загрузка...
Математика 5 клас. Урок 17. Переставна та сполучна властивості множення - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Математика 5 клас. Урок 17. Переставна та сполучна властивості множення
09:39
Математика 5 клас. Урок 17. Переставна та сполучна властивості множення
Цілі:
навчально: домогтися засвоєння переставної та сполучної властивості множення; сформувати вміння застосовувати ці властивості до спрощення обчислень, множення чисел, які закінчуються нулями, встановлення залежності між збільшенням множників у декілька разів і збільшенням добутку; 
розвивальна: формувати вміння встановлювати аналогії, проводити
нескладні доведення, самостійно працювати з текстом підручника; 
виховна: виховувати наполегливість, позитивне ставлення до знань. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. 
Обладнання: індивідуальні картки-консультації.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завданням, відповідає на запитання учнів. Учням, у яких під час виконання домашнього завдання виникли утруднення, можна запропонувати індивідуальні картки-консультації із завданнями для опрацювання вдома.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням пригадати формулювання переставної і сполучної властивостей додавання, приклади їх застосування, переваги застосування властивостей додавання до обчислення значення виразів. Після цього повідомляє, що аналогічні (попередньо пояснивши зміст слова «аналогічні») властивості має і множення чисел. Отже, завдання уроку: засвоїти переставну та сполучну властивості множення.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1) Виконайте множення: а) 3510; б) 35-100; в) 351000.
2) Подайте у вигляді добутку двох чисел, одне з яких закінчується одним або декількома нулями, число:
а) 720; б) 5400; в) 137 000.
3) Звільніте:
а) число 25 у 4 рази; б) число 18 у 5 разів; в) число 48 у 2 рази.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
1. Формулювання переставної і сполучної властивостей множення
Оскільки учням відомі переставна і сполучна властивості додавання, то можна запропонувати їм самостійно знайти в параграфі підручника формулювання переставної та сполучної властивостей множення. Після цього надати час на їх запам'ятовування і запис у зошити в буквеному вигляді. Якщо дозволяє рівень математичної підготовки учнів класу, то можна використати матеріал цього уроку для того, щоб сформувати вміння виконувати нескладні доведення.
2.  Множення чисел, як закінчуються нулями
Наприклад, довести, що для того щоб знайти значення виразу 200-350, потрібно перемножити числа 2 і 35 і дописати праворуч до здобутого числа три нулі.
Доведення. Застосовуючи переставну і сполучну властивості множення, дістанемо:
200-350 = 2-100-35-10 = (2-35)-(Ю0'10) = 70 000.
3. Спрощення виразів
Наприклад, довести, що 2• а• 18 = 36а.
Доведення. Застосовуючи переставну і сполучну властивості множення, дістанемо:
2 а 18 = (2 18).а = 36а.
4. Збільшення добутку чисел у разі збільшення множників
Для того щоб дізнатися, у скільки разів збільшився добуток чисел, потрібно перемножити кількість разів, у які збільшився кожний з множників.
Наприклад, довести, що добуток чисел 24-39 у 6 разів більший за добуток чисел 12-13.
Доведення. Застосовуючи переставну і сполучну властивості множення, дістанемо:
24-39 = (12-2)-(13-3) = (2-3)-(1213) = 6.(12-13).
Якщо рівень підготовки учнів не досить високий, можна обмежитися формулюваннями цих тверджень і відпрацьовуванням відповідних прикладів. Проте не слід акцентувати увагу учнів на тому, що основне призначення цих властивостей — спрощення обчислень. На їх основі виконують найважливіші тотожні перетворення виразів, тобто вони є основними аксіомами, на яких побудовано алгебру.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Обчисліть, вибираючи зручний порядок дій: а) 48-2-5; б) 50 83 2; в) 4 781 25.
2) Знайдіть значення виразу 550#г, якщо т дорівнює: а) 20; б) 300; в) 4000.
3)До числа 76 890 праворуч дописали один нуль; два нулі; три нулі. У скільки разів збільшилося число? Прочитайте утворене число.
2.  Виконання письмових вправ
1) Знайдіть значення виразу:
а) 8000 60 000; б) 1700 800 000;
в) 250 000 600 40; г) 19000 20 000 50.
2) Обчисліть, вибираючи зручний порядок дій:
а) 5-7890-40; б) 125-439-8; в) 5-378-4-5; г) 250-952(153-133).
3) Спростіть вираз:
а) 15-36; б) 11г/ 9; в) 4/п-32; г) ба-166; д) 1Ьх-10у-2г.
4) У фермерському господарстві 32 000 курей. Кожна з них дає 210 яєць за рік. Який прибуток отримає фермер від продажу яєць, якщо буде продавати їх по 10 грн за десяток?
5) Довжину прямокутника збільшили в 15 разів, а ширину — у 8 разів? Як змінилася площа прямокутника?
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
1. Фронтальне опитування
1) Сформулюйте переставну властивість множення.
2) Сформулюйте сполучну властивість множення.
3) Наведіть приклади використання переставної та сполучної властивостей множення.
2.  Виконання усних вправ
1) Обчисліть у найбільш зручний спосіб: а) 15 17 2; б) 16 3 5; в) 2 ЗО 35.
2) Спростіть вираз:
а) 7-5т; б) 56л-2; в) 76-2а-4.
3) У скільки разів збільшиться добуток, якщо:
а) один із множників збільшити в 5 разів, а другий залишити без змін;
б) один із множників збільшити в 4 рази, а другий — у 15 разів;
в) кожний з трьох множників збільшити в 10 разів?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний  матеріал  за  відповідним  параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Обчисліть, вибираючи зручний порядок дій: а) 4 147 25; б) 125-49-8;
в) 5 112 3 2; г) 4 409 (337-332).
2) Спростіть вираз:
а) 84г; б) 7т-13; в) 15а-46; г) 258а46-2с.
3)На стадіоні, який уміщує 40 000 глядачів, протягом місяця
було проведено 9 футбольних матчів. Який прибуток отримав
стадіон від продажу квитків на ці матчі, якщо вартість одного
квитка становить 150 грн і всі квитки було продано?
4)* Скількома нулями закінчується добуток усіх чисел від 5 до 25?


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2281 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть