загрузка...
Математика 5 клас. Урок 18. Розподільна властивість множення - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Математика 5 клас. Урок 18. Розподільна властивість множення
09:53
Математика 5 клас. Урок 18. Розподільна властивість множення
Цілі:
навчальна: домогтися засвоєння розподільної властивості множення; сформувати вміння застосовувати цю властивість до розв'язування задач, зокрема розкриття дужок; розвивальна: формувати вміння правильно і чітко виражати власні
думки. 
виховна: виховувати наполегливість. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
Обладнання: картки з друкованою основою для перевірки домашнього завдання, сигнальні картки.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II.  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку зручно за допомогою карток з друкованою основою. До завдань на картках доцільно включити не тільки завдання, аналогічні до домашніх, а й завдання дещо підвищеної складності. Це дасть змогу перевірити вміння не тільки відтворювати вивчений матеріал, а й застосовувати його творчо.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель проводить бесіду, під час якої пропонує учням пригадати, які властивості додавання і множення вони знають, підкреслює, що кожна з цих властивостей застосована тільки до однієї дії: або додавання, або множення. А чи існує властивість, яка поєднує ці дві дії? Так, це розподільна властивість множення. Отже, завдання уроку: засвоїти розподільну властивість множення і навчитися застосовувати її до розв'язування задач.
IV. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Хто не вивчить формули знадобиться  гдз тарасенкова для 5 класу, але краще вивчити.
Вивчення нового матеріалу можна провести у формі бесіди.
Учитель пропонує учням підрахувати кількість квадратиків зі стороною 1 см, які містить прямокутник, зображений на рисунку.
Це можна зробити двома способами: підрахувати кількість квадратиків одного кольору, а потім кількість квадратиків другого кольору і знайти суму здобутих виразів. Квадратики одного кольору утворюють прямокутник зі сторонами 3 см і 2 см, їх кількість: 3-2; квадратики другого кольору утворюють прямокутник зі сторонами З см і 5 см, їх кількість: 3-5; отже, загальна кількість квадратиків: 3-2 + 3-5. З іншого боку, всі квадратики утворюють прямокутник
зі сторонами 3 см і (2 + 5)см, тоді їх загальна кількість: 3-(2+ 5).
Дістали рівність 3 (2 +5) = 3 2 +3 5.
Якщо рівень математичної підготовки учнів не досить високий, то одразу після цього можна записати розподільну властивість множення в буквеному вигляді і надати її словесне формулювання.
Якщо рівень математичної підготовки учнів дозволяє, то можна надати обґрунтування розподільної властивості множення шляхом застосування означення дії множення і властивостей додавання.
Обчислимо значення виразу 3 (2+ 5). За означенням дії множення 3 ■ (2 + 5) = (2 + 5) + (2 + 5) + (2 + 5). Застосувавши властивості додавання, знаходимо:
(2 +5) +(2 +5) +(2 +5) = (2 +2 +2) +(5 +5 +5).
Знову   за   означенням   множення:   (2 + 2 +2)+ (5+ 5 +5) = 3-2 + 3-5. Отже, 3-(2 + 5) = 3-2 + 3-5.
Такі міркування можна застосувати для будь-яких натуральних чисел а, Ь і с:
(а + Ь) • с = (а + b) + (а + b) +... + (а + b) =
                                с доданків
= (а + а + ... + а) + (b + b + ... + b) = а• с + b-с.                                                                  с доданків             с доданків
Отже, {а + b)с = ас + bс.
Після цього обов'язково розглянути словесне формулювання властивості.
Слід звернути увагу учнів на те, що:
^ рівність, яка виражає розподільну властивість множення, можна записати у вигляді: с(а + Ь) = са + сb (можна запропонувати учням обґрунтувати різні форми запису цієї рівності);
У розподільна властивість множення виконується для будь-якої кількості доданків: 
(а + b + с + d)• m = аm + Ь•m + c•m + d•m;
У справедлива розподільна властивість множення відносно віднімання:
(а-Ь)• с = ас-Ь• 9 де а>Ь.
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
 Розподільна властивість множення є підґрунтям для таких операцій, як розкриття дужок і винесення спільного множника за дужки. На першому уроці з вивчення цієї теми доцільно розглянути одну з цих операцій, зокрема розкриття дужок. Запропоновані вправи сприяють формуванню вміння розкривати дужки. Під час виконання вправ доцільно вимагати від учнів обґрунтування дій, формулювання розподільної властивості множення.
1.  Виконання усних вправ
1)Який спосіб обчислення зручніший:
а)  (100 + 20) 9 = 120 9 або (100 + 20) 9 = 100 9 + 20 9;
б)  6 (30-1) = 6 29 або 6 (30-1) = 6 30-6 1?
2) Знайдіть значення виразу:
а) 5(6 + 8); б) 15(10 + 3); в) 4(100 + 20); г) 45(100 + 2); д) 7 (20-1); є) 9 (100-2); ж) 53(100-1); з) 50 (200-2).
3) При яких значеннях х правильна рівність: а) 3(лг + 5) = 3х + 15; б) (3 + 5)-х = Зх + 5х;
в)  (7 + х)-5 = 7-5 + 8-5; г) (х + 2)-4 = 2-4 + 2-4?
Слід нагадати (або пояснити) учням, що знак множення ставлять тільки між числами; якщо одним із множників є буква або один із множників записано в дужках, то знак множення ставити не обов'язково.
2.  Виконання письмових вправ
1) Туристи були в дорозі 3 год зранку і 4 год увечері. Яку відстань подолали туристи, якщо вони рухались зі сталою швидкістю 5 км/год? Обчисліть двома способами.
2) Обчисліть, застосовуючи розподільну властивість: а) 47 5; б) 121 4; в) 89 8; г) 8 36; д) 6137; є) 7 39.
3) Розкрийте дужки:
а) 4(5-Зх); б)(3-2ж)-5; в) (Зх-5у)-6; г) 2(а + 6 + 2); д) 3(4 +а + х);
є) (3 + х + Ь)-7; ж) 2(2а + Ь-2); з) (Зх-2-2у)-3; і) 9(2& + 4с-5).
4) Виконайте множення:
а) 3 км 200 м • 6; б) 6 ц 12 кг • 7; в) 17 м 52 см • 3; г) 8 хв 13 с    5. Зразок. З км 200 м • 6 = (3 км + 200 м) • 6 = 3 км ■ 6 + 200 м • 6 = = 18 км + 1200 м = 18 км + 1 км 200 м = 19 км 200 м.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання усних вправ із сигнальними картками
До кожного прикладу наведено дві відповіді, з яких тільки одна правильна. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає правильній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольоровими, кожній букві відповідає певний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і визначити, хто з учнів надав неправильну відповідь.)

   1)  7(x+2) =     А) 7х + 2
                           Б) 7х + 14
   2) (За-5)2 =    А)6а-10
                           Б)За-10

   3) 5 (2а-b+3c) =А) 10а-5b + 15с 
                            Б) 10а+ 5b +15с

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1)У зоопарку в одній клітці було 6 мавп, у другій — 10 і в третій — 8 мавп. В обід кожній мавпі дали по 3 банана. Скільки бананів отримали всі мавпи? Обчисліть двома способами.
2) Обчисліть, застосовуючи розподільну властивість: а) 7 76; б) 251 7; в) 9 59;
г) 6 92; д) 18101; є) 15 29.
3) Розкрийте дужки:
а) 9(5-а); б) (х + б)-3; в) 4(с-10);
г) (у + 9)-7; д) 12(3-п); є) б(а+b-5);
ж)8(5+m-n); з) (х-у+b)-10.
4)" Не виконуючи обчислень, установіть, значення якого з виразів найбільше:
а)  9(856 + 342) або 9-856 + 8 342;
б)  (1538-643) 4 або 1538 5-643-4.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4201 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть