ...
2) У виразі 37 6 = 222 числа 37 і 6 називають..., а число 222 — ...
3) Щоб рівності: а) 5 * = 5; б) * 10 = 10; в) 9 * = 0; г) * 6 = 0 були правильними, замість зірочки потрібно написати числа:
а)....; б)....; в)...; г)...
4)Добуток 253 789 1027 0 391 дорівнює...
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Запишіть у вигляді добутку суму:
а) 20 + 20 + 20 + 20; б) b + b + ... + b; в) 9 + 9 + ... + 9.
                                       90 доданків           а доданків
2) Подайте у вигляді добутку двох рівних множників числа: а) 36; б) 225; в) 900; г) 490 000.
3) Виконайте множення:
а) 476 34; б) 593 806; в) 1014 258; г) 1002 4015. 4)" Спростіть запис, замінивши додавання множенням, і обчисліть значення виразу:
75 + ...+ 75 +22 +22+ ... + 22.
                                                     
10 доданків        14 доданків

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
Для позначення дії множення найчастіше використовують два математичні знаки: точку або косий хрестик, інколи — зірочку. Найдавніший із цих знаків — хрестик. Уперше його застосував англійський математик Уільям Отред 1631 року. До нього найчастіше використовували велику літеру М. Німецький математик Гот-фрид Лейбніц негативно ставився до хрестика через його подібність до букви х. Для позначення множення він першим 1698 року використав точку. Лейбніц писав: «Варто піклуватися про те, щоб позначення були зручними для відкриттів. Цього можна досягти, якщо знаки коротко виражають і мовби відображають сутність речі, тоді дивним чином спрощується робота думки».

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4653 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть